Hvordan bør Vesten forholde seg til Russlands invasjon av Krim?

Putins Russland er svært nær ved å være et diktatur. Putin og hans venner her på ofte mer enn tvilsomme måter skaffet seg kontroll over alle de store selskapene, og dersom uavhengige forretningsmenn forsøker å konkurrere blir de ofte arrestert siktet for å ha brutt konkurranselover. Journalister som graver dypt i saker som kan bli pinlige for myndighetene blir trakassert og ikke sjelden funnet drept. Opposisjonspolitikere blir ofte trakassert eller uskadeliggjort på annen måte. Eksentriske protestgrupper som Pussy Riot blir drevet vekk med piskeslag, og medlemmene satt også i fengsel i noen måneder. Hetsingen av homofile er gått så langt at den hylles av fundamentalistiske kristne i USA.

Putin er populær i befolkningen, og han er folkevalgt, men dette er ikke til hinder for at landet allikevel kan være et diktatur.

Men diktaturer er aldri stabile. En diktator må omringe seg med Ja-menn, og makthaverne vet da ofte ikke hva som skjer i landet. Han kan da når som helst bli avsatt ved et kupp eller via et folkelig opprør. Det var dette som nylig skjedde med Putins allierte leder i Ukraina, Viktor Janukovitsj.
Putin, som er tidligere KGB-agent, ønsker å bygge opp igjen Russland til en stormakt slik det var i Sovjets tid (men Sovjet var bare et nesten tomt skall, og kunne bare fungere pga frykt og ettergivenhet fra Vesten). Putin har sagt at Sovjets sammenbrudd var the greatest calamity of the 20th Century.

Do Sovjet gikk i oppløsning var det mange av de tidlige områdene som lå under Sovjet som fikk sin selvstendighet. At regimene som kom til makten i mange av disse landene var like udugelige og korrupte som de kommunistiske ledere de erstattet er en annen sak, men noen av disse landene orienterte seg mot Vest og fikk betydelige innslag av næringsfrihet og ytringsfrihet.

For noen år siden syntes Putin at Georgia hadde beveget seg for langt vekk fra den tidligere sovjetiske sfære, og Russland invaderte.

Nylig ble Ukrainas Putin-tro regjering avsatt, og President Janukovitsj flyktet til Russland. Dette skjedde bare uker etter at det hadde vært store folkelige demonstrasjoner i store byer i Ukraina, og etter at myndighetens tropper hadde skutt og drept et antall demonstranter. Putin vet at noe lignende kan skje i Russland, og dette er en av grunnene til at han reagerer så sterkt (men foreløpig ikke direkte voldelig) overfor Ukraina.

Nå er en del av Ukraina, halvøya Krim, et område hvor det av historiske årsaker bor det mange russere, invadert av russiske styrker, og påskuddet er at de skal sikre at de mange russere som er der ikke lider overlast. Disse russiske styrkene, som bærer umerkede uniformer, holder også de ukrainske militære innesperret i deres egne forlegninger.

Russlands utenriksminister har dog tatt en Bagdad Bob og nekter for at det er russiske styrker på Krim; han sier at dette er russisklojale ukrainere som har kjøpt uniformer på supermarkedet og som skal sørge for at russerne ikke blir utsatt for overgrep fra sinte ukrainere.

Kort sagt: det er ikke blitt krig, men deler av Ukraina er nærmest okkupert av Russland.

Vi har sett en påstand om at Ukraina etter Sovjets oppløsning ble sittende med atomvåpen, og at Ukraina gikk med på å overlevere disse til Russland. Til gjengjeld fikk Ukraina en garanti fra USA om at USA skulle beskytte Ukrainas uavhengighet. Vi har dog foreløpig ikke funnet noen troverdig bekreftelse på dette ryktet. Man hvis det er korrekt er Ukraina alliert med USA, og USA har da en forpliktelse til å gripe inn militært for å hjelpe Ukraina. Men man kan være svært sikre på at USA ikke i første omgang vil gripe inn militært for å drive Putins styrker tilbake.

Men hva bør så Vesten gjøre? Man vet fra tilfellet Hitler hva som skjer dersom man gir etter for aggressive og tyranniske diktatorer – de blir aldri mette, de vil alltid ha mer og mer. Gir Vesten etter nå så trues hele Øst-Europa, og deretter ….

Hva bør Vesten gjøre? De bør i hvert fall ikke gå til krig nå. Russland er svakt og kan slås tilbake på andre måter. Selv om Russland for noen kan se sterkt ut på overflaten så er det et land i nedgang: Befolkingen er for nedadgående, alkoholismen øker, de har ikke et dynamisk næringsliv. Det er forøvrig regimer i slike land som tror at de kan øke sin styrke ved å erobre nye landområder.

Russland får mye av sine inntekter ved å selge energi til Europa, men økonomien er ikke stor; den utgjør bare ca 2 % av verdensøkonomien.

Hva bør Vesten gjøre?

Vesten bør sende toppolitikere til Ukraina – en etter en - slik at dersom de starter en krig vil Russland risikere å drepe en utenriksminister fra England eller Frankrike eller USA, og dette er noen de neppe vil risikere. (Noe lignende skjedde ifbm Russlands invasjonen av Georgia i 2008.)

USA bør gjenoppta avtalene som Obama gikk tilbake på om å utplassere raketter i enkelte Øst-Europeiske land.

Man kan stenge alle vestlige ambassader i Russland.

Vesten bør fryse russiske lederes bankinnskudd i vestlige banker.
Vesten bør boikotte Russland som handelspartner. Inntil Russland gir seg vil dette gi høyere energipriser i Europa, men USA vil ikke merke noe til dette. Forøvrig kan Europa da importere energi (f.eks. i form av flytende gass) fra USA. Russland trenger Vesten mer enn Vesten trenger Russland.

Foreløpig har Russland kun invaderert Krim. Myndighetene i Ukraina kan da stanse all energitilførsel til Krim (Krim er en halvøy, og mye energi overføres gjennom Krims meget smale forbindelse til resten av Ukraina, så denne energitilførselen er enkel å stenge). Dette vil gjøre det vanskeligere å drive alle typer aktivitet på Krim, og det vil også gjøre det vanskeligere for de russiske militæravdelingene.

Vesten kan også oppfordre andre Øst-Europeiske land til å danne en allianse mot Russland, og denne kan tilby hjelp til Ukraina dersom det skulle bli behov for det.

Slike tiltak vil vise Russland at Vesten ikke legger seg flat for videre russisk ekspansjon.

Men det viktigste til slutt: Vestens ledere bør komme med en kraftig moralsk fordømmelse av Putin og hans undertrykkende regime. Putin er som sagt folkevalgt, og han er populær, men hans regime er i praksis et diktatur. Dette bør Vesten ledere si klart og tydelig fra om.

Vil noe av dette skje? Vil Vestens ledere manne seg opp og ta en annen vei overfor Putin enn den som Vesten med Chamberlain i spissen tok overfor Hitler mot slutten ev 30-tallet? Neppe.

Når man hører Vestens utenriksministre si at nå må man ha dialog og nå må man gå i forhandlinger og nå må man snu hver sten og nå man ikke helle bensin på bålet og begge parter oppfordres til å holde seg i ro . Ikke mindre ille er følgende uttalelse fra USAs utenriksminister John Kerry: You just don’t in the 21st century behave in 19th century fashion by invading another country on completely trumped up pretext. Det nesten så man hører Putins hånlatter i bakgrunnen.

Dessverre er dette i denne omgang - hvis man setter det litt på spissen - en strid mellom barbarer på den ene siden og tusseladder den andre, og da er det opplagt hvem som vinner i første omgang.

Vi får håpe at Vesten kan manne seg opp og vinne siste omgang slik vi gjorde i 1945. Men da var prisen et ødelagt Europa og 50 000 000 drepte. Man kunne kanskje ha unngått dette dersom man hadde vist styrke overfor Hitler mot slutten av 30-tallet.

Den som er sterk blir ikke angrepet, og heller ikke hans venner blir angrepet. Nå er Vesten svak, og våre ledere, med sine befolkningers støtte, arbeider intenst for å gjøre oss enda svake og mer ettergivende overfor alle mulige tyranner og diktaturer.

Den som lever får se hvordan dette går.