Dumt

Det er ikke lenger overraskende at Høyre-topper avsløres som narko-brukere: Stortingsrepresentant Erik Skutle (H) beklager i kveld å ha røyket hasj, etter at han tidligere i dag ble siktet i en stor narkotika-sak i Bergen.

- Jeg har i dag erkjent overfor politiet å ha røyket cannabis. Jeg avventer nå politiets videre behandling og er forberedt på å ta konsekvensen av lovbruddet, sier han i en pressemelding (sitat fra Dagbladet).

Men han er altså ikke den første; for noen måneder siden ble Henning Warloe avslørt. Warloe dømt til 18 dagers betinget fengsel og bot. Oslo tingrett dømmer stortingsrepresentant Henning Warloe til betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner for erverv og bruk av narkotika.

Det er mye man kan si til dette, men la oss først si det viktigste: narkotika bør være lovlig, men når det er forbudt så bør man følge de lovene som gjelder og holde seg unna slikt. Ønsker man legalisering bør man åpent gå inn for dette, men dette er altså uforenlig både med å selge/bruke narkotika, og å være med i et parti som med styrke vil fortsette den håpløse kampen for et fortsatt forbud.

Høyre ønsker altså et fortsatt forbud: - I Høyre har vi nulltoleranse for bruk og besittelse av narkotika. Parlamentarisk leder Trond Helleland møtte pressen etter krisemøte på Stortinget.

Vi vil gjerne si følgende: For det første virker det muligens overraskende på noen at det er folk fra det konservative og pripne og forsiktige Høyre som bruker narkotika, mens folk fra radikale parter aldri blir tatt for slikt. Kanskje det er fordi disse Høyrefolkene ikke får nok spenning i det miljøet de virker til daglig.

For det andre har begge disse politikerne åpent gått inn for legalisering av narkotika, og dette tjener dem til ære. Disse politikerne har da i hvert fall ikke praktisert den dobbeltmoral som er så vanlig blant politikere (og spesielt i USA, hvor for mange politikere utad snakker positivt som «family values», mens de har elskerinner på si`).

For det tredje viser det svært dårlig rolleforståelse når man både velger å arbeide med politikk på høyt nivå, og bruker narkotika når det altså er forbudt. Her må man velge enten eller; men sosialdemokratiske politikere i dag – og dette inkluderer alle politikere i de store partene, også Høyre – vil ha og tror de kan få både i pose og sekk. Men slik er det ikke, og de som prøver på dette blir før eller senere rammet av selvmotsigelsen.

Som alle vet, DLF er for full legalisering av narkotika. Det er åpenbart noen som liker å bruke slikt, og siden dette ikke innebærer bruk av tvang overfor andre mennesker er det galt av staten å hindre dem i dette. Dessuten er det slik at forbudet fører til en kolossal oppblomstring av reell kriminalitet: innbrudd, tyverier, vold, drap og korrupsjon (for bare et par dagers siden ble en erfaren og betrodd politimann i Oslo siktet for korrupsjon: Politilederen E… i Oslo politidistrikt er siktet for grov korrupsjon. 56-åringen er varetektsfengslet i fire uker.; han hadde i mange år arbeidet med narkosaker, og beskyldingen går så vidt vi vet ut på at han hadde tatt imot store penger for ikke å avsløre enkelte personers narkotrafikk). Akkurat som forbudet mot alkohol på 30-tallet førte til en stor oppblomstring av reell kriminalitet (og til fremveksten av Mafiaen i USA), fører dagens forbud mot narkotika til ikke bare mye kriminalitet, men også til at politiet og rettsapparatet og fengslene bruker mye ressurser på dette - og dette er ressurser som da ikke kommer til anvendelse for å bekjempe reell kriminalitet.

Forbudet mot narkotika fører altså til at noen hindres i å benytte sine foretrukne rusmidler, det fører til en redusert respekt for lov og rett, det dyrker frem reell kriminalitet, det fører til at ressurser som burde bli benyttet til å bekjempe reell kriminalitet blir brukt på å bekjempe narko, og det fører da til at risikoen ved å begå reell kriminalitet blir mindre.

DLF sier derfor igjen: narkotika bør legaliseres.

Men kan man håpe at disse Høyre-folkenes innsats vil føre til en raskere legalisering? Vi håper dette.

..

Oppdatering: Nye Høyre-folk narko-mistenkt. I dag ble to nye Høyre-politikere i Bergen avhørt av politiet, mistenkt for bruk, besittelse og erverv av cannabis. ...

http://www.nettavisen.no/nyheter/nye-hyre-folk-i-avhr-i-dag/5171827.html

Ny oppdatering: Foreldremøte etter hasjavsløringene i Høyre.
Fylkesleder ser seg nødt til å gjøre noe.

http://www.dagbladet.no/2014/02/28/nyheter/hoyre/innenriks/politikk/eiri...

.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2014/02/27/nyheter/politikk/narkotika/innenriks/...

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Warloe-domt-til-18-dagers-beting...

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10120136