"Norge skjelles ut i ny OECD-rapport "

Fra VG i dag: OECD peker på tolv faktafunn som gir alvorlig grunn til bekymring. Disse sju punktene er noen av de viktigste:

1. Tilbakeføringen av uføretrygdede til arbeid er svært lav i Norge sammenlignet med andre land.

2. 10 prosent i arbeidsfør alder er på uføretrygd, samt fire prosent på arbeidsavklaring.

3. 400.000 voksne ligger på laveste nivå i lesing eller regning.

4. Frafallet i videregående opplæring og i høyere utdanning er stabilt høyt på rundt 30 prosent.

5. Ungdommens utdanningsvalg er ikke sammenfallende med arbeidslivets behov.

6. Norge er landet i OECD med høyest sykefravær.

7. Norge mangler en samordnet kompetanse-politikk.

Så dette er altså resultatet av flere tiårs styringspolitikk og regulreringsiver fra alle de store norske partiene.

Er vi overrasket? Nei, det er vi ikke, det er slik det må gå.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10129563