Finansiering av OL-sendinger

Mens de fleste gleder seg over forventninger om ytterligere norske topprestasjoner i OL er det enkelte som er opptatt av andre ting. Ett eksempel er SV, som bruker anledningen til å gå hardt ut imot reklamefinansiering av sendingene.

Det er TV2 som har kjøpt rettighetene til å sende fra OL, og dette er finansiert med reklame - så under alle overføringer må vi se på reklame for alt fra melk og ost til kattemat og biler. SV liker altså ikke dette.

Fra Dagbladets artikkel om SVs utspill: SV vil nekte TV 2 å sende reklame under OL. Videre: Kanalen får lov å sende 12 minutter reklame i timen, noe som har gjort mange publikummere bekymret for at de skal gå glipp av store idrettsøyeblikk.

I tolvte time ønsker altså SU og moderpartiet SV at regjeringen skal forby reklame mens lekene pågår, melder NRK.

- Jeg har ikke vært klar over at det var åpnet for reklame under øvelsene før i det siste. Dessuten tror jeg aldri toget har gått før jeg står igjen på perrongen, sier SU-leder Andreas Halse, som ønsker at forbudet skal gjelde for alle store idrettsarrangement.

SV er altså imot reklamefinansiering av TV-overføringer av alle store idrettsarrangement.

Det er tre måter å finansiere slike sendinger på: 1) de kan finansieres med reklame, 2) de kan finansieres med direkte-betaling, og 3) de kan finansieres via en skatt (slik TV-lisensen egentlig er). I de to første alternativene er det bare de som ser på sendingene som betaler, men i den tredje varianten betaler alle enten de ser på OL eller ikke.

Unnsett måte finanseringen skjer på så er det opplagt at vanlige folk på en eller annen måte må betale – enten i kontanter eller ved å se på reklame (å bruke tid på å se på reklame kan også regnes som en slags betaling).

Vi vil tro at dersom OL ble overført på betal-TV kun til de som hadde betalt for akkurat dette ville SV blitt enda mer opprørt enn de er nå; i så fall ville de antagelig ha sagt noe sånt som at er de bare de rike som skal få se OL? OL bør være tilgjengelig for alle og bør være på alle TV-skjermer uten noen form for (ekstra-)betaling.

Alternativene som da står igjen er da reklame eller lisens. SV går som vi ser imot reklame, og da må de være for lisens.

Men lisens er en tvungen betaling fra alle som har TV. Å se på reklame er frivillig; man kan velge å se på OL eller la være, man kan se på reklamen eller la være, og de som har en meget avansert teknisk innsikt kan benytte en video-spiller (eller en get-boks e.l.) og ta opp programmene, så se dem i opptak og så spole forbi reklamen.

Men det fundamentale her er at det er to måter å finansiere dette på: én som er tvungen og som rammer alle enten de ser på OL eller ikke, og én som er frivillig og som kun belastes de som velger å se på OL og som man stort sett kan unngå ved å beherske noen apparater som f.eks. en harddiskopptager.

Hva velger SV da å støtte? Vil de støtte den frivillige og fleksible ordningen, eller vil de støtte den statlige tvangsmessige ordningen som fører til at absolutt alle - også de som ikke vil se på OL - må betale?

Man burde ikke være overrasket over at også her velger SV å ikke gå inn for den løsningen som innebærer frivillighet i alle ledd, de går inn for den løsningen som innebærer statlig tvang, og som også vil belastes de som overholde ikke er interessert i OL.

Man bør altså ikke bli overasket over dette. Sosialisme er tvang og tvang og atter tvang på stadig flere områder, og gjør alt stadig dårligere for alle.

Vi synes at reklame er en grei ordning, men det bør være opp til det enkelte TV-selskap å avgjøre hvordan de vil finansiere slike ting. Siden betal-TV er noe upopulært i Norge når det gjelder den type arrangementer som OL er, så er vårt syn at reklame er en akseptabel ordning for seerne.

Men hvis noen vil ha en bedre ordning, en som de tror er bedre for alle involverte og spesielt seerne, så kan de bare starte et TV-selskap og gjøre det bedre enn de selskapene som finnes i dag. Og DLF er imot alle statlige hindringer for slike nyetableringer.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2014/02/07/nyheter/politikk/innenriks/samfunn/sv...