Flommen i England

Vi har alle sett bilder fra de store flommene i England; store områder som vanligvis er tørre og som fungerer som beitemarker eller åkrer ligger under vann og har gjort det i ukesvis. Ikke bare har flommen gjort områdene ubrukelige, flommen har også rammet låver og fjøs og boliger, og har ført til store skader for enorme beløp. Avlinger er gått tapt, og det er blitt store tap. Mange mennesker er rammet. Det har vært så alvorlig at myndighetene har satt inn soldater fra Hæren – noe som har ført til at enkelte flomofre med den humoristiske sansen i behold satte opp plakater med tekster som Hvorfor sender de inn Hæren? De burde sendt inn Marinen!

Men hvorfor har dette skjedd? Var der mulig å forhindre dette?
Slik ting – flom - har skjedd tidligere, men i en lang periode, i mer enn et par hundre år, har man satt i verk tiltak for å hindre at slike ting skulle skje.

Dersom det kommer mye regn kan dette føre til at vannføringen i elver som tar unna regnvannet blir stor, og for å sikre at dette skjer uhindret har man i et par hundre år drenert elvene. I elver samler det seg naturlig nok opp kvist og kvas og annet, og dersom slikt hoper seg opp visse steder kan det føre til at elvenes kapasitet til å ta unna regnvann blir redusert, og det er da, dersom det kommer nye nedbør, det kan bli flom.

Fra ca 1700-tallet har derfor mange som lever i området – Somerset er blitt hardest rammet - blitt drenert etter initiativ fra lokalbefolkningen. Senere ble denne oppgaven tatt over av myndighetene i London; oppgaven lå under The Environment Agency.

Men etter 2005 er elvene i Somerset ikke blitt drenert. Det har derfor samlet seg opp kvist og kvas i elven, og vannføringen er blitt mindre. Dette er en vesentlig årsak til at elvenes kapasitet til å ta unna regnvann er blitt kraftig redusert, og til at det er blitt flom.

Hvorfor er ikke elvene blitt drenert? Det er fordi miljømyndighetene i betydelig grad er blitt påvirket av en ideologi som har sagt at mennesker skal blande seg minst mulig inn i naturen. Det er altså med viten og vilje at elvene ikke er blitt drenert, og begrunnelsen har vært et syn om at menneskers inngrep i naturen ikke er av det gode, og at de derfor bør være minst mulig omfattende.

The Daily Mail slo dette stort opp i forrige uke, med sitater som Experts blame two decades of environmental mismanagement for turing the Somerset Levels into a «disaster area». The Environmental Agency has come under particular criticism as it emerged that its officials stopped reguler dredging of the two key rivers on the Levels …in the mid Nineties (Daily Mail, 30/1-14). Etter slike oppslag beordret statsminister Cameron øyeblikkelig at elvene skulle drenes så fort som overhode mulig. Miljømyndighetene hevdet som man kunne vente at den manglende dreneringen kun i liten grad var årsak til flommen.

Vi håper at problemet blir løst så fort som mulig, og at de som har tapt inntekter på dette har forsikringer som i stor grad dekker deres tap; det er det beste vi kan håpe på i første omgang. Og på sikt håper vi at elvene kan håndteres slik at man unngår slike flommer i fremtiden.

Men hva er det prinsipielle her? I langt tid – fra ca 1700 - ble disse elvene drenert etter initiativ fra lokalbefolkningen; de kjente områdene, de visste hva som kunne skje og de satte i gang drenering. I disse årene var flomproblemene mindre. Men så tok sentralmyndighetene over denne viktige oppgaven, og i lang tid gikk også dette bra, elvene ble drenert regelmessig.

Men etter hver ble miljømyndighetene overtatt av folk med en annen ideologi, en ideologi som sa at menneskers inngrep i naturen er av det onde og bør reduseres mest mulig, naturen bør i størst mulig grad gå sin naturlige gang. Konkret førte dette til at elvene de siste årene ikke er blitt drenert.

Resultatet ble at elvene nå mange ganger har flommet over og forårsaket store ødeleggelser.

Dett er ikke første gang at en oppgave som til å begynne med utføres rimelig godt av private blir overtatt av staten. Men så blir statens maktorganer tatt over av personer med en ideologi som ikke var forenlig med det som måtte gjøres og som alle i befolkningen visst måtte gjøres for å opprettholde produksjon og velstand, maktorganene ble overtatt av folk med en ideologi som rett og slett førte til direkte ødeleggelser.

Dersom denne oppgaven fortsatt hadde ligget hos de som direkte kunne bli berørt av elvenes vannføring, ville de neppe ha latt være å drenere elvene.

Nå har det jo vært kjent miljøbevegelsen i voksende grad er blitt befolket av personer som har hatt en holdning om at naturen vet best, menneskes inngripen må reduseres . Man kan da si at befolkningen burde ha fulgt med og sagt i fra; men antagelig har de regnet med at staten vet best, at staten gjør det som er nødvendig, at staten passer på oss. Men de som har en slik holdning tar feil, og får etter hvert lide konsekvensene.

Så vidt vi forstår det bør slike elver dreneres regelmessig (noe som altså skjedde helt siden 1700-tallet), og dette burde bli gjort privat av en sammenslutning av de som kan bli berørt av elevens vannføring. De siste ti år skjedde ikke dette, og det var fordi oppgaven ble overlatt til staten ved miljømyndighetene, og de som arbeidet i angjeldende departement ble påvirket av en ideologi som sa at elvene ikke burde dreneres. Resultatet ble flom og enorme ødeleggelser og skader for milliarder.

Sånn kan det gå når man overlater oppgaver til det offentlige og tar for gitt at det offentlige vet best.