Sjakk

(La meg helt innledningsvis si at det er et politisk poeng også i denne kommentaren.)

Aller først vil vi gratulere Magnus Carlsen med å vinne verdensmesterskapet i sjakk. Å bli verdensmester i sjakk er en bragd av historiske dimensjoner uansett hvem som vinner, men når vinneren kommer fra en svært liten sjakknasjon som Norge, gjør det bragden enda større. Dukker det opp et talent av den størrelse som Magnus Carlsen var allerede som gutt, ville han i en stor sjakknasjon som f.eks. Russland ganske tidlig fått noen av verdens aller beste sjakkspillere som trenere, og da ville veien mot toppen være lettere og muligens kortere enn den veien Carlsen måtte gå. I Norge fikk han allikevel ganske raskt den gode stormesteren Simen Agdestein som trener, og dette var sikkert en stor hjelp; Carlsen ble verdens yngste stormester og kom raskt i verdenstoppen. Når han var kommet dit kunne han få historiens beste spiller, tidligere verdensmester Garry Kasparov, som trener. Og dette førte til at Carlsen ikke bare toppet rankinglisten, men også fikk verdensmestertittelen.

Carlsens triumf har ført til en sjakkfeber i Norge, og det fortelles at butikkene er utsolgt for sjakkspill. En sterkt medvirkende årsak til dette er den store dekning av VM-matchen som pressen sto for – ikke bare i papiravisene og på nett, men bla. laget VG TV-programmer som ble sendt på nett hver dag partier ble spilt, og NRK laget ypperlige direktesendinger med velvalgte programledere og kommentatorer som i stor grad klarte å gjøre sjakken forståelig selv for seere som sjelden eller aldri spiller sjakk. Dette førte til seerrekorder for NRK selv om programmene gikk på formiddagen fra kl 1015 de dagene partiene ble spilt.

Men det er dukket opp en diskusjon om hvorvidt sjakk er en sport/idrett (vi bruker «sport» og «idrett» som synonyme).

Typiske idretter er løping, fotball og skiløping. Er disse aktivitetene i samme kategori som sjakk? Vel, begge er (for de aller fleste som bedriver dem) trivelige og iblant konkurransepregede fritidsaktiviteter, så det er likhetspunkter mellom dem, men er de essensielt sett like?

Det som er essensielt ved idrettsaktiviteter er at de innebærer en fysisk anstrengelse/innsats. Denne anstrengelsen kan være av mange ulike slag; det kan være hurtighet (som i løping), styrke (som i vektløfting), presisjon (som i golf eller dart eller skyting), fysisk teknikk (som i judo), utholdenhet (som i langdistanseløping), eller det kan være kombinasjoner som legger stor vekt på flere av disse.

Hva med sjakk? Jeg kan ikke se at sjakk har noen av disse elementene i vesentlig grad; sjakk er essensielt sett en mental aktivitet; det gjelder å tenke ut de beste planene for hvordan man bør flytte brikkene, det gjelder å finne de beste trekkene. Ja, det er opplagt et fysisk element ved sjakken - brikkene må flyttes, og de er som regel vektet med blylodd så de kan veie opptil hele 100 gram. Å flytte brikkene krever derfor en fysisk innsats, men dette er helt forskjellig fra den fysiske innsats som kreves i idrettsgrenene.

Selvsagt krever alle sportsgrener også en mental innsats, men det essensielle ved alle sportsgrener er den fysiske innsatsen.

Så jeg vi si at sjakk ikke er en sport eller en idrett, sjakk er et spill. Sjakk er i samme kategori som poker og backgammon og monopol og yatzy og kabal, men sjakk er et uendelig rikere og mer nyansert og mer spennende og interessant spill enn disse andre. (Alle disse spillene krever en viss innsats fra spilleren; rene lotterier som ikke krever noen innsats fra spilleren er ikke engang spill – de er lotterier.) Sjakk er altså ikke i samme kategori som fotball og maraton og vektløfting.

Men kan man ikke da si at for å bli god i sjakk må man være i svært god fysisk form? Magnus Carlsen trener fotball og basketball, etc., og ovenfor nevnte Simen Agdestein spilte en tid på det norske fotballandslaget. Dette gjorde at de også fungerte enda bedre som sjakkspillere. Jo, men man må også være i god form for f.eks. å være skuespiller, men det er vel ingen som vil si at det å spille teater er en sport.

Så hvorfor dukker diskusjonen opp? Det kan være flere grunner til dette, én av dem kan være at avisene har *sports*redaksjoner – de har ikke *spill*redaksjoner - og da kan det være enkelt å legge reportasjer om sjakk dit. Dette blir enklere dersom sjakk blir definert som en sport.

Men det kan også være et annet element. Staten gir ulike former for støtte og ulike former for fordeler til idrettsorganisasjoner og -aktiviteter. Dersom en aktivitet blir omdefinert fra «spill» til «idrett» vil den kunne bli omfattet av disse fordelene.

Så en grunn til at Norges Sjakkforbund kan ønske å få sjakk definert som sport er at forbundet da vil kunne få ta del i en rekke statlige ordninger som innebærer at driften vil bli enklere og lettere og kanskje også innbringende i og med at den da kan få statsstøtte.

Det dette handler om – altså hvorvidt sjakk er sport eller spill – er begrepsteori. Dette er et av de aller viktigste elementer innen filosofien: begreper er det vi har i bevisstheten og som refererer til det som finnes i virkeligheten.

I bevisstheten har vi f.eks. begrepet «hest», og dette referer til alle hester i virkeligheten, i bevisstheten har vi begrepet «hus», og dette referer til alle hus, osv. Disse begrepene refererer til konkrete objekter, mens begreper som «frihet», «samfunn», etc. har abstrakte referenter, og de er mer kompliserte. Alle referenter som er essensielt sett like, hører inn under samme begrep, mens referenter som essensielt sett ikke er like, ikke må plasseres under samme begrep – gjør man det vil ens tenkning bli uklar og upresis.

I det som står ovenfor har jeg kort forsøkt å begrunne at sjakk er et spill og ikke en sport/idrett. Å plassere sjakk under begrepet «sport» betyr at man plasserer sammen referenter som essensielt sett er forskjellige, man plasserer sjakk og bryting i samme kategori enda de er essensielt sett forskjellige: ja, de handler begge om å nedkjempe en motstander, men den ene kampen er essensielt sett fysisk, mens den andre essensielt sett er mental.

Og hvorfor ønsker noen å plassere disse to ulike aktivitetene under samme begrep? Kanskje fordi man som nevnt vil forsøke å bli omfattet av de statlige støtteordninger som sporten får, men som spill ikke får. Med andre ord: statlige støtteordninger og statlig innblanding i alle mulige aktiviteter ødelegger ikke bare velstanden, de vil også være med på å ødelegge begrepsapparatet. Og ødelegges dette vil tenkingen bli dårlig. Og da vil grunnlaget for et sivilisert og harmonisk og velstående samfunn forsvinne. NB: forsøkene på å omdefinere sjakk fra «spill» til «sport» er kun ett bitte lite element i en trend; dette alene har svært lite å si. Men etter mitt syn kan det være nyttig å rette fokus også mot dette elementet.
(Skrevet av VM.)
.
.
.
.
..
.

http://filosofi.no/epistemologi/begreper/

http://www.vgtv.no/#!/video/74670/jan-kvalheim-sjakk-er-absolutt-en-sport

http://tromsosjakklubb.com/klubbliv/hva-med-litt-filosofi-rundt-sjakk-id...

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/--Sjakk-er-ikke-idrett-7165726...

http://www.vg.no/sport/sjakk/artikkel.php?artid=10133200

http://www.vg.no/sport/sjakk/artikkel.php?artid=10133394

http://vgd.no/sport/sjakk/tema/1746515/tittel/sport-eller-bare-spill