Borgervern

Tilfeller hvor borgervern-grupper griper inn overfor kriminelle blir stadig flere. Vi nevner ett ferskt eksempel fra Norge: - Sånn gjør vi med dieseltyver hvis politiet ikke gjør noe! Da politiet ikke ville gjøre noe, så de seg nødt til å hente kranbilen.

- Vi vurderer å stille tyvenes bil ut på taket med en plakat der det står: «Sånn gjør vi med dieseltyver hvis politiet ikke gjør noe!» Det forteller Tommy Svanevik, utleieansvarlig i bergensbedriften Svanevik Transport og Utleie AS. Det er ikke første gang bedriften, som holder til i Tennebekk næringspark, blir utsatt for dieseltyveri. Da det skjedde igjen søndag kveld, valgte de å ta affære.

Fire ganger på fire uker. - Vi har i løpet av de siste fire ukene hatt dieseltyver på ferde hos oss fire ganger, forteller Svanevik.

Nå er dette - å stille tyvenes bil ut på taket - ikke et stort overgrep, men denne type handlinger går for ofte ut av kontroll, og da kan de i verste fall ende som rene lynsjinger, noe som skjedde i England for noen uker siden da en mistenkt pedofil ble drept på en grusom måte - og det viste seg at han var uskyldig. La oss før vi går vider si at vi har meget stor sympati med de som stadig blir utsatt for dieseltyveri og som ikke får noen hjelp av politiet.

Men slike tilfeller av borgervern vil nødvendigvis dukke opp når mange borgere føler at rettsapparatet og politiet ikke gjør den jobben de skal.

Rettsapparatet inkludert politiet og fengselsvesenet skal ta seg av personer som begår reell kriminalitet: det skal arrestere dem, det skal etterforske forbrytelsen, det skal stille dem for retten, det skal dømme den (hvis bevismaterialet tilsier dette), og de dømte skal straffes strengt av dette apparatet.

Dersom myndighetene ikke gjør dette, vil det nødvendigvis dukke opp grupper som vik hevde at de gjør politiets jobb – men dette vil da føre til at nødvendige regler for behandling av mistenkte kriminelle, regler for bevisføring, etc., ikke følges, og da vil overgrep lett skje.

Grunnen til at enkelte borgere «tar loven i egne hender», som det heter, er at staten ikke gjør den jobben den skal gjøre. Staten skal beskytte borgenes frihet, og dette innebærer i hovedsak å arrestere og dømme kriminelle. Når staten ikke gjør denne jobben, blir dette ekstremt viktige feltet overlatt til ivrige og ofte lett antennelige og hissige amatører, og da skjer det alt for ofte at den mistenkte ikke blir behandlet på en rettferdig måte.

Det er regjeringens ansvar å sørge for dette, dvs. regjeringen skal sørge for at kriminelle blir arrestert, straffet og dømt. Gjør den ikke dette svikter den sin viktigste oppgave.

I dag, hvor kriminaliteten når nye høyder, og hvor det bla. snakkes om ransbølger, og vi i avisene leser om at det skjer flere ran hver eneste dag, er det svært viktig at rettsapparatet gjør det det skal.

Gjør det ikke det vil vi ende opp i anarki, og dette kan i sin ytterste konsekvens medføre tilfeller av ren lynsjing.

Hvordan stoppe kriminaliteten? Hvordan sette politiet i stand til å ta seg av det det skal i tilstrekkelig grad?

Vi i DLF har noen punkter som garantert vil redusere den reelle kriminaliteten til nærmest null: legaliser narkotika, avskaff asylordningen og innfør fri innvandring, avskaff alle statlige støtteordninger, innfør full frihandel (dette vil føre til at smugling opphører), innfør strenge, dvs. lange, fengselsstraffer for reell kriminalitet. Dette vil føre til en kraftig reduksjon i all reell kriminalitet; det vil føre til at de kriminelle ikke går løse, men sitter i fengsel; og det vil frigjøre svært mye tid for politiet slik at de kan konsentrere sine ressurser om reell kriminalitet.

Men folk flest vil ikke ha en slik politikk, de fleste vil mao. ha en politikk som nødvendigvis vil medføre høy kriminalitet.

Mht. dagens tema vil en slik politikk som DLF går inn for føre til at behovet for borgervern vil forsvinne, og den vil føre til at de mistenkte kriminelle blir behandlet i samsvar med forhåndskjente regler for bevisføring, straffeutmåling, etc. Det er dette som er kjennetegnet på en rettsstat.

.
.
.
.
.
.
.

http://www.na24.no/article3713805.ece