Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager sendes et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL ut til medlemmer og abonnenter som er ajour med kontingenten. Dette nummeret inneholder en artikkel om islamofobi vs islamofili av Vegard Martinsen – islamofobi er definert som en ubegrunnet frykt for islam, mens islamofili er trangen til å benekte enhver sammenheng mellom islam og den undertrykkelse og terror som blir begått i islams navn. Venstres leder Trine Skei Grande skrev som kjent at Islamofobi er et samfunnsproblem. Islam er det ikke http://bit.ly/kpXVGS , mens
DLFs leder derimot mener at det er islamofili som er problemet.

I dette nummer av LIBERAL vil man også finne to artikler av Geir Levi Nilsen, en om «Leger med grenser», om Erik Fosses og Mads Gilberts politiske fortid, og en som setter dagens klimahysteri i en viss historisk kontekst. Man vil også finne noen av de siste ukers nyhetskommentarer.

Dette nummer kan kjøpes ved å betale kr 35 til DLF, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo, konto 1645 03 43866. Enkelte tidligere numre av LIBERAL kan også kjøpes, dog ikke første årgang, som er utsolgt. http://stemdlf.no/liberal/