Sosialismens endestasjon

Venezuela's President Nicolás Maduro intensified his perceived fight Monday against "bourgeois parasites" he accuses of an economic war against the socialist country by threatening to force more stores to sell their merchandise at cut-rate prices.

National guardsmen, some of whom had assault rifles, were positioned around outlets of an electronics chain that Maduro has ordered to lower prices or face prosecution. Thousands of people lined up at the Daka stores hoping for a bargain after the government forced the companies to charge "fair" prices.

Government inspectors were dispatched to check prices at an array of other businesses. "This is for the good of the nation," Maduro said, referring to the military's occupation of Daka. "Leave nothing on the shelves, nothing in the warehouses … Let nothing remain in stock!"

Maduro said his seizures are the "tip of the iceberg" and that other stores would be next if they did not comply with his orders. Maduro is expected to win decree powers in Congress in the coming days that he says will be used to take over more businesses.

The assault against business comes amid a severe shortage of basic goods and extreme inflation, which is currently at an annual rate of 54.3%. Both are tied to policies of the government, which is boosting public spending and printing money in record amounts to pay for it.

Dette skjer altså i Venezuela, som inntil sin død for noen måneder siden ble ledet av venstresidens ferskeste yndling Hugo Chavez. Og slik må det gå. Det er omtrent slik sosialismen nødvendigvis vil ende opp: som ren plyndring.

Hvorfor? Mange vil vel i utgangspunktet kanskje si at sosialismen handler om felleskap, solidaritet, samhandling, utjamning, at de som trenger hjelp skal ha rett til hjelp, samfunnsmessig styring og kontroll, Nei til markedskreftene, å ta fra de rike og gi til de fattige, osv.

Men alt dette er intet annet enn tvang og trusler om bruk av vold fra staten mot … ja, absolutt alle.

Utjamning betyr at staten med tvang tar fra de som er produktive og tjener mye og gir til de som er mindre produktive og derfor tjener mindre. Dette fører til at motivasjonen til å tjene penger blir mindre, til at det blir mer behagelig å være mindre produktiv, og dette fører igjen til at produksjonen blir mindre, og til at velstanden synker/fattigdommen øker.

Markedskreftene er summen av alle individers tilbud/produksjon og etterspørsel/forbruk, og skal staten styre disse kreftene må den tvinge individer til å handle annerledes enn de ellers ville ha gjort, noe som fører til at deres handlinger blir mindre optimale, til at de må nøye seg med noe som er dårligere enn de eller ville ha valgt.

At noen skal ha rett til hjelp betyr at de man tror kan bidra med slik hjelp blir tvunget til å fremskaffe hjelpen, og dette betyr i praksis at staten legger en byrde på dem. Dette vil virke demotiverende på deres arbeidsinnsats, og fører til at produksjonen blir mindre.

Solidaritet høres fint ut, men når den blir gjennomført ved tvang, vil den føre til at det vil dukke opp folk som vil utnytte holdningen ved å gi seg ut for å være mindre produktivitet enn de kan være. Dessuten kan ikke den enkelte selv bestemme hvem han vil være solidarisk med og i hvilken grad, under sosialismen er det staten som bestemmer dette.

Sosialismen vil derfor nødvendigvis demotivere de produktive, den vil oppmuntre folk til å bli mindre produktive enn de kan være (siden produktivitet i langt mindre grad blir belønnet under sosialismen enn i et fritt system), den fører til at de produktive forsvinner, den fører til at velstanden synker.

For å prøve å utsette problemene slike tiltak fører til kan myndighetene forsøke enkelte drastiske tiltak som f.eks. å dele ut penger som bare er trykt opp uten å være forankret i realverdier. Men dette fører til at pengene blir mindre verd, noe som er det samme som at prisene stiger. Det er dette siste som nå har skjedd i Venezuela (prisstigningen er nå på hele 54 %), og som sitatet ovenfor beskriver: butikkene har måttet gjenspeile den redusere pengeverdien i høyere nominelle priser – og myndighetene, som altså er årsaken til at pengene har sunket i verdi - har svart på dette ved å tvinge forhandlerne til å redusere prisene eller bli stilt for retten, og den har nærmest direkte oppfordret folk til å plyndre butikkene.

Og dette vil føre til at nye varer ikke vil komme til butikkene, til at det blir færre ting å bli kjøpt, og til at fattigdommen blir enda større …

Sosialismen består i at staten skal ta fra de som har skapt verdier og gi til de som ikke har skapt dem, men dette gjøres vanligvis på en måte som gjør at det er noe skjult, det skjer gjennom skatter og avgifter og et meget komplisert fordelingssystem (som i hovedsak består av en rekke støtteordninger og et stort antall gratistilbud fra det offentlige). Den rene plyndringen som vi nærmest ser direkte beskrevet i sitatet overfor er det som sosialismen vil ende opp med til slutt.
.
.
.
.
..

http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/11/11/venezuela-seizes-sto...

http://frontpagemag.com/2013/david-paulin/hugo-chavez-successors-economi...