Norge i dag

Mandag kveld skjedde det vi håpet aldri skulle skje igjen: tre mennesker ble drept av en asylsøker på en buss. En bussjåfør som så frem til en vanlig dag på jobben, en svenske som etter å ha avsluttet sitt arbeidsopphold i Norge var på vei hjem tilbake til Sverige, og en ung kvinne som skulle tilbake til sine studier i Oslo etter å ha besøkt venner og familie; alle disse ble drept av en desperat mann. Dette er forferdelig ille, både for de som ble direkte rammet, og for deres pårørende.

Til tross for hva vi skal si i det følgende vil vi først si at vi fullt og helt holder gjerningsmannen ansvarlig for det som skjedde; siden han tok med seg en stor kniv når han skulle ta bussen tyder dette på at han hadde planlagt å bruke den.

Men det er en rekke omstendigheter som bør nevnes, og som illustrerer mye som er svært galt i Norge. Gjerningsmannen bodde på et asylmottak i Årdal. Lokale myndigheter hadde sagt Nei til at dette asylmottaket skulle etableres i deres kommune, men Staten ved Fylkesmannen hadde allikevel trumfet det igjennom; de mange pene ord om lokalt selvstyre ble ikke tillagt vekt her.

Det hevdes at Nesten halvparten av beboerne på asylmottak har en psykisk lidelse , men det blir ikke truffet noen tiltak for å avhjelpe dette, og man må også tilføye at disse tallene kanskje er svært oppblåste (av psykiatere som gjerne vil ha oppdrag, og dette blir jo enklere når staten skal betale for den eventuelle behandlingen), og at man heller ikke har midler til å gjøre noe med dette problemet. Allikevel tar Norge imot ca 10 000 asylsøkere hvert år. Av disse skal da ca 5 000 ha behov for psykiatrisk hjelp.

Videre var politiet som vanlig svært sene med å komme til stedet; de brukte mer enn en time på å komme frem til åstedet – det var faktisk brannvesenet som kom først. Når forteller Aftenposten på sin forside i dag at politiet også tok feil av veien. Det ser ut til at slik sommel og inkompetanse fra politiets side er svært vanlig, det samme skjedde også 22.juli 2011, og tiltakene som visstnok ble satt i verk etter den tragiske dagen ser ikke ut til å ha hjulpet.

Mannen som står bak drapene (formelt er han foreløpig kun mistenkt, han er ikke dømt) kommer fra Sudan via Spania, og han fikk i sommer endelig avslag på sin asylsøknad. Han skulle da sendes ut fra Norge og antagelig til Sudan.

For mange vil Norge fortone seg som et paradis; man får jo nesten alt man kan ønske seg gratis av staten, dvs. finansiert av skattebetalerne; det er slik velferdsstaten er så lenge det varer – for et hint om hvordan det vil ende, se på Hellas.

Å ha kommet seg hit og så sendt tilbake må være som å bli kastet ut av Paradis og sendt tilbake til noe som er nokså nært Helvetet. (Den drapssiktede 30-åringen kommer fra et voldspreget land. - Sør-Sudan er et veldig skjørt land, preget av mye vold, sier Sudan-ekspert). Det er lett å forstå at de som får avslag blir fortvilet, de kommer i en situasjon hvor de ikke har noe å tape. Mange av disse begår derfor til dels alvorlig kriminalitet – ran, voldtekt, overfall, drap. Mange slike avviste asylsøkere begår ikke slik kriminalitet, men noen stikker av fra mottakene (blir de der blir de jo sendt ut etter noen år), og lever et liv i det norske samfunn helt utenfor loven; de jobber svart og blir lett utnyttet av alle de kommer i kontakt med, de kan jo ikke søke beskyttelse av rettsapparatet siden deres opphold her er ulovlig.

Er det noen løsning å sette de som får avslag på opphold i lukkede asylmottak, slik FrP går inn for? Nei, dette er et forslag av samme type som SVs forslag for et par valg siden om varm lunsj på skolene; det høres kanskje fint ut, men er umulig å gjennomføre. Skolene hadde ikke fasiliteter (storkjøkken, kantine) til å lage mat til noen hundre elever, og det var heller ikke penger hverken til maten eller til å ansette kjøkkenpersonale. Ang. lukkede asylmottak til noen hundre eller noen tusen asylsøkere så må de lages slik at asylsøkerne ikke kan rømme. Da må disse anleggene i praksis være fengsler, og de krever da betydelige økonomiske ressurser og et stort antall ansatte (eksempelvis fangevoktere). Det må også være ulike tilbud til de innsatte - trim, kultur, adspredelser, etc. - på anleggene. Dette vil koste enormt, og det finnes ikke økonomi til dette. Vi vil tippe at lukkede asylmottak som virkelig er lukkede ikke vil komme til å bli etablert, selv med FrP i regjering.

Og hva med å sende de som har fått avslag raskere ut av landet? Dette har man snakket om i mange år uten at det er blitt noe av. Vi vil tro at det ikke vil bli noe av dette i denne omgangen heller.

Dessuten må vi ta med at reell kriminalitet straffes svært mildt i Norge: etter et vanlig drap kan man sone og slippe ut etter ca syv år. Og er man utspekulert og klarer å overbevise de psykiatrisk sakkyndige om at man er psykisk syk, kan man bli idømt kun behandling og da kan man i praksis være en fri mann etter enda kortere tid. (Mannen som drepte en bussjåfør for ti år siden på en lignende måte er fortsatt under behandling, men han får nå lov til å reise med buss uten følge. Se link nederst.) Og vi må også ta med at et fengselsopphold i Norge er svært luksuriøst i forhold til det som et fengselsopphold i et annet land innebærer.

Det er spekulert i avisene og på TV om hva som kan være mannens motiv - og enkelte av de temaene som blir berørt har vi nevnt over. Men det er ett tema som praktisk talt aldri blir berørt i slike diskusjoner: kanskje gjerningsmannen var muslim og tok Allahs oppfordring i Koranen om at man skal drepe de vantro hvor man enn måtte finne dem, på alvor. Dette tema er tabu i Norge i dag.

Det som skjedde var grusomt og tragisk, og som sagt, vi holder gjerningsmannen fullt ut ansvarlig. Men den politikken som føres i Norge - mht innvandring, asyl, kriminalitet, straffeutmåling, politiets prioriteringer og kompetanse, asylmottak, hjemsendelse, tabuområder, etc. – er med på å motivere folk til kriminalitet og dermed til å gjøre problemet større og større.

Hvis du vil ha den samme politikken som har vært ført de siste tiårene og som har ført til dette, stem på de partier som nå sitter på Stortinget; da får du det samme bare i enda større grad, inkludert mer grov kriminalitet. Vil du ha en endring som innebærer at all kriminalitet skal straffes strengt, at det ikke skal finnes noen motivasjon for å komme inn på statlige velferdsordninger, at man skal ha frihet til å skaffe seg et godt liv ved eget arbeid, at man ikke har rett til noe annet enn å beholde fruktene av eget arbeid, etc. - stem på et liberalistisk parti, dvs. stem DLF!
.
.
.
.
.

http://www.udi.no/Nyheter/2013/Liten-okning-i-antall-asylsokere/

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Den-drapssiktede-30-aringen-komm...

http://www.document.no/2013/11/nesten-halvparten-av-beboerne-pa-asylmott...

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10145063