Samferdselsministeren om konkurranse i luften

På Dagsrevyen i går 31/10 ble samferdselsminister Ketil Solvik Olsen intervjuet om den saken vi skrev om i går, nemlig flyselskapet Norwegians bruk av asiatisk personale på enkelte av sin langdistanseruter.

Det ble opplyst at han vil endre reglene for luftfart i Europa, og så fikk han ordet og sa følgende: Det er viktig at vi ivaretar både norsk og europeisk flynæring, sånn at en ikke blir utkonkurrert på hjemmebane av flyselskaper som kommer med lavkostmannskap og undergraver lønnsomheten i de europeiske flyselskapene. Det er bra med konkurranse, men de som vinner i konkurransen skal gjøre det fordi de jobber smartere og er bedre enn konkurrentene, ikke fordi de underbyr på lønn ved å hente lavkost arbeidskraft fra andre steder. Reporteren sa så at samferdselsministeren vil henvende seg til EU for å få laget et strengere regelverk for flytrafikken i Europa …

Dette er intet annet enn klassisk proteksjonisme av den type man kan vente seg fra konservative og fra sosialdemokrater, og som er bygget på en massiv uvitenhet om økonomiske årsakssammenhenger - men som kanskje er nyttig for å tekkes velgere med et kortsiktig perspektiv.

Resultatet av slik proteksjonisme er lavere levestandard i de landene som praktiserer proteksjonismen, og lavere levestandard for de som blir stengte ute fra markedet, dvs.: en slik proteksjonisme er en tvangsmessig føring som innebærer at folk blir presset til å arbeide i bestemte jobber enda de kunne vært mer produktive i andre jobber, at noen må ta til takke med visse typer jobber enda de er kvalifisert for mer produktive og lønnsomme jobber, at produktet (i dette tilfellet flyreiser) blir dyrere, etc.

All økonomisk teori, og all erfaring, viser at økonomisk frihet inkludert frihandel, dvs. fravær av all proteksjonisme, er en forutsetning for velstand og vekst. Det er ingen grunn til at arbeidsdelingen skal stoppe ved landegrensene. SNL skriver til og med følgende: Arbeidsdeling, oppdeling av produksjonsvirksomhet i spesialiserte oppgaver. Det økonomiske liv i våre dager hviler på en vidtgående arbeidsdeling både internt, nasjonalt og i verdensøkonomisk målestokk. Den er en forutsetning for den høye levestandard i de industrielt utviklede land.

Dessuten blir det nå slik (dersom reglene endres slik at Norwegian og andre flyselskaper ikke kan bruke asiatisk personell) at staten skal tvinge flyselskapene til å følge regler som innebærer at de må drive mindre lønnsomt enn de ønsker - og hvorfor? Jo, for å siterer samferdselsministeren fra FrP, for å ivareta europeisk flynæring.

Vi er glade for at denne tenkningen ikke var dominerende i tidligere tider slik at vi ikke hadde en tilsvarende politikk som gikk ut på å ivareta norsk tekstilnæring, å ivareta norsk skoproduksjon, å ivareta norsk bilproduksjon, etc.

Dette er enda en bekreftelse på at FrP er svært langt fra å være et liberalistisk parti. Dette lover ikke godt for den politikken som den nye regjeringen vil følge.

.
.
.
.
.

http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen#t=18m37s

http://snl.no/arbeidsdeling