Meningsløs politikk

Vi ble i utgangspunktet positivt overasket da vi så følgende overskrift i VG: Listhaug advarer mot Høyre-forslag. Landbruksministeren vil ikke øke matmomsen.

Det var ikke Høyres ønske om å øke matmomsen som overrasket oss, det som overrasket oss var at FrP går i mot sin regjeringspartner i et viktig spørsmål.

Men så så vi i artikkelen hva dette handlet om. VG skriver: Den nye landbruksministeren Sylvi Listhaug (Frp) markerer allerede nå at hun vil protestere mot å øke matmomsen for å finansiere skattelettelser.

Det Høyre vil er å øke en skatt (momsen er egentlig en skatt) for å redusere en annen. Så når Høyre sier at de er for skattelettelser så innebærer dette åpenbart at de vil redusere noen bestemte skatter samtidig som de vil øke andre skatter tilsvarende for å dekke inn det bortfall av statlige inntekter som skattelettelsen innebærer.

Det Høyre vil er da åpenbart ikke å redusere statens inntekter, det de vil er å sanke velgere ved å snakke om skattelettelser samtidig som de i stor grad tier om at de vil øke andre skattesatser (eller avgifter) tilsvarende slik at det samlede skattetrykket forsetter på samme høye nivå.

Vi kan ikke si annet enn at dette er en meningsløs politikk.

Skattelettelse må bety at skattetrykket som borgerne utsettes for skal gå ned. Dvs. skattelettelse må bety at den enkelte skal få beholde mer av sin inntekt, og at det offentlige - stat og kommune - skal ta mindre.

Å snakke om skattelettelser når man bare mener at noen satser skal ned mens andre skal opp, er bare - for å si det så pent som det er mulig å beskrive det – meningsløst.

Men dette illustrerer også et viktig poeng. Det viser at Høyres politikk ikke kan kombineres med reelle skattelettelser. Det viser at Høyres politikk forutsetter et skattenivå det nivået vi har i dag, dvs. et skattenivå på ca 70 - 75 % (for de som har vanlige inntekter og et vanlig forbruksmønster).

Dette viser igjen at velferdsstaten, som alle de store partiene inkludert Høyre og FrP tilhenger av, forutsetter et skyhøyt skattetrykk, med alle de negative konsekvenser som et høyt skattetrykk medfører: økning i svart arbeid, momsunderslag, smugling, en reduksjon av arbeidsinnsats, redusert vedlikehold av alle mulig slag, en øket bruk av mindre kompetent arbeidskraft, mer skatteplanlegging, flere statlige kontrolltiltak, er mer komplisert regelverk, osv. og mer fundamentalt: en redusert respekt for lov og rett.

Også dette viser at de som har ventet på en merkbar bedring med den såkalte blåblå regjeringen, de vil vente forgjeves.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10136306