En kort kommentar til statsbudsjettet

Regjeringen Stoltenberg la i går frem sitt siste forslag til statsbudsjett; som kjent skal denne regjeringen om kort tid erstattes av regjeringen Solberg.

Som vanlig i forkant av budsjettfremleggelser hadde regjeringen lekket enkelte godbiter til utvalgte kontakter i pressen i forkant, og det siden det kommer et regjeringsskifte var det lagt inn en og annen snubletråd for å sette den etterfølgende regjeringen i dårlig lys; slike elementer kalles snubletråder fordi den nye regjeringen som regle i større eller mindre grad må fjerne dem og siden de isolert sett kan være populære vil dette møte motstand. Dette er tiltak som den sittende regjeringen aldri ville ha foreslått dersom det var den selv som skulle gjennomføre dem, de blir for kostbare i forhold til helheten i budsjettet.

Det er slik velferdsstater styres.

Ang innholdet i budsjettet så er det mulig å finne enkelte gode ting: grensen for å slippe å betale formuesskatt og arveavgift heves noe, men det aller meste er negativt, bla. er det slik at 2 200 000 personer vil få øket skatt.
Dessuten er det slik at en rekke fradragssatser - f.eks. foreldrefradrag, reisefradrag, særfradrag for uførhet, Finnmarks-fradrag, sjømannsfradrag, særfradrag for sykdom - ikke justeres i takt med forventet lønnsvekst, og dette er reelt sett skatteøkninger. Til gjengjeld økes pussig nok fagforeningsfradraget og fiskerfradraget mer enn forventet lønnsvekst.

Men la oss nevne et par mer fundamentale ting: Ap-politikere uttalte i nyhetssendinger i går at de ville advare H-FrP-regjeringen mot å gi gavepakker til de rike ved å gi skattelettelser, og de ville advare den nye regjeringen mot å bruke enda mere penger enn den nå avgående regjeringen har gjort.

For det første: Ap-folkene betrakter altså skattelettelser – dvs. å kreve inn mindre penger - som å gi en gave. Å la folk beholde litt mer av deres egne penger er ifølge disse Ap-folkene å gi dem en gavepakke. De mener altså at å ikke ta er å gi. Dette er helt typisk for den bakvendtlandmentalitet som alle sosialister har.

For det annet: Ap-folkene finner det betimelig å advare en regjering fra H og FrP mot om å bruke enda mere penger, dvs. de holder det som en reell mulighet at en slik såkalt blåblå-regjering vil bruke enda mer penger enn den rødgrønne regjeringen har gjort. Man kan betrakte størrelsen på statsbudsjettet som et mål på frihet; jo større det er, jo mindre er friheten. Så det er altså en mulighet for at en blåblå regjering – ved å øke pengebruken - vil fortsette den reduksjon i friheten som de rødgrønne har jobbet utrettelig for i de siste åtte årene. Man bør ikke glemme at staten kun kan bruke penger som den har tatt fra borgerne: dersom staten bruker mindre penger lar den borgerne beholde mer, og den enkelte får da disponere mer av sin egen inntekt. Og dette er et uttrykk for frihet.

Vi vil ikke bli overrasket dersom den blåblå regjeringen øker pengebruken, vi vil til og med holde det som høyst sannsynlig. Som sagt vil det ikke være rimelig å holde den nye regjeringen fullt ut ansvarlig for budsjettet for 2104, men vi vil regne det som sannsynlig at budsjettet for 2015, som i sin helhet vil være utarbeidet av regjeringen Solberg (vi forutsetter at den blir sittende så lenge), vil ha en høyere utgiftsside enn budsjettet for 2014. Og dette betyr at de blåblå på vanlig sosialdemokratisk manér vil fortsette innskrenkningen av individuell frihet.

Når budsjettet for 2015 legges frem om et års tid vil vi kommentere det her på stemDLF.no!

.
.
.
.
.
.
.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Mener-gavepakke-til-stu...