Omskjæring av nyfødte gutter

De nordiske barneombudene går nå samlet inn for å forby omskjæring av guttebarn (omskjæring av jenter er allerede forbudt); de vil i stedet ha en aldersgrense som i praksis innebærer at den som skal omskjæres må gi sitt samtykke til at dette skal skje.

Vi siterer fra Nettavisen: De nordiske barneombudene krever at det innføres en aldersgrense for omskjæring av gutter.

- I Norden finnes det ingen helsemessige grunner til å omskjære friske gutter. Å bli omskåret er smertefullt, irreversibelt og kan i verste fall føre til alvorlige komplikasjoner, sier barneombud Anne Lindboe.

Hvert år omskjæres et ukjent antall muslimske og jødiske guttebarn av religiøse årsaker i Norden. Omskjæringen foretas fra guttene er noen dager gamle og opp til de er ti-tolv år gamle.

.. Ombudene mener at omskjæring ikke bør skje før gutten selv forstår de medisinske og kulturelle aspektene ved inngrepet, og dermed kan gi sitt samtykke.

- Rituell omskjæring av et guttebarn er et inngrep på en frisk barnekropp. Inngrepet begrunnes som oftest med religion og tradisjoner. Barneombudets oppgave er å se til at barns beste skal komme i første rekke, selv om det kan innskrenke voksnes rett til å utøve sin religion og tradisjon, sier Anne Lindboe.

Vi må støtte barneombudene i dette. Omskjæring – og da mener vi omskjæring på en gutt som ikke forstår hva det innebærer og ikke samtykker i - er et ritual som er begrunnet i tradisjon og religion, og det (altså omskjæring) hører ikke hjemme i et sivilisert samfunn. Grunnen til at omskjæring skjer er at de som ønsker dette utført på et barn – foreldre eller foresatte eller religiøse autoritetspersoner som står familien nær - vil markere at barnet hører til en bestemt klan eller gruppe. Det er dette som er den egentlige begrunnelsen for at omskjæring foretas.

De medisinske begrunnelsene som iblant benyttes av de som forsvarer omskjæring – at det føre til bedre hygiene og derfor til reduksjon visse typer sykdommer - er påskudd man har funnet på i ettertid og som skal være en slags rasjonell begrunnelse for slik å imøtegå kritikk fra de som mener at omskjæring er en barbarisk skikk.

Etter vårt syn er omskjæring en alvorlig krenkelse av barnets kropp, og noe slik kan ikke være tillatt i et sivilisert samfunn.

Men hva da med religionsfriheten? Tilhengere av omskjæring hevder at dette er et uttrykk for deres religion, og at et forbud er en innskrenkes av religionsfriheten.

En religion er en irrasjonell samling ideer og verdier som danner basis for et sett med handlinger. Religionen pålegger tilhengerne å be til guden, å etterkomme gudens ønsker slik de er kommet til uttrykk i religiøse skrifter eller i uttalelser fra religiøse ledere (prester, pastorer, imamer, mullaer, rabbier, profeter). Videre pålegger religionen sine tilhengere å ofre seg og sine verdier og sitt liv for guden, den pålegger sine tilhengere å utbre gudens budskap på jorden, den gir regler for hvordan man skal forholde seg til trosfeller og hvordan man skal forholde seg til de vantro, etc. (Blant religionene er det enkelte variasjoner innenfor disse prinsippene: i buddhismen er det ingen gud, jødene driver ikke misjonsvirksomhet, etc.)

I et fritt samfunn har man all rett til å praktisere dette, man har all rett til å praktisere sin religion slik man måtte ønske. Men man har ingen rett til å krenke det grunnleggende prinsippet for et fritt samfunn; man har ingen rett til å initiere tvang mot andre mennesker. Dette innebærer at all religiøs virksomhet må skje slik at alle som er involvert er med på det helt frivillig. Siden omskjæring er noe som barnet ikke har gått med på (og heller ikke er i stand til å samtykke i) er dette et klart eksempel på initiering av tvang, og det er derfor i strid med grunnprinsippet for et fritt samfunn.

Hvis man er tilhenger av en religion som pålegger som en plikt å nærmest lemleste babyer så bør man nok vurdere om dette er religion som fortjener ens støtte.

Barneombudene ønsker en aldersgrense for omskjæring. Dette innebærer i praksis at man ikke skal kunne foreta omskjæring på andre uten deres samtykke, og at den enkelte selv kan velge å gå igjennom en slik prosess.

Vi har ingen ting imot dette. En som er 15 år - og det er den aldersgrensen barneombudene foreslår – er i stand til å forstå hva dette innebærer og bør kunne få lov til å velge dette for seg selv.

DLF støtter barneombudenes forslag om å innføre aldersgrense for omskjæring.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3686688.ece

http://www.circumcision.org/index.html

http://www.peikoff.com/2011/04/25/do-you-think-the-legal-guardians-of-a-...

http://www.philosophyinaction.com/blog/?p=3168