Høyre tapte, Venstre og KrF vant mest

Regjeringsforhandlingene er over; vi får en regjering bestående av Høyre og FrP, og med Venstre og KrF som støttepartier. Målet for Høyre var å få til en flertallsregjering, men det er nå helt opplagt at dette var umulig. Dette er en underlig situasjon; her forsøkte man å lage en felles regjering som inkluderte de to motpolene KrF og FrP, mens det partiet Høyre er mest og oftest enig med, Arbeiderpartiet, utgjør hovedtyngden i opposisjonen.

Men de borgerlige partiene lovet før valget at dersom det ble et borgerlig flertall så skulle det bli en borgerlig regjering, og dette løftet har de holdt. Hvor lenge en slik regjering blir sittende er dog umulig å svare på.

De to mellompartene har altså ikke villet være med i en regjering med FrP, men for fra Stortinget å støtte en regjering bestående av Høyre og FrP har de fått mye. Mest tragisk er det at disse to partene nå blokkerer for oljeutvinning i nord; det blir altså ingen oljeutvinning selv om både FrP, Høyre og Ap – som utgjør et stort flertall på Stortinget - er for. Vi i DLF synes dette er ille. De partiene som er imot - SV, Sp, KrF og Venstre – er meget aktive mht. å bruke penger, men er ikke så gode når det gjelder å tillate det som skaper de verdiene de lever av å strø om seg med. Det blir heller ingen liberalisering av alkoholpolitikken, og handlingsregelen skal også ligge fast.

Mellompartiene har også fått gjennomslag på en rekke andre saker: det gis amnesti til asylbarna (noe vi i DLF synes er bra), RLE-faget skifter navn til KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) og det skal være minst 55 % kristendom. Bioteknologiloven skal evalueres, noe som sannsynligvis vil ha negative konsekvenser for forskning og verdiskapning. Det skal satses mer offentlige penger på kollektivtrafikk, og det skal satses enda mer på den offentlige skolen.

FrP har primært vært opptatt av det seriøsitetsstempel som det å sitte i regjering betyr, og de har som man ser vært villige til å gi svært mye for å få en slik godkjenning. Men de har også faktisk fått en viss innflytelse på politikken. Det innføres lovfestede rettigheter innen eldreomsorgen, det skal satses mere statlige penger på vei og på eldreomsorg. Bompengesatser skal noe ned. Det kommer også noen mindre innskrenkninger i innvandringspolitikken (f.eks. skal grensen for familiegjenforening økes til 24 år). Men det kommer også noen skattelettelser: minstefradraget på lønnsinntekt heves, og formuesskatt og arveavgift reduseres. Dette - skattelettelsene - er bra.

Men dette blir en noe underlig regjering. De eneste som kan være fornøyde med dette er mellompartene; de har fått stor innflydelse, men vil ikke merke noe slitasje da de ikke sitter i regjering. Høyre fikk ikke gjennomslag for sitt prosjekt om å danne en flertallsregjering, og FrP har praktisk talt bare fått gjennomslag for noen mindre skattelettelser. Alle FrPere vil være svært misfornøyde med at handlingsregelen ligger fast, at det ikke bli oljeutvinning i nord, at alkoholpolitikken ikke liberaliseres, at u-hjelpen ikke blir redusert. Det er i avtalen kommet inn et punkt om avbyråkratisering, men her kommer det ikke til å skje noen forbedring, tvert imot - økende byråkratisering er et uunngåelig aspekt av velferdsstaten.

Det skal bli spennende å følge denne regjeringen fremover. Vi tror at Høyre vil klare seg rimelig bra, gjennomført prinsippløse som de er, men i FrP finnes det enkelte medlemmer og politikere som har meninger, og de vil bli skuffet over at FrP i regjering får igjennom så lite. Vi vil ikke bli overrasket dersom det samme nå skjer med FrP som skjedde med SV i Stoltenberg-regjeringen: SV ga opp så mye at det var like før de ble nærmest helt utradert ved sist valg. Det var også stor indre uro i SV pga. alt det de måtte gå med på i regjering. Som sagt, vi vil ikke bli overrasket dersom noe av det samme nå vil skje med FrP.

I det store og hele vil Norge fortsette i samme retning som det har gjort de siste tiårene. Alle typer problemer vil øke, statens makt vil bli større, og på en rekke områder vil den negative utviklingen fortsette. Den nye regjeringen innebærer ingen ny kurs, bare en fortsettelse av den gamle.

Men som det heter: et folk får de politikere det fortjener.

.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Her-er-avtalen-mellom-d...

http://www.dagbladet.no/2013/09/30/kultur/meninger/valg13/siv_jensen/ern...

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10152313