Barn i belastede miljøer

Det er skammelig at barn må vokse opp i belastede bomiljøer omgitt av truende personer! Dette var hovedpoenget i hovedoppslaget i NRKs nyhetssending i morges. Problemet, ifølge reportasjen, er at familier som ønsker å flytte fra kommunale boliger som befinner seg i områder hvor det er mange belastende personer, ikke får dette av kommunen; kommunen kan ikke eller vil ikke skaffe disse familiene nye boliger i andre ubelastede strøk.

Nrk.no forteller: Vokser opp med knivtrusler og blodige sprøyter. Med genseren trukket over nesa for å unngå lukten av røyk og urin løper S…(9) nedover trappa i blokka der hun bor. Hun håper hun slipper å møte noen av de psykisk syke eller narkomane naboene før hun kommer seg ut i bakgården med søppelposen. S…er ett av 5.000 barn som vokser opp i kommunale leiligheter i Oslo. I Norge er det over 20.000 barn som bor i boliger som kommunen har sørget for at familien kan bo i.

Hvor mange som er redde for naboene sine er det ingen som vet. Men rapporter fra både forskere og barneombudet viser tydelig at S … ikke er alene.

– Noen ganger er det sprøyter i kjelleren og oppi postkassene her. Det er skummelt å tenke på sprøyter med blod rundt omkring, sier S … til NRK.

Niåringen har blitt truet med kniv av en nabo i blokkens bakgård. Hun har våknet til blodsøl i oppgangen. Akebrettet hennes og borens vogn blir tisset på. Og hun får sjelden sove uten å høre høylytt kjefting og narkosalg fra naboleilighetene. …

DLFs syn er at barn har krav på å vokse opp i trygge og rolige omgivelser. Dersom de må vokse opp i miljøer hvor de utsettes for voldelige og truende personer så er dette klart i strid med dette prinsippet.

Den eneste løsningen som ble tatt opp i reportasjen var altså at barnefamiliene må flytte, noe som altså viser seg vanskelig.

Men det som er den reelle løsningen ble ikke berørt: det som er den reelle løsningen på dette problemet er at voldelige og truende personer ikke skal få gå løse omkring.

En gruppe – stor eller liten - voldelige personer kan ødelegge et bomiljø på grunn av sin oppførsel, og dette vil være plagsomt for voksne så kan det være nærmest katastrofalt for barn. Liv kan bli ødelagt på grunn av slikt.

Det DLF mener om dette er som sagt at disse voldelige og truende personene ikke skal få gå løse, dvs. de skal settes i fengsel. Dersom de fortsetter med sin truende og voldelig oppførsel når de blir løslatt så skal de igjen settes i fengsel.

Løsningen på dette store problemet – at fredelige mennesker blir utsatt for vold og trusler - er ikke at de som oppfører seg på en normal og fredelig måte skal isolere seg eller flytte på grunn av truslene, løsningen er at de som er truende og voldelige skal tas vekk fra sine ofre.

Løsningen på det alvorlige problemet som reportasjen tar opp er altså ikke at barnefamilier skal flytte, løsningen er å sette de truende og voldelige personene i fengsel.

Statens legitime oppgave er å beskytte borgere mot tvang, vold, overgrep, svindel, tyveri og lignende, og som denne saken viser så gjør den ikke det den skal. Vi i DLF synes at dette er svært ille og vi vil at staten skal konsentrere seg om sine legitime oppgaver og ikke gjøre noe annet enn dette.
.
.
.
.
.
.
http://www.nrk.no/fordypning/vokser-opp-med-knivtrusler-og-blod-1.11198916