Hjemmeskole

Flere bør vurdere å ta barna ut av skolen er en overskrift i VG i går 18/8. Artikkelen forteller at den entusiastiske astronomen Knut Jørgen Røed Ødegaard har tatt sin datter ut av skolen for heller å undervise henne hjemme. Datteren er meget interessert i det meste og får antagelig ikke tilfredsstilt sitt behov for å lære og å finne ut nye ting i den skolen hun gikk på (som visstnok var en Steinerskole).

Artikkelen forteller også at foreldrene mener at norsk skole hindrer kreativitet , at datteren Begynte å kjede seg , og siden foreldrene ville gi sin datter et bedre tilbud enn hun kunne få i skolen tok de henne ut for å undervise henne hjemme. Der få hun undervisningen av sine foreldre i alle viktige fag: norsk, engelsk, matematikk, og naturfag - samt en god del fag som ikke står på barneskolens pensum, blant annet spansk.
Faren mener at det ville ha vært tragisk hvis datteren ikke skulle ha fått svar på alle sine spørsmål om insekter, fossiler og verdensrom .
Moren vet også hva hun snakker om, hun har vært lærer i den offentlige skolen og forteller: Vårt inntrykk er at byråkratiet i den offentlige skolen tar knekken på kreativiteten hos nyutdannede lærere som i utgangspunktet boblet over av entusiasme … [foreldrene] forbinder den vanlige skolen med støyende, store klasser og uengasjerte lærere. . Moren forlot selv læreryrket på grunn av dette.

Nå er dette er par meget ressurssterke foreldre, og de jobber begge frilans. Det er klart at det er enkelt for dem å undervise datteren i alle da fag som et barn trenger å få vite noe om. Men de sier følgende: de mener at hjemmeundervisning passer for alle normalt oppegående foreldre … Flere bør vurdere å ta barna ut av skolen. Nordmenn bør vite at hjemmeskole er et alternativ, det finnes ingen skoleplikt, kun en opplæringsplikt.

En klar fordel ved å gå på en skole i motsetning til å bli undervist hjemme er at på skole gå man i en klasse, og det fellesskap og det nettverk man får der er av uvurderlig verdi for resten av livet. Men i artikkelen sies det at eleven treffer venner f.eks. gjennom SFO.

DLF har stor sympati for de som fortelles i denne artikkelen. Den offentlige skolen blir mer og mer byråkratisk og kvelende både for lærere og elever, og elever bør få et så nyansert og tilpasset tilbud som mulig.

Vi vil dog si at selv om hjemmeskole kan passe for noen, så er dette meget krevende. Vi vil nok tro at det er de færreste foreldre/familier som vil klare noe slikt på en svært god måte. De fleste barn må nok gå på en skole. Men skolen bør bli langt mer fleksibel enn dagens norske skole er. Dette kan skje dersom den blir fri, dvs. dersom den ikke blir pålagt å følge alt det det statlige (eller kommunale) byråkratiet måtte finne på. Skolene bør være frie, og foreldrene bør finne ut hvilken skole og hvilket undervisningstilbud som passer deres barn best.

I dag er det nok dessverre slik at mange tror at siden skolen er offentlig så er den automatisk av høy kvalitet. Slik er der ikke. Vi er overbevist om at skoletilbudet vil bli bedre dersom den enkelte skole blir friere i forhold til alle mulige regler og forordninger som statlige byråkrater trer ned over hodene på skolene.

Vi vil nok som sagt si at vi ikke tro at hjemmeundervisning er for alle, så vil en frigjøring av skolen kunne gi et langt bedre og mer fleksibelt tilbud enn den gjør i dag.

.
.
.
.
.
http://stemdlf.no/stortingsprogram#SECTION001900000000000000000