Vold mot Nav-ansatte

Antall tilfeller hvor Nav-ansatte blir direkte overfalt av klienter er stort og økende. Dette er en forferdelig utvikling. Vi siterer fra VG i går om et av de siste tilfellene, et overfall som skjedde i Oslo for kort tid siden:
Mandag morgen ble en kvinne stukket flere ganger med kniv, blant annet i ryggen, av en 26 år gammel mann på NAV-kontoret på Grorud i Oslo. Kvinnen, som var mannens saksbehandler, ligger kritisk skadet på Oslo universitetssykehus Ullevål. … Gjerningsmannen ble pågrepet av politiet kort tid senere, og er siktet for drapsforsøk.

Antall slike tilfeller er meget stort: Fra januar til mai rapporterte NAV-ansatte om 598 tilfeller av vold og trusler - noe over fjoråret. NAV-direktøren mener en del av forklaringen er mer fokus på rapportering.

VG kommenterer trenden: I desember skrev VG at antallet hendelser knyttet til trusler og vold mot NAV og NAV-ansatte var nesten tre ganger så høyt i 2012 enn tre år tidligere. I 2010 ble det registrert 481 hendelser, mens det i 2012 var 1261. Når det gjelder fysiske angrep ser økningen ut til å bli langt høyere, dersom slike hendelser fortsetter med samme frekvens. I 2013 er det registrert 28 tilfeller av fysiske angrep frem til mai, mot 41 i hele fjor.

- Jeg tenker at dette er alvorlig. Vi har påpekt problemstillinger rundt vold og trusler overfor sosialarbeidere flere ganger. Dette har vært et alvorlig problem i mange år, sier forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik, til VG.

Kvisvik forteller at 60 prosent av alle sosialarbeidere sier at de har vært utsatt for vold eller trusler om vold innenfor de siste 10-12 månedene. Hun mener dette blant annet handler om at de ansatte i NAV møter menneske med store utfordringer.

En grunn til at slike tilfeller skjer er at mange av de som søker til NAV er i en fortvilet situasjon og at de har forsøkt alt og at de ikke lenger, etter ikke å ha fått den oppfølgning fra Nav som de har ønsket seg, ser noe håp. Da kan det være fristende å ty til trusler og vold, selv om slikt aldri er akseptabelt.

Men til vår overraskelse er reportasjen i VG så vidt inne på noe av det som kan være hovedårsaken til at slike ting skjer, og at antall tilfeller er økende:

Vi siterer igjen fra VG: - Det kan virke som at det er for store forventninger i forhold til hva brukerne egentlig har krav på, sier HR-direktøren.

Dette er alt som står i VG om dette, det som burde være det sentrale tema: Enkelte av brukerne har for store forventninger.

Da må man spørre: hvorfor har de det? Det kan være flere årsaker til dette, men en av de viktigste er vel at politikerne hele tiden, og spesielt i forkant av hvert valg, forteller befolkningen hva de skal få og hva de har krav på. Dette betyr i praksis ikke bare at de skal få gratis tilbud innen skole og helse etc., det betyr også at enkeltpersoner som kommer i en vanskelig situasjon skal få den hjelp de mener at de trenger.

Men noen kan være i så vanskelige situasjoner at det er umulig å gi dem all den hjelp de mener de må ha. Og da vil for dem en vanskelig situasjon bli enda verre når de som sitter i frontlinjen - saksbehandleren hos Nav – må fortelle klienten at «dessverre, du kan ikke få det du tror du trenger og har krav på». At enkelt klienter da reagerer med trusler og vold burde ikke overraske noen. Nå vil vi før vi går videre presisere at vi alltid vil holde den som utøver kriminalitet ansvarlig for den kriminaliteten han utøver. Det er gjerningsmannen som er ansvarlig, og ingen andre. Men det kan allikevel være krefter som påvirker ham.

Etter vårt syn har de politikerne som forteller borgerne at de har krav å få støtte og hjelp fra «fellesskapet» et betydelig ansvar for at enkelte Nav-klienter har for store forhåpninger og at enkelte Nav-ansatte da kan blir utsatt for vold og trusler fa sine klienter.

Nå vil det alltid være kriminalitet; intet system kan sikre at slikt aldri vil forekomme. Men kriminalitet kan avhenge av omstendigheter. Et system som forteller borgerne at man ikke har krav på noe fra andre, at man kun har krav på å beholde sitt – det man selv eier og det man selv tjener, dvs. et system som er basert på respekt for eiendomsretten – vil resultere i at alle typer kriminalitet vil forekomme langt sjeldnere enn i et system som det vi har i dag hvor eiendomsretten i praksis ikke finnes og hvor man fortelles av politikerne at man bare har rett til å få det man trenger.

La oss også kort nevne et annet element: Mange av de som søker hjelp hos Nav har problemer fordi de ikke har inntekt, dvs. fordi de ikke har en jobb. Men dette kunne man i svært mange tilfeller rette på dersom arbeidsmarkedet hadde vært mindre regulert; reguleringer er intet annet enn restriksjoner på produksjon, handel og arbeid, og jo mer man fjerner av slikt jo mer fleksibelt blir arbeidsmarkedet og jo flere vil få jobb og inntekt. Dette betyr at jo mer man deregulerer arbeidsmarkedet, jo færre vil måtte ønske seg til Nav.

Så det er mulig å gjøre noe med de forferdelig at enkelte Nav-ansatte blir overfalt og angrepet på jobb. Men det krever en kraftig politisk omlegging.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10112570