Det er snart valg

Det er nå omtrent en måned igjen til valget, og dersom man skal tro meningsmålingene vil det bli et regjeringsskifte. Mange er lei av den sittende regjeringen, av dens bortforklaringer og omfattende løftebrudd, og tror at en ny regjering vil føre til at det blir annerledes. Men slik er det alltid i velferdsstaten; alle er misfornøyde og tror at løsningen er å skifte regjering.

Slik er det ved praktisk talt hvert eneste valg. Folk er misfornøyde og vil skifte ut regjeringen i den tro at det er den sittende regjeringen som er årsaken til problemene. Men for fire år siden ble det til manges overraskelse ikke noe regjeringsskifte, da fikk de rødgrønne, som det heter, «fornyet tillit». Det var dog på hengende håret; dersom Venstre hadde fått litt flere stemmer og kommet over sperregrensen ville de ha fått omtrent et dusin utjamningsmandater, og de rødgrønne ville ha kommet i mindretall på Stortinget. Men slik er velferdsstaten; ofte er det rene tilfeldigheter som avgjør hvem som blir sittende med makten og får en avgjørende innflydelse på samfunnsutviklingen.

Det må allikevel sies at regjeringen ikke har gjort en god jobb. Dette kan man også se på antall statsråder som er skiftet ut på disse åtte årene, statsminister Stoltenberg må ha satt rekord i antall statsrådskifter; et statsrådskifte er nesten alltid et tegn på at den sittende statsråd fungerer dårlig.

Vi må si noen ord om SV. Nå ligger de så svakt an på meningsmålingene at det er mulig at de ikke vil komme inn på Stortinget etter valget. Og dette er vel fortjent, ikke bare fordi de har en ideologi som aldri har vært anvendelig eller moderne, de har også satt rekord i løftebrudd. De har heller ikke forstått hvordan et regjeringsparti oppfører seg. Når partilederen kommer med utspill som er i strid med regjeringens linje, eller når fremtredende SV-politikere demonstrerer mot regjeringens politikk, og attpå til rett utenfor Stortinget, når de altså demonstrerer mot politikken til en regjering de selv er med i, så er det klart at dette er politikere som fortjener merkelappen «the not-yet-ready-for-prime-time players» (en merkelapp som ble brukt om en gruppe profesjonelle komikere i USA før de slo igjennom).

Men selv om SV muligens faller ut av Stortinget så vil deres rolle overtas av De Grønne. De Grønne er et nytt parti som har fått en del oppmerksomhet bla. ved stor plass i avisene. I et bredt anlagt intervju i Aftenposten nylig sier lederen bla. at de vil utrede offentlig hasj-dyrking, fjerne oljeindustrien, gjenreise nedlagte småbruk, bruke offentlige overføringer på å redde rådyrkalver og ha far hjem for å utbetale kontantstøtte.

(Dette er utvalget fra intervjuet er ikke foretatt av oss, dette er Aftenpostens ingress.)

Når et partis leder har en slik innsikt i politikkens vesen og en slik imponerende formuleringsevne som dette sammendraget tyder på så er der bare å vente at partiet får store oppslag i pressen og at den norske befolkning sender dem rett inn på Stortinget.

Og for kort å nevne en ting til: selv om de rødgrønne mister flertallet og en type borgerlige regjering overtar etter valget 9. september, er det ingen ting som tyder på at dette vil føre til at det vil gå bedre i Norge. Og derfor vil det fortsatt være ting å sette fingeren på også i neste stortingsperiode, og det vil vi gjøre her på stemDLF.no.

.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Miljopartiet-vil-utrede...