Høy nok velstand?

Har vi det for godt? Burde vi få det litt – eller mye? – dårligere? Dette hevdes faktisk i en kronikk i Aftenposten i går. Under tittelen Vi er blitt for godt vant sies følgende: «Jeg skulle nesten ønske vi fikk dårlige tider igjen!». Uttalelsen kom fra en godt voksen, oppegående kvinne fra et helt vanlig hjem med alminnelig økonomi. Hun siktet til den stadig økende materialismen i vårt samfunn, den vi alle er preget av.

Alt er relativt. I dag er fattigdomsgrensen satt til 196 000 kroner i året for en husholdning. Det gir en levestandard som omtrent tilsvarer den samme som alminnelige mennesker hadde like etter krigen. I dag gir det «de fattige» mindreverdsfølelse fordi de sammenligner seg med alle som har så mye mer, og barna har ikke råd til å være med på det samme som andre barn,

Vi som var unge i 50-årene så ikke på oss selv som fattige, fordi alle andre hadde det som oss. Å få et nytt klesplagg hørte til sjeldenhetene, vi arvet etter andre. Iskrem fikk vi bare 17. mai og brus bare i bursdagsselskaper. Ingen voksne hadde råd til å ha vin til maten annet enn i bryllup og ved andre store begivenheter, og det var ikke vanlig å gå på restaurant, aller minst for ungdom. Barn lekte på løkker og i hager og måtte finne på moroa selv …

Vi er barn av vår tid, som folk før oss var det samme. Men går det ikke likevel an å stoppe opp og tenke seg om? Hvor skal det ende? Må det en katastrofe til for at nordmenn skal innse hvor utrolig godt vi har det og at vi snart må si stopp? Blir vi lykkeligere av å få en enda finere bil, kjøpe moteklær, spise eksotisk mat og gå på restaurant? Burde vi ikke – istedenfor stadig å kreve mer – heller tenke litt mer på vår neste, i hvert fall på de som kommer etter oss?

Vi i DLF mener i motsetning til det som hevdes i denne kronikken at velstand er en godt ting, og at vi bør ha mer av det! Velstand innebærer at man har det bra, og økning i velstand innebærer at man får det bedre, og dette vil vise seg på en rekke områder.

Noen eksempler: høyere velstand gir bedre (og raskere og mer komfortable) behandlingsmetoder for de som er syke, det gir renere omgivelser, det gir tryggere arbeidsplasser (dvs. arbeidsplasser som er mindre utsatt for ulykker, farlige kjemikalier, etc.), det gjør at tungt og kjedelig arbeid blir overtatt av maskiner, det gir mulighet til å bo i større og mer komfortable leiligheter som er bedre isolert mot støy og kulde, det gir mulighet til å kjøre i større og tryggere biler som er mer miljøvennlige, det gir oss mulighet til å reise på ferier til mer eksotiske steder, det gjør reiser mer komfortable, det gir oss mulighet til å bo på bedre hoteller, det gir oss TV-er med bedre bilde og lyd, det gir oss musikkanlegg med mer naturtro gjengivelse, det gir oss kraftigere datamaskiner og raskere Internett, osv.

Videre gir økende velstand oss kortere arbeidstid og mulighet for lavere pensjonsalder, noe de fleste synes er gode ting.

Kronikkforfatteren spør om den ønskede velstanden har gjort oss lykkeligere? Kanskje ikke i stor nok grad, men hvis man vet hva velstand er, så burde man bli lykkeligere av høyere velstand.

Kronikkforfatteren formulerer seg slik at det ser ut som om hun ber om dårligere tider. Man bør være forsiktig med hva man ber om; det kan hende at man får det. Grekerne er nå på vei inn i dårligere tider, og vårt inntrykk er at dette ikke gjør dem lykkeligere.

Som sagt, velstand er en god ting. Men velstand forutsetter – ikke bare forutsetter, men er – produksjon, verdiskapning; og dette igjen forutsetter frihet, dvs. at de som produserer ikke blir fratatt (store deler av) det de har produsert og at de ikke blir demotivert og hindret av offentlige reguleringer og restriksjoner og høye skatter. I dag øker reguleringene og skattenivået med et voldsomt tempo, og dette innebærer at velstanden vil avta rett og slett fordi det legger hindringer i veien for produksjon, og at vi etter hvert vil oppleve forfall og fattigdom. Vi er ikke overbevist om at kronikkforfatteren og hennes meningsfeller vil bli fornøyde med en slik reduksjon i velstanden når den virkelig kommer.

Som sagt, etter vårt syn kan velstanden aldri bli høy nok, og vi bør hele tiden arbeide for å bedre velstanden. Men de som vil leve kummerlig har selvsagt all rett til det, men de bør ikke hindre oss andre i å jobbe for stadig å forbedre våre liv..
.
.
.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Vi-er-blitt-for-godt-vant-7...