Overvåkning

Det er nå blitt kjent at Obama-administrasjonen har drevet omfattende overvåkning av ... ja, alle mulige grupper.

VG skriver følgende: Lekkasjene av en rekke topphemmelige dokumenter har vist hvordan amerikanske myndigheter gjennomfører omfattende overvåking av både egne og andre lands innbyggere. Amerikansk etterretning har blant annet tilgang til serverne til IT-gigantene Microsoft, Google og Facebook.

Med tilgangen kan amerikanerne gjennom National Security Agency (NSA) overvåke både data- og telefontrafikken til millioner av mennesker verden over.

La oss også kort gjengi hvordan en amerikansk kommentator fremstiller hovedpunktene i det som har skjedd til nå:

IRS Persecution of Conservative Groups
DOJ Spying on journalists' phone calls
Verizon Seizure of millions of phone records by the NSA
PRISM Seizure of all data from customers of Microsoft, Google, Facebook, Apple, Skype, and other Internet giants.

Det som sies her er at administrasjonen har brukt skattevesenet (IRS) til å «forfølge» opposisjonelle grupper, at Justisdepartementet (DOJ) har avlyttet journalisters telefonsamtaler, at National Security Administration (NSA) har fått tilgang til millioner av samtalelogger fra telefonselskapet Verizon. PRISM er ifølge en offisiell erklæring sitert i Wall Street Journal not an undisclosed collection or data mining program [but] … an internal government computer system used to facilitate the government's statutorily authorized collection of foreign intelligence information from electronic communication service providers under court supervision , og det har gitt myndighetene tilgang til ikke-åpent-tilgjengelige data fra Facebook, Google, etc.

Dette er svært ille, og bør ikke skje. DLF støtter overvåkning, som kan være et viktig og i enkelte tilfeller eneste middel i kampen mot tilfeller av alvorlig kriminalitet, men overvåking skal bare kunne skje mot bestemte personer (og i visse tilfeller grupper) dersom det foreligger konkret mistanke og dersom det finnes en domstolsbeslutning om slik overvåkning for en bestemt og begrenset periode.

Denne overvåkningen kan da bestå i alt fra å åpne brev og lese e-post til skygging og romavlytting. Eller er overvåkning noe som ikke skal skje!

Nå sies det jo ofte at den som intet har å skjule har intet å frykte av slik overvåkning, og selv om dette er sant så er det ikke slik at dette kan brukes til å legitimere overvåkning. Det bør være opp til hver enkelt å bestemme hva han vil dele med andre og hva han vil holde for seg selv; dersom en person (som holder seg unna alt som kan gi grunn til mistanke om grov kriminalitet) vil holde noe privat, uansett hva det er, så bør han ha all rett til dette.

Et aspekt av dette blir berørt i en artikkel vi nylig kom over: «Why Privacy Matters Even if You Have 'Nothing to Hide'» (linket til nedenfor), og der hevdes det faktisk at hvis man undersøker hvem som helst nøye nok så vil alltid vise seg at vedkommende nærmest er kriminell: Everybody probably has something to hide from somebody. As Aleksandr Solzhenitsyn declared, "Everyone is guilty of something or has something to conceal. All one has to do is look hard enough to find what it is."

Vi deler ikke dette synet, vår begrunnelse for å være imot generell og ubegrunnet overvåking er forankret i respekt for den enkeltes rett til selv å bestemme hva han vil dele med hvem.

Rettsapparatet bør dog ha all rett til å følge med på åpne kilder. Politiet skal ha all rett til å benytte opplysninger som folk legger ut på f.eks. facebook dersom dette kan bidra til oppklaring av en kriminalsak. Og dette skje i dag: får man trygd fordi man må sitte i rullestol og man legger ut bilder av seg selv på facebook som viser at man klatrer i stiger så er dette noe som kan og bør benyttes får å få tatt vekk vedkommendes trygd. Men hvis denne type informasjonssamling er overvåking så er det av en annen type enn den vi tar for oss her, vi snakker om overvåking som innebærer at myndighetene tar seg tilgang til noe som den som er gjenstand for overvåkningen ikke har gjort tilgjengelig.

Vi vil også benytte anledningen til å si at utviklingen i velferdsstaten er at mer og mer må kontrolleres, at det derfor må vedtas flere og fler lover og at det derfor må innføre stadig flere kontrollordninger. Sitatet fra Solsjenitsyn, gjengitt over, handlet antagelig om tilstanden i Sovjetunionen, som også var nedsyltet i lover, og velferdsstatene i Vesten nærmer seg faretruende samme nivå.

At den kolossale økning i myndighetenes behov for kontroll fører til ønske om øket bruk av overvåking burde ikke overrake noen. Men etter vårt syn skal overvåking bare kunne brukes ved mistanke om terrorisme, grov vinningskriminalitet, misbruk av barn, etc. - ikke ved slike ting som skatteunndragelser, hvitvasking av penger, politisk opposisjon, undersøkende journalistikk, innvandring. etc.

DLF tar sterk avstand fra den overvåking som nå er avslørt i USA, og vi er sterkt imot at noe tilsvarende skal innføres her. Dette må dog ikke få noe til å bli i tvil om at dersom overvåkingen er velbegrunnet og benyttes mot personer som virkelig er mistenkt for svært alvorlig kriminalitet så er den er viktig og nyttig virkemiddel for å forhindre terror og annen grov kriminalitet.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10117385

http://chronicle.com/article/Why-Privacy-Matters-Even-if/127461/

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10117309

http://www.politico.com/news/stories/0811/60421.html

http://online.wsj.com/article/SB1000142412788732429910457853380228943245...

http://www.tothepointnews.com/content/view/5468/150/