Er Norge lovløst?

Student i statsvitenskap, Olav Drange Moen, påstår i en kommentar på document.no at Norge er lovløst. Riktignok bruker han ordet «anarki», men dette ordet er i en rekke sammenhenger synonymt med «lovløshet»; SNL definerer anarki slik: «Anarki, egentlig mangel på styre, lovløse samfunnsforhold uten statsstyre».

Norge er et anarki. I dette landet står man fritt til å voldta, drepe og fremsette alvorlige terrortrusler – forbeholdt at man spiller syk nok til å unngå straff, og frisk nok til å unngå tvungen behandling. Da slippes du rett ut på gaten igjen, uten noen som helst form for straffereaksjon.

For noen år tilbake publiserte Adresseavisa en artikkel som avslørte at de 20 personene som toppet voldsstatistikken i Trondheim i gjennomsnitt var involvert i 44 straffesaker hver. Politiet kunne dog skryte av at denne gjengangergruppen hadde blitt «mindre aktiv.» Dette impliserte selvsagt at gruppen fortsatt var aktiv, bare at den sannsynligvis var blitt flinkere til å slippe unna. Kanskje hadde også flere ofre innsett at det ikke er noen vits i å anmelde voldssaker uansett, fordi det som oftest får flere negative konsekvenser for dem selv enn for forbryteren.

Sannheten er uansett at det er de samme individene som begår vold uke inn og uke ut i norske byer, og selv om de er blitt tatt flere titalls ganger tidligere, står de fritt til å angripe et nytt tilfeldig offer allerede påfølgende helg. Det er ingen seriøse forsøk på å verne uskyldige borgere fra grov, tilfeldig voldsutøvelse i dette landet, og de som gjentar sine forbrytelser får gjøre dette igjen og igjen og igjen.

Hver gang noen våger å argumentere for høyere straffeutmålinger, får de bestandig en reprimande fra den politiske klassen om hvordan de nåværende frenetisk lave straffesatsene beviselig er det mest hensiktsmessige. Det hevdes selvsikkert at korte fengselsopphold for kriminelle har fungert, med det oppskriftsmessige argumentet om at tilbakefallsprosenten holdes lav ved hjelp av vår milde rehabiliteringstilnærming snarere enn fokus på avstraffelse.

Vi kan ikke annet enn slutt oss til faktabeskrivelsen: noen få personer begår svært mange forbrytelser, og de går stort sett fri, enten ved at de idømmes milde straffer, eller fordi de blir diagnostisert som for syke til å straffes. Det er også slik som Moen sier at at den som fremsetter forslag om strengere staffer blir ansett som et primitivt menneske, som en barbar. Dette er holdninger som dominerer i alle etablerte miljøer – pressen, akademia, byråkratiet, etc. – inkludert alle de andre partiene, muligens unntatt FrP.

Men også her er DLF annerledes. Vårt program inneholder følgende:
Det er et udiskutabelt faktum at en meget stor del av den kriminalitet som rammer oss i dag begås av en liten gruppe kriminelle. Dersom disse forbryterne ikke hadde vært på frifot, men hadde sittet i fengsel, ville mengden kriminalitet vært langt mindre enn den er i dag. Dagens svært milde straffer er en viktig årsak til at kriminaliteten er så høy som den er. DLF vil derfor gå inn for strenge straffer: de som stjeler, overfaller, bedrar eller dreper bør sitte lenge i fengsel. ...

Videre mener vi at sykdom ikke skal frita for straff. Vi er imot at forbrytere skal kunne komme med en legeattest som er slik at den skal kunne frita dem for straff. DLFs syn er at kriminelle skal straffes. Om en forbryter er syk, så skal en eventuell behandling skje mens forbryteren soner straffen.

Er dette barbarisk? Vårt syn er at det som er barbarisk er å la kriminelle gå løse slik at de kan krenke, plage, ødelegge for og terrorisere vanlige fredelige mennesker.

DLFs syn er slik gjengitt i programmet:

DLF vil ha et raskt og rettferdig rettsvesen som idømmer kriminelle strenge straffer.

Å kunne leve i trygghet er en stor verdi. At man kan reise på ferie uten å finne sin bolig ramponert når man kommer hjem, at man kan gå en tur på byen uten å bli overfalt, at man kan foreta investeringer uten at det er sannsynlig at man blir svindlet o.l., er verdier som DLF setter svært høyt.

Ønsker du å rette opp de problemer som Moen påpeker, kan du markere dette ved å stemme på DLF!

.
.
.
.
.
.
.
.

 
 
 
http://www.document.no/2013/05/norge-er-et-anarki-2/