KrFs landsmøte

KrF gir nye milliarder til barnefamiliene, og satser på at velgerne belønner partiet. Håpet er seks prosent på valgdagen.

Dette er innledningen på Dagbladets omtale av det som skjedde på KrFs landsmøte nylig.

Videre fra Dagbladet: Familiepolitikk skal gi flere KrF-velgere. Landsmøtet vil gi barnefamiliene 8,4 nye milliarder. Da skal småbarnsforeldre få 16 måneders permisjon, som skal innføres gradvis gjennom den kommende fireårsperioden. Den kan tas ut til barna er ti år.

I tillegg vedtok landsmøtet at engangsstønaden for foreldre uten permisjonsrettigheter skal firedobles. KrF vil også gi skattefradrag for barnefamilier. KrF vil samtidig ha avgiftsskjerpelser med grønn profil, og mener skatteendringene går opp i opp.

KrFUs leder heller litt kaldt vann i blodet: KrFU-leder: KrFs nye partiprogram er uansvarlig. KrFs nye partiprogram for de neste fire årene bugner av nye, dyre reformer. Ikke bare på vei, bane og helse – slik alle partier nå gjør – foreslår partiets programkomité store økninger. I tillegg vil partiet i helgen trolig vedta en rekorddyr familiepolitikk med subsidier til folk som jobber deltid, skattelette til barnefamilier, økt barnetrygd og kontantstøtte – for å nevne noe.

– Er dette Norges dyreste utkast til nytt partiprogram?

– Jeg er enig i at akkurat nå har nok KrF flere dyre løfter enn andre.
Etter åtte år i opposisjon er det veldig mye KrF-ere ønsker å gjøre. Vi går i politikerfellen og lover ting vi ikke vil greie å holde, sier Elisabeth Løland, leder i KrFU, som selv har sittet i programkomiteen som har lagt frem det dyre programmet.

Så her skal KrFs bruke masse penger – så mye penger at lederen i KrFU sier at dette ikke er mulig å gjennomføre – på saker som er viktige for KrF. Men hva er hovedformålet? Og hvor kommer disse pengene fra?

Hovedformålet er å øke oppslutningen om KrF slik at de får en større stortingsgruppe og forhåpentligvis kan komme i regjering. Og pengene kommer fra skattebetalerne; under KrF skal vi betale enda mer i skatt, og så skal disse økede offentlige inntektene deles ut til de som oppfyller KrFs forventninger om hvordan en familie skal organisere seg og sitt.

Vi i DLF anser dette som en helt feil politikk; vi mener at enhver skal få beholde de penger han tjener, og så skal han kunne disponere dem slik han måtte ønske. Vi er også imot alle offentlige støtteordninger, og vi er imot alle føringer fra staten på hvordan folk skal oppføre seg (så lenge de ikke initierer tvang mot andre mennesker). Etter vårt syn er KrFs mange svært kostbare løfter, på samme måte som slike løfter fra alle de andre partiene, nærmest totalt urealistiske, at det aldri er meningen å gjennomføre dem, og vi konstaterer at KrFUs leder mener omtrent det samme: Vi går i politikerfellen og lover ting vi ikke vil greie å holde, sier Elisabeth Løland, leder i KrFU...

På bakgrunn av dette kan det være passende å gi siste ord til den syrlige og treffsikre amerikanske journalisten og kommentatoren H. L. Mencken (1880 – 1956), som traff spikeren på hodet i den følgende uttalelsen om politikere, og vi anser dette som en tilstrekkelig avslutning vår kommentar om det som skjedde på KrFs landsmøte:

The state — or, to make matters more concrete, the government — consists of a gang of men exactly like you and me. They have, taking one with another, no special talent for the business of government; they have only a talent for getting and holding office. Their principal device to that end is to search out groups who pant and pine for something they can't get, and to promise to give it to them. Nine times out of ten that promise is worth nothing. The tenth time it is made good by looting ‘A’ to satisfy ‘B’. In other words, government is a broker in pillage, and every election is a sort of advance auction on stolen goods.

Amen.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/KrFU-leder-KrFs-nye-par...

http://www.dagbladet.no/2013/04/27/nyheter/krf/innenriks/politikk/krf_la...