Flagger Norwegian ut?

Norwegian truer med å flagge ut til Irland forteller NA24, og utgangpunktet er at det vil være for kostbart for selskapet å operere sine nye store fly fra Norge.

I første omgang er det snakk om å flagge ut noen få fly, dvs. å opprette et eget selskap i Irland som kan operere de nye langdistanseflyene – Dreamlinere – som Norwegian har anskaffet.

NA24 forteller: Bjørn Kjos vil flagge ut nye Dreamlinere til Irland. Norwegian vil flagge ut til Ryanairs hjemland Irland for å benytte personell med asiatiske lønns- og arbeidsvilkår.

Personellet skal etter planen brukes på flygninger til og fra New York, Florida og Bangkok. Norwegian kan dermed redusere lønnsutgiftene og oppnå bedre lønnsomhet på langdistansesatsingen, …

Norske lønninger gjør det håpløst å konkurrere mot asiatiske flyselskaper, mener Norwegian-sjef Bjørn Kjos. Regjeringen hindrer Norwegian fra å bruke asiatisk besetning på norskregistrerte fly. Norwegians løsning blir trolig å registrere det nye Dreamliner-flyet i Irland og ikke i Norge. Norwegian sendte 17. april et brev til Luftfartstilsynet om dette.

– Endelig beslutning er ikke tatt, men Irland er en mulighet som vi også har en dialog med tilsynet om. Årsaken til dette bør jo være godt kjent, vi retter oss selvsagt etter norske myndigheters krav om at fly med utenlandsk besetning skal være utenlandsregistrert, slik den norske utlendingsforskriften er formulert. Norwegian har selv ikke hatt noe ønske om utenlandsregistrering, men dette er den gamle særnorske bestemmelsen som den nåværende regjeringen har valgt å holde på, sier Norwegians kommunikasjonsdirektør …

Og hvordan svarer LO på dette? Også LO reagerer på Norwegians varsel om utflagging. – Norwegian bør holde seg for god til å legge seg på modeller som Ryanair opererer med, sier førstesekretær i LO, Trine Lise Sundnes … Ikke så mye saklig argumentasjon der, akkurat.

Det virker som om enkelte ikke har fått med seg at et firma må drive lønnsomt for å overleve, og dersom det finnes konkurrenter som gir et billigere tilbud må man matche det eller legge ned; dette fordi kundene velger det billigste tilbudet som gir en tilfredsstillende kvalitet. (Ja, det kan finnes noen kunder som velger et dyrere tilbud av utenforliggende grunner – noen vil fly SAS eller Norwegian selv om de er dyre fordi de er norske, men det er som regel få som handler slik, og dette er ikke noe man kan basere en forretningsvirksomhet på.)

Norwegian ønsker å fly langdistanseruter. På slike finnes det langt billigere konkurrenter, dette altså fordi de kan fly med asiatisk mannskap som er billigere enn norsk mannskap. Et selskap som må fly med norsk mannskap på norske betingelser i konkurranse med disse vil da ikke kunne klare å konkurrere.

Alternativene for Norwegian er da å flagge ut deler av virksomheten, eller å droppe satsingen på langdistanseruter.

Det burde være enkelt å forstå hva Norwegian da vil velge.

Men det større poenget er som følger: det er svært ille at det er så vanskelige å drive forretningsvirksomhet i Norge at viktige verdiskapere rømmer landet.

Norwegians leder Bjørn Kjos er ikke den første som vurderer å rømme landet, den mest kjente av de som har gjort dette tidligere er John Fredriksen, og alle vet at den norske handelsflåten ble flagget ut for lenge siden.

Poenget er at det er så vanskelig og komplisert og dyrt og uforutsigbart å drive verdiskapning i Norge at mange av de som kan, de drar til utlandet. Dette er et stort tap for Norge siden det fører til lavere velstand for de som bor her.

Det er arbeid som skaper verdier, og jo flere som arbeider her, jo større blir velstanden. Når produktive mennesker drar fra landet, fører dette til at velstanden blir lavere. Men dette er den politikken som alle de andre partiene er for.

Det som driver folk fra landet er høye skatter, og kompliserte regler for å ha ansatte og for å drive bedrifter.

DLF vil ha det annerledes. DLFs mål er at alt skal være frivillig, dvs. de eneste reglene vi vil ha er at de involverte frivillig skal bli enige om hvordan de vil drive. Statens eneste oppgave skal være å påse at inngåtte avtaler mellom partene overholdes.

Dersom vi får dette vil landet bli mer og mer velstående, dette fordi slike rammebetingelser vil tiltrekke seg produktive mennesker fra hele verden

Det vil med andre ord bli slik at dersom DLFs politikk ble fulgt, ville ingen nordmann flagge ut, men driftige folk fra andre land vil flagge inn!

Norge vil da tiltrekke seg de beste og mest produktive fra hele verden, de vil sette i gang virksomheter og skape verdier, og dette vil gi en stadig økende velstand som vil nå alle.

Det som skjer nå er at velstanden synker, eller stiger mindre enn den burde og kunne ha gjort, men med et fritt system vil velstanden stige.

Vi synes det er ille at driftige folk flagger ut, men dette er helt forståelig ut i fra den sosialdemokratiske politikken som føres og som alle de andre partiene er for.

Typisk er følgende uttalelse fra arbeidsministeren: – Arbeidsminister Anniken Huitfeldt sier at hun verken kan eller vil hindre Norwegians utflagging. Der sies her eksplisitt at de er tilfredse med å jage produktive og kreative folk ut av landet. Dette er intet annet enn en oppskrift på stagnasjon og forfall.

DLF vil ha frihet, og da vil driftige folk fra hele verden flagge inn! Og å ha stadig flere driftige folk som jobber produktivt, det er dette som er oppskriften på vekst og fremgang.

.
.
.
.
.
.

http://e24.no/naeringsliv/norwegian-vil-flagge-ut-til-irland/20361895

http://www.na24.no/ipad/?articleId=3614416

http://www.dagbladet.no/2013/04/26/nyheter/arbeidsliv/politikk/samferdse...