Sjokkerende milde straffer

DLF er tilhenger av strenge straffer for de som utfører reell kriminalitet. De fengselsstraffer som i dag idømmes for reell kriminalitet er langt fra strenge og svært ofte sjokkerende milde.

Vi kom over denne saken i VG forleden: Mann dømt for mishandling av stesønn (2)

En 32 år gammel mann er i Drammen tingrett dømt … for å ha grovt mishandlet sin to år gamle stesønn … [Han] bar den lille gutten ut og slo hodet hans inn i murveggen ved inngangspartiet …Gutten fikk hull i hodet, en dyp flenge i hodebunnen som måtte sys. Mannen har også innrømmet å ha slått gutten rundt ti ganger.

Rundt to uker senere skjedde det [samme] igjen. … Ifølge dommen legger ikke mannen skjul på at han brukte en del kraft.

Gutten, som var liten for alderen og sent utviklet språklig, klarte ikke å fortelle verken moren eller andre hva stefaren gjorde mot ham.

En psykologspesialist har fastslått at gutten nå lider av panikkangst, alvorlig spisevegring, tilknytningsvansker og sen språkutvikling, samt posttraumatisk stresslidelse. I tillegg mener spesialisten at det er risiko for at han får ytterligere senskader.

Dette er en grusom forbrytelse, og vi har vanskelig for å si hvor sjokkerte vi er over at noen kan gjøre noe slikt mot en liten, forsvarsløs gutt på bare to år. Mannen som gjorde dette burde få en skikkelig streng straff selv i dagens rettsapparat med dagens svært milde regler.

Men hva fikk han? Mannen ble dømt til ett år og seks måneders fengsel - seks av månedene er betinget med en prøvetid på to år. Mannen … ble også dømt til å betale oppreisning til gutten på 60.000 kroner.

Dette er sjokkerende mildt.

Man hvorfor skjer dette? Strafferammene er lave/milde fordi de politiske organer har vedtatt at de skal være slik; dette skjer fordi politikerne mener at de skal være milde; og dette skjer igjen fordi folk flest mener at kriminelle skal behandles mildt – det heter jo til og med «kriminalomsorg»!

Og hvorfor har folk flest denne holdningen? Jo, det er fordi de egentlig mener at den kriminelle selv er et offer og bør tilgis; de fleste i dag setter dyden «tilgivelse» høyt.

DLF har et annet syn. Vi baserer oss primært på rettferdighet, og ikke på tilgivelse. Vi er for strenge straffer for alle de som begår reell kriminalitet.

Vårt program inneholder følgende: Et sivilisert samfunn kan ikke tolerere kriminell oppførsel, og de som begår slike handlinger, de som stjeler, begår ran og overfall, o.l., skal straffes i henhold til lov av domstolene. Formålet med straffen er først og fremst å yte rettferdighet, men også andre hensyn kommer med i begrunnelsen for straff. Et viktig element er beskyttelse av samfunnet (den dømte begår ikke ny kriminalitet mens han soner sin straff), et annet er den individualpreventive.

Kun rettferdighet, dvs. strenge straffer for de som begår reell kriminalitet, kan føre til at kriminaliteten går ned. At kriminaliteten øker sterkt i dag er noe alle vet, men det er faktisk få som vil innse at dette har en sammenheng med de milde straffene som dagens rettsapparat deler ut til kriminelle.

Vil du ha strenge straffer for de som begår reell kriminalitet: stem DLF. DLF er det eneste partiet som kan gjøre noe med dette området; alle de andre partiene er tilhengere av kriminalomsorg og tilgivelse heller enn straff for tyver, svindlere og voldsmenn.

.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10102557