Vil vi ha det sånn?

Må vise fram ALT … ministre må fram i lyset med alt av kontanter, kontoer, fond, eiendommer, kunst, smykker og biler. (Dette var en overskrift i Dagbladet for noen dager siden.)

Er det slik vi vil ha det? Er det slik at dersom man skal arbeide med poltikk så kan man ikke lenger holde noe for seg selv, da må alle ens eiendeler og samlinger og verdier frem i lyset? Er det slik at dersom man søker verv innen politikken så vil alle få mulighet til å vite alt om en? Er det slik at man som politiker ikke skal kunne holde noe privat?

Kan vi trives med dette? Kan man trives når alle vet alt om ens vaner, ens interesser, ens investeringer, ens hobbyer? For noen er dette kanskje helt i orden, det finnes jo ekshibisjonister av alle slag, men noen mennesker er mer private, og det kan tenkes at de vil holde noe for seg selv og kun dele med sine nærmeste. Skal de da ikke ha rett til dette dersom de vil arbeide med politikk?

Nå handler saken i Dagbladet om forhold i Frankrike, men akkurat det samme er på vei inn i en rekke andre land, og det gjelder ikke bare politikere; i Norge er det slik at alle kan skaffe informasjon om alle andres inntekter ved visstnok enkle søk på nettet.

Er dette en type samfunn vi vil ha? Og hvorfor er det blitt slik?

«Del godene» er et kjent slagord, og det er ikke ment som en oppfordring, det er ment som et tvangsmessig pålegg; blir du ikke med på dette blir du kastet i fengsel! Alle andre enn DLF støtter mer eller mindre helhjertet opp om dette.

Men selv om de støtter dette slagordet så kan det hende at noen synes at delingen går litt for mye ut over dem selv, de synes at det er for mye som blir tatt fra dem. Og da forsøker de å holde noe av det de eier litt unna, det er enkelte ting som de ikke vil skal havne i fellespotten. Og da må de statlige organer som står for fordelingen av det som kalles «fellespotten» eller «felleskaken» sørge for at ingen klarer å slippe unna med å bidra. Det er derfor alle i stadig større grad må kontrolleres, alle må kontrolleres mht alt de eier; som Dagbladet sa det: man må frem i lyset med kontanter, kontoer, fond, eiendommer, kunst, smykker og biler.

Dette overvåknings- og kontroll- og i stor grad konfiskasjonssamfunnet er et uunngåelig aspekt ved velferdsstaten (selv om denne altomfattende tilstanden først kommer etter hvert).

Dagbladets artikkel handler om toppolitikere i Frankrike, men dette er bare første fase, det som kommer til å skje er at de samme tiltak vil måtte omfatte flere og flere i alle velferdsstater. Hvorfor?

Det er fordi velferdsstaten nødvendigvis vil bli mer og mer kostbar. Den vil trenge større og større inntekter, og da vil skatteregimet blir mer og mer tyngende og mer og mer omfattende. Ingen må da tillates å lure unna den minste ting. Det er derfor staten må skaffe seg full oversikt over alt du eier, for alt skal jo beskattes. Og hvorvidt det du eier fordeler seg på kontanter, kontoer, fond, eiendommer, kunst, smykker og biler spiller ingen rolle, staten skal ha en andel av verdien hvert eneste år!

Så velferdsstaten fører ikke bare til stadig høyere skatter, stadig mer byråkrati, stadig flere offentlig ansatte, og til stadig flere lover og regler og forskrifter og tilsyn og derfor et stadig tregere næringsliv og stadig lavere vekst og deretter forfall, den fører også til at du må oppgi mer og mer av det du eier slik at alle skal kunne få innsyn i det – den fører til en stadig mer innskrenket privatsfære.

Vil du ha det slik? Da kan du stemme på de andre partiene i trygg forvissning om at det blir slik dersom de får beholde makten - og de borgerlige er heller ikke på dette området mindre ille enn de rødgrønne. Vil du ha dine ting i fred fra ulike typer kontroller og tilsyn og plagsomme busybodies; stem DLF!
.
.
.
.
.
.
.
.
http://www.dagbladet.no/2013/04/15/nyheter/politikk/utenriks/frankrike/f...