En rettssak

(Skrevet av VM) En dag i forrige uke var jeg meddommer i en sak for Oslo Tingrett. En ung mann var tiltalt for å ha solgt noen gram hasj for noen få hundrelapper. Han var blitt observert av et par politispanere mens salget skjedde i en park i Oslo; han ble arrestert og kom for retten noen måneder senere.

Det var satt av én dag til rettssaken, og de som var direkte involvert var seks velutdannede mennesker, mennesker som normalt kunne brukt sin tid og sine krefter på produktiv virksomhet: én dommer, én forsvarer, én aktor, to meddommere, samt et politivitne. Fem av disse skulle bruke en hel dag på å lytte til saksfremstillinger fra partene, utspørring av den tiltalte og av politibetjenten, og til slutt prosedyrer - og alt dette ble satt i verk fordi den tiltalte hadde solgt syv gram hasj for 450 kr!

Jeg kan ikke si annet enn at dette må være en kolossal sløsing med ressurser! Seks resurspersoner brukte en dag på en person som hadde solgt syv gram hasj for 450 kr! Og i tillegg til disse var en rekke andre personer indirekte involvert i rettsaken (de som administrerte saken, de som laget sakspapirene, de som avhørte den mistenkte da han ble arrestert, etc.)

Det gikk altså med enorme ressurser for å ta en ung mann som bare hadde solgt litt hasj. Sannsynliges er hasj så lett å få tak i at dette ikke betyr noe for markedet, det fører kun til at det offentlige bruker penger og til at den tiltalte/dømte i verste/beste fall vil måtte sone noen uker i fengsel.

Og det er all grunn til å tro at det hele tiden foregår mange slike saker, og at mengden ressurser som derfor sløses bort er enorm! Tenk hvis alle disse resursene hadde blitt brukt til virkelig verdiskapning, da hadde velstanden vært vesentlig høyere enn den er i dag.

DLF går inn for full legalisering av narkotika - alle bør ha rett til å bruke de rusmidler de måtte ønske - og med en slik legalisering vil det ikke komme rettssaker av denne typen. Alle de involverte vil da kunne bruke tiden som blir frigjort til å ta seg av personer som begår reell kriminalitet (tyveri, svindel, innbrudd, ran, overfall, voldtekt, drap, etc.). Da ville kriminaliteten raskt bli kraftig redusert, og vi alle kunne leve tryggere og friere.

La meg avslutte med et par poenger: jeg er absolutt for at legfolk skal være involvert i rettsapparatet som legdommere. Det vil være feil å overlate behandlingen av mistenkte og tiltalte til en avgrenset del av befolkningen, til de som er utdannet som jurister og ansatt som dommere. Å dømme en person til bøter eller fengsel er en svært viktig og alvorlig handling, og slikt børe ikke overlates til et lukket miljø; befolkningen bør ha innsyn og mulighet til deltagelse i dette.

Og for det annet: selv om man som jeg er tilhenger av full legalisering av narkotika, så må man dømme i samsvar med de lover som gjelder. I dag er dessverre salg av narkotika forbudt, og da må man dømme i samsvar med de lover som gjelder for dette. Det vil være helt galt dersom jeg som meddommer går inn for frifinnelse når handlingen den tiltalte har begått er klart i strid med loven.