Uverdige forhold omkring rom-folket

- Romfolket lever under uverdige forhold forteller Nettavisen i dag, og det er sikkert korrekt.

Major Knut Haugsvær er leder for Frelsesarmeens rusomsorg i Norge. Han er også ansvarlig for organisasjonens arbeid rettet mor romfolket i Norge. Han forteller at Frelsesarmeen tilbyr dem som trenger det å komme innom lokalene for mat, dusj og klær tre ettermiddager i uken. En av dagene serveres det varmmat, samt at det arrangeres en gudstjeneste på rumensk.

- Vi har 200 til 250 mennesker innom hver av disse ettermiddagene. Dette er et tilbud vi har til alle utenlandske med behov, som oppholder seg i Oslo og Trondheim. Dette tilbudet har vi hatt i flere år, sier han.

Majoren forteller også at om kuldegradene kryper under ti minus, åpnes det et nattilbud hvor de som ikke har noe sted å bo kan få en seng å sove i. Opptil 147 mennesker har benyttet seg av dette tilbudet. - Flertallet av de som har benyttet tilbudet er ikke fra Romania, men fra Polen. Noen av dem som har sovet hos oss kommer også fra Romania, Bulgaria, Spania og andre land, sier han. Han mener mange bor under uverdige forhold.
- Det gjelder ikke bare romfolket, men mange som kommer til Norge for å søke jobb, eller for å tigge, samle flasker og prøve å overleve, sier han.

Børre Arnøy i Kirkens Bymisjon har det samme inntrykket. Han forteller at organisasjonen er i startfasen av et nytt prosjekt, «Rom for rom», der de har fått bevilget penger til å opprette to stillinger. …

Det er opplagt riktig at mange rom-folk lever under uverdige forhold. DLF er da for at de som er villige til å hjelpe dem med egne penger eller egen arbeidsinnsats skal ha lov til dette. DLF mener at det ikke er en offentlig oppgave å drive veldedighet, og vi er imot alle offentlige bevilgninger til slikt.

Men det er enkelt andre problemstillinger som er knyttet til det at disse menneskene nå er kommet hit i betydelig antall.

Mange av dem bedriver tigging, og selv om tigging i seg selv er et lite problem (hvis det i det hele tatt er en problem), så er det enkelte som ønsker et forbud fordi tiggingen følges av reell kriminalitet. Men da vil vi si at da får politiet gå løs på den reelle kriminaliteten og la tiggerne være i fred. Og hvis tigging er et problem, dersom man vil ha slutt på tiggingen, så får man bare la være å gi til tiggerne; dersom ingen ga til tiggere ville tiggingen forsvinne på et blunk.

Nå er det slik at det er grunneier som bestemmer om det skal være tillatt å tigge på hans eiendom, og som regel er det ingen tigging på områder som er eid av private, f.eks. inne i kjøpesentre. Men gater og torg er i dag eid av det offentlige, og da er dette mer problematisk, og det er her slike ting foregår.

Tilsvarende med å sove ute; grunneier bør bestemme om dette skal være tillatt. Men igjen, når det er det offentlige som eier så blir dette problematisk («problematisk» er her kodeord for «uløselig»).

Men dagens myndigheter svikter i dag på bla. følgende områder: Romfolk som sniker på trikken blir ikke på noe vis straffet, de blir bare vis bort ved billettkontroller; personer som begår mindre vinningskriminalitet (nasking) blir ikke straffet, og dette gjelder også romfolk; personer som gjør sitt fornødne på gaten eller i en park blir heller ikke på noe vis straffet. Dett er reelle problemer, og myndighetene svikter her totalt.

Det er reelle problemer knyttet til at det er kommet så mange romfolk hit og som ikke har noe fast sted å bo, men i stedet for å gjøre det man kan for å redusere problemet innenfor gjeldende regelverk, ønsker enkelte aktører – politiet, enkelte politikere, en rekke debattanter på VGs forum, etc. – å innføre nye regler; forbud mot tigging forbud mot å sove ute.

DLF er imot dette. DLF er som alltid for at man skal følge de lover som gjelder, og vi er også tilhenger av det prinsipp som heter «likhet for loven».

Hadde man fulgt de prinsippene DLF er for ville dagens problemer også mht romfolket ha vært langt mindre enn de er i dag. Vårt syn er at dersom man innfører nye regler - forbud mot å sove ut, forbud mot tigging – så vil resultatet i praksis bli at man har enda flere regler som i praksis ikke blir fulgt.

.
.
.
.
.
.
.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3592356.ece
http://stemdlf.no/node/5317
http://stemdlf.no/node/5164