Ulovlig overvåkning

Siden DLF er en sterk tilhenger av overvåkning vil vi klargjøre hva vi mener om de siste dagers avsløringer.

La oss først sitere en avis om hva den aktuelle saken gjelder:
Journalister ulovlig overvåket

En av Forsvarets hemmelige tjenester - Etterretningsbataljonen - har kartlagt to VG-journalister ulovlig.

Journalistene Hans Petter Aass, som nå jobber i Stavanger Aftenblad, og VGs Rolf J. Widerøe har de siste årene jobbet med flere kritiske saker og bokprosjekter om de hemmelige tjenestene i Norge.

VGs sjefredaktør Torry Pedersen reagerer kraftig på opplysningene om at to av hans journalister har blitt utsatt for ulovlig kartlegging.

- Dette er totalt uakseptabelt. Nå må vi få alle kort på bordet. Vi må få svar på hvem som tok beslutningen om denne kartleggingen. Dersom kritisk journalistikk skal føre til ulovlig kartlegging, så har vi et stort demokratisk problem, sier Pedersen til VG Nett.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier at det er uakseptabelt at Etterretningsbataljonen i Forsvaret har kartlagt blant annet VG-journalister ulovlig.

– Dette er totalt uakseptabelt. Jeg har bedt departementet om umiddelbart å iverksette undersøkelser. Vi skal til bunns i denne saken så raskt som mulig. Forsvaret skal ikke ulovlig kartlegge borgere i Norge. Slik dette er beskrevet er saken meget alvorlig. Alle fakta skal på bordet, skriver Strøm-Erichsen i en epost til NTB.

DLF er som sagt en sterk tilhenger av bruk av overvåkning – spaning, avlytting av rom og/eller telefoner og datatrafikk, etc. - i bekjempelse av reell kriminalitet og terror. Men den skal være velbegrunnet, dvs. den skal være begrunnet i en reell, konkret mistanke mot bestemte enkeltpersoner eller grupper, og den skal i forkant være godkjent av en domstol for en begrenset periode.

I det tilfellet som nå er blitt kjent er ingen av disse forutsetningene til stede, i stedet ser det ut til at Forsvarets etterretningstjeneste har overvåket journalister som har forsøkt å gjøre det journalister skal gjøre, nemlig å avdekke maktmisbruk og ulovlige forhold.

Det er svært ille at etterretningstjenesten (i dette tilfellet Forsvarets etterretningstjeneste) har oppført seg slik; dette vil jo bare svekke etterretningstjenesten – både Forsvarets og Politiets - og den viktige oppgaven de har, og det vil sannsynligvis føre til innskrenkninger i etterretningstjenestenes mulighet til å utføre overvåkning hvor det virkelig er behov for den.

Som sagt, DLF er sterke tilhengere av overvåkning av kriminelle og terrorister (og potensielle slike), men siden dette kan innebære at man få tilgang på opplysninger som bør være private må det være sterke og klare betingelser som må være oppfylt for at slik overvåkning skal kunne settes i gang. For å kunne klare dette må etterretningstjenesten (og lignende organer) strengt følge de lover og regler som gjelder, og dessverre har nå etterretningstjenesten skadet seg selv og den svært viktige saken de er satt til å utføre at det kan svekke vår mulighet til å stoppe grov kriminalitet og terrorangrep i fremtiden.

Det er også andre alvorlige saker (en den med de to journalistene nevnt over) som er kommet frem, som f.eks. at PST har behandlet store mengder personopplysninger som var lagret i PTSs datanettverk, men utenfor arbeidsregisteret. Opplysningenes relevans har heller ikke vært systematisk gjennomgått etter fem år, slik regelverket tilsier, …

Det skulle vel av det ovenstående være klart hva DLF mener om dette; DLF er sterkt imot at PST eller at PST-ansatte (og det samme gjelder for andre hemmelige tjenester vi forhåpentligvis har) bedriver en slags privat justis utenfor gjeldende lover og regler.

.
.
.
.
.

http://www.dagsavisen.no/samfunn/120-ble-ulovlig-overvaket-av-pst/