Hva Kypros forteller oss

Velferdsstaten er ikke et bærekraftig system, og nå ser vi at den ene velferdsstaten etter den andre nærmer seg konkursens rand.
(Velferdsstaten er et system som innebærer at man får en rekke goder gratis eller strekt subsidiert fra det offentlige, og til gjengjeld skal man betale høye skatter og avgifter. Skattene og avgiftene vil raskt vise seg å være for små til å dekke alle de goder som politikerne må love for å bli valgt, og da må staten/politikerne ta opp stadig større lån for å finansiere tilbudene – men disse lånene må betales tilbake … av befolkningen i form av kraftige skatte- og avgiftsøkninger. Det er på dette stadium flere og flere land nå befinner seg i.)

Det foreløpig siste land som nå har store problemer er Kypros, et svært lite land i utkanten av Europa (det har ca 1 mill. innbyggere, og står for ca 0,02% av Europas samlede BNP).

Kypros trenger totalt ca 17 milliarder euro - omtrent 100 av landets BNP - for å redde bankene og for å kunne håndtere statsgjelden. Landet har bedt om hjelp fra EU. For et par dager siden kom det et tilbud: Landet skulle få lån fra EU, men til gjengjeld krevde EU at landet skulle bidra med en andel, og følgende ordning ble foreslått: staten skulle ta 6,75 % av alle mindre bankinnskudd i bankene på Kypros, og 9,9 % av alle bankinnskudd som var større enn 100 000 euro. Dette kunne innbringe en god del penger fordi Kypros har lave skatter og derfor har en rekke rike mennesker plassert penger der.

(Ja, enkelte vil hevde at Kypros bare kan øke skattene, men dette vil bare utsette problemet, det er ingen løsning. I en velferdsstat vil utgiftene bare øke og øke og øke, og intet skattenivå vil kunne holde tritt med utgiftsøkningene.)

Dette – å beslaglegge en andel av alle bankinnskudd - ble beskrevet som en slags formuesskatt, men dette er ikke en skatt. En skatt opererer uniformt og er forutsigbar; men det å plutselig ta en andel av alle bankinnskudd, det er praktisk talt et bankran (selv om det er lovlig).

Hvem var det som sto bak dette forslaget? Jo, det var finansministerne i EU.

Så her har vi altså i utgangspunktet respektable og seriøse politikere i noen av verdens mest sivilisert og velstående land - og så setter de i et lite land i gang noe som praktisk talt er et bankran!

Dette er meget illevarslende for hva som kan komme i andre land etterhvert.

De problemer som Kypros nå har har vi sett tidligere i en rekke lend – Hellas, Spania, Portugal, Italia; og enhver som har noe innsikt vil se at land som England, Frankrike, Tyskland og USA om ikke lenge vil komme i omtrent samme situasjon. (De land som vil klare seg sånn noenlunde økonomisk sett en stund til er land som er rike på naturressurser, f.eks. Norge)

Og det ledende politikere da kan komme på som en løsning er å beslaglegge penger som medlemmer av befolkningen har satt i banken! Dette er helt uhørt!

Time skriver her om at lignende tanker er fremme i USA: «One of the earliest fears about tax-favored savings accounts like IRAs and 401(k) plans was that when this pool of savings grew large enough Congress would not be able to resist tapping it to help solve the nation’s debt problems».

Det gamle ordtaket «sikker som banken» gjelder da ikke lenger; banken er nok sikker mot vanlige tyver, men når regjeringer kan vedta å beslaglegge andeler av de innskudd som er i bankene, ja da er sivilisasjonen i ferd med å gå til grunne.

Vi kan bare frykte de som kommer når slike forslag blir fremmet av denne type politikere.

Et par ting til: Nå sa nasjonalforsamlingen i Kypros Nei til dette forsalget, men dette er i praksis bare en utsettelse, og lignende tiltak vil sannsynligvis bli gjennomført om ikke lenge.

Men alvorligst: folk flest har bare seg selv å takke for dette. Grunnen til at vi sier dette er at folk flest støtter opp om velferdsstaten. Velferdsstaten er et system som innebærer at man i stadig større grad skal slippe å betale sine regninger – det er dette det betyr når offentlige tilbud skal bli stadig mer omfattende - og i stedet kan skyve dem over på andre. Det å tro at et system basert på dette er levedyktig i det lange løp, det er en bevisst ignorering av viktige fakta.

Mange synes kanskje at det høres fint ut at man skal slippe å betale fullt ut for sine helseutgifter, for sin pensjon, for sine barns skoleplass, for sin utdannelse, for sin bruk av infrastruktur, for sine kulturopplevelser, etc., og i stedet betale en del av sin inntekt for å dekke kostnadene ved dette, men som det heter: hvis et tilbud høres ut som om det er for godt til å være sant, så er det ikke sant. Og de fleste burde forstå dette.

Så når tilhengere av velferdsstaten nå rammes av det som må bli velferdsstaten utvikling så er det på et vis rettferdig, men det som ikke er rettferdig er at denne utviklingen rammer alle, også de som ikke er tilhengere av velferdsstaten.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10101532lave

http://www.realclearpolitics.com/articles/2013/03/19/cyprus_and_the_deat...

http://business.time.com/2012/11/28/fiscal-cliff-why-congress-might-have...