Høyre og abortloven

Det er nå fare for at Høyre vil gå inn for at kvinners rett til selvbestemt abort vil bli ytterligere innskrenket.

Vi siterer fra Nettavisen: Høyre-leder Erna Solberg støtter programkomiteens forslag om å stramme inn abortloven. …

Årsaken til at partiet ønsker å endre abortloven, er frykt for at dagens lov sammen med framtidas teknologi kan føre til at flere fostre velges bort.

Høyres kvinneforum er dog uenig med Solberg:

Høyre-kvinnene ønsker å bevare abortloven slik den er i dag,…

- Abortloven har fungert godt i snart 40 år. Den var en av de største seirene norske kvinner har hatt. Høyres kvinneforum ønsker ikke å stramme inn abortloven og kvinners mulighet til å ta egne valg, sa kvinneforumets leder Julie Brodtkorb.

Høyre-nestleder Bent Høie som har ledet arbeidet med nytt partiprogram, fastslo torsdag at loven oppleves som diskriminerende av dem som lever med den typen sykdom som gir et selvstendig grunnlag for abort. Han mener også at lovendringen vil hindre en videre utvikling mot et sterkere sorteringssamfunn.

DLF er for individuell frihet, og individuell frihet innebærer bla. ethvert individs rett til å bestemme over egen kropp, noe som igjen inkludert en kvinner rett til å ta abort dersom hun ønsker det.

Nå er det slik at Høyre antagelig gå inn for å innskrenke denne retten fordi noen kvinner muligens vil velge å ta abort med en begrunnelse som Høyre ikke liker: Fordi de frykter utviklingen mot det de kaller et sorteringssamfunn, så vil de nekte enkelte kvinner som ønsker å få utført en abort denne retten.

DLF er sterkt uenig i dette. DLF er for frihet, og vi har dette om det primære mål. Vi vil derfor ikke redusere noens frihet med det formål å oppnå en bestemt sammensetning av samfunnet.

Vi er sterkt uenige med Høyre. Dersom en kvinne blir gravid og ikke ønsker å føde barn, så er dette en svært vanskelig situasjon for henne. Det å velge å ta en abort er da et svært vanskelig valg. DLF vil ikke være med å gjøre dette valget enda vanskeligere ved å gå inn for at det skal være offentlige restriksjoner og kriterier som må være oppfylt for at hun skal få gjennomført sitt ønske om å få tatt en abort.

Etter DLFs syn er innskrenkninger i retten til abort en kraftig nedvurdering av kvinner, og det er noe som vi tar sterk avstand fra.

Kvinners rett til selvbestemt abort burde i et sivilisert og opplyst samfunn være selvsagt. Å være imot dette er ikke noe annet enn en ren kvinneundertrykkelse, og dette er noe som DLF er sterkt imot.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3585649.ece