Terrorister på trygd

Mange har reagert sterkt på at en talsmann for Profetens Ummah, en organisasjon som støtter terror mot Vesten, mottar et stort beløp i trygd fra Nav hver måned.

VG omtaler saken slik: Stridens kjerne er Ubaydullah Hussain, som fungerer som talsmann for gruppen Profetens Ummah og flere ganger har uttalt seg i skarpe ordelag mot det norske samfunnet.

I oktober i 2012 avslørte TV2 at han samtidig mottar 19.000 kroner i måneden fra Nav. Det har fått det til å koke over for Frp [ved Robert Eriksson], som har forsøkt å få Stortingspresidenten til å dra arbeidsminister Anniken Huitfeldt inn på teppet til Stortinget.

FrP mener åpenbart at personer med den type meninger som Hussaain ikke skal ha rett til norsk trygd.

- Vil statsråden sørge for at disse utbetalingene opphører så raskt som mulig, og vil statsråden sørge for at man får et regelverk som forhindrer utbetaling til personer med ekstrem tilhørighet, og som fordømmer og aksjonerer mot Norge? Spurte representant Roberts Eriksson.

Arbeidsministeren svarte greit på dette i samsvar med norsk regelverk:

- Folketrygden regulerer en rekke ytelser. For å få rett til dagpenger stilles det en rekke vilkår. Blant annet om at man er medlem i folketrygden, at man har opphold og at man er en reell arbeidssøker. Altså at man aktivt ser etter en ny jobb. Er disse vilkårene oppfylt, så skal dagpenger gis - uansett hvilke motbydelige meninger man har, svarte Huitfeldt.

- Den kan ikke stoppes eller holdes tilbake på grunnlag av politiske eller religiøse holdninger. Tilhørighet til en organisasjon kan bare få betydning dersom søker er for opptatt med oppgavene til at han er for travel til å søke arbeide.

Her må vi si at arbeidsministeren har rett og FrP tar feil. Det kan ikke være slik at norsk lov og norske regler skal virke forskjellig på forskjellige personer, spesielt ikke etter en persons politisk syn; loven bør være lik for alle, og det samme bør gjelde statlige regler.

Vi kan ikke se at det som gis som FrPerens begrunnelse for å stoppe trygden - at man bør stoppe trygd til til personer [som har en] ekstrem tilhørighet og som fordømmer og aksjonerer mot Norge – kan være holdbar.

(Man har all rett til å ha de meninger man måtte ønske, og man har all rett til å «aksjonere» slik som man vil. Det man ikke har rett til er å initiere tvang mot andre, dvs. man har ingen rett til å begå reell kriminalitet - men den som begår slike handlinger skal tas hånd om av rettsapparatet.)

Det er selvsagt allikevel helt forferdelig at terroristsympatisører mottar statlig norsk trygd, men problemet her er det statlige trygdesystemet.

Vi i DLF er selvsagt imot at ytelser fra Nav skal gis etter politiske kriterier, dvs. at man må oppfylle visse krav til akseptable politisk meninger for å kunne motta trygd fra Nav. Men som vi har sagt tidligere, dagens Nav bør erstattes av private forsikringsordninger og av privat veldedighet. Da vil ingen få noe fra den såkalte felleskaken, det vil aldri bli noe misnøye med hva andre får (og i tillegg vil systemet være effektivt og rettferdig og bærekraftig, og det vi være i stand til å yte rimelig service overfor sine brukere, noe som ser ut til å være vanskelig for Nav. )

Under en slik ordning vil terroristsympatisører som er kommet i en vanskelig livssituasjon kunne leve av egne forsikringsordninger. Hvis de ikke har en slik forsikring vil de måtte leve av andres frivillige veldedighet, og de som ikke ønsker å bidra til terroristsympatisørers livsopphold kan bare la det være.

Vi i DLF mener altså at både arbeidsministeren og FrP tar grundig feil, men på forskjellige punkter: det er helt galt å ha statlige trygde- og støtteordninger som uten videre yter støtte til alle, og det er helt galt å gi trygd til terroristsympatisører. Men FrPs løsning er også helt gal, det kan ikke bli slik at trygd kun bør gis til personer som har akseptable politiske meninger.

Løsningen er altså å privatisere hele trygde- og pensjonssystemet.

.
.
.
.
.
.
.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=101...