Kulturløft

Lokket med milliarder, men få nye lot seg friste.

De siste ni årene har norsk kulturliv fått nesten 5 milliarder kroner ekstra gjennom statlige overføringer. Men det har ikke fått flere til å besøke kulturbegivenhetene. forteller Aftenposten i dag.

Kultur er nyttig, og godt, og verdifullt. Kultur er det felt hvor man stanser opp, hvor man får inspirasjon, hvor man får innsikt, hvor man får utfordringer, hvor man får tilbrakt noe tid med andre verdier og/eller andre mennesker enn de man til daglig er mest opptatt av, det er i og av kulturen man blir provosert og begeistret og får materiale for kontemplasjon og inspirasjon.

Myndighetene mener derfor at dette feltet er viktig, og til alt som er viktig gir de (mer) penger. Som Aftenposten fortalte så fikk da kulturlivet innpå fem milliarder kroner ekstra de siste ni årene. Men dette har ikke fått flere til å oppsøke kulturen som disse pengene er blitt brukt til å produsere.

Kanskje kommer dette av at publikum synes at de verkene som er blitt produsert har vært uinteressante og kjedelige, kanskje er de lei av de verdiene som forfektes i den type kultur som er så eksentrisk eller så sosialdemokratiske at den oppnår statsstøtte, eller kanskje er de mer opptatt av andre kulturelle uttrykk som ikke får statsstøtte: kanskje går de mer på kino, kanskje ser de mer film hjemme på TV ved å leie DVDer eller ved å se filmer via Internett eller andre og nyere tjenster, kanskje lager de filmer selv, kanskje spiller de i band eller lager film eller synger i kor eller skriver blogger eller ulike typer skjønnlitteratur som de publiserer på Internett eller via utgivere som Lulu - ikke vet vi.

Men vi er rimelig sikre på at dersom folk hadde fått beholde disse fem milliardene selv så ville disse fem milliardene blitt på et langt mer nyttig vis for den enkelte enn det som har vært nytten av de ekstra offentlige kulturtiltak som pangene har gått til.

DLF er imot all offentlig støtte til kunst og kultur. Vi mener at kultur er et svært viktig felt, og at det bør være helt fritt, dvs. at kunstnere ikke på noe vis bør anspores til å vinkle sin virksomhet og sin kreativitet for å tekkes de bevilgende myndigheter.

Statlig støtte til kunst fører til at kunstnere kan påvirkes til å vinkle sine verker slik at de vil begeistre de som er utnevnt til å sitte i de offentlige innkjøpskomiteene, og det er jo sjelden de som vet hvor fremtiden ligger; de er jo plassert der fordi de (i beste fall) kjenner det som var moderne i går. Det er jo ofte slik at de som skaper fremtiden er de uortodokse, de underlige, de som dagens elite ikke er i stand til å sette pris på. Og da vil det alltid være slik at støtteordninger og skatter og avgifter er med på å støtte opp om det gamle og tradisjonelle og dermed reelt sett å legge hindringer i veien for det nye og utfordrende og dynamiske.

DLF vil ha et fritt kulturliv helt uten statlige føringer!