Norsk trygd til fiender av Norge?

Mange gode nordmenn er sjokkert over at en nordmann med innvandrerbakgrunn som hyller jihad og hater Norge og Vesten og sivilisasjonen mottar betydelig pengestøtte fra Nav.

Vi siterer fra Bergens Tidene: Nav-penger til terrorist

Nordmannen som er mistenkt for å være trent av al-Qaida i Jemen, har det siste halve året fått penger fra Nav.

Det har skjedd, selv om han oppholdt seg i Jemen.

33-åringen jobbet i en barnehage i Oslo fram til og med 2007, skriver Dagbladet. Deretter skal hans eneste jobb ha vært å selge parfyme ved Vaterlandsbrua på Grønland i Oslo, der det i helgene er et stort loppemarked.

I årene etter at han forsvant fra arbeidslivet og brøt med omgangskretsen har 33-åringen fått penger fra flere norske trygdeordninger. Han ble registrert som arbeidsledig i februar 2008 og fikk dagpenger. Senere fikk han arbeidsavklaringspenger. Etter dette har utbetalingene vært rundt 600 kroner dagen. Vedtaket ble fornyet så sent som for tre uker siden, ifølge Dagbladet.

Ingenting tyder på at han har meldt fra til Nav om utenlandsoppholdet, slik reglene krever.

33-åringen er ettersøkt av flere lands etterretningstjenester og betegnes som svært farlig. Ifølge NRK var det hans egen familie som kontaktet politiet. De skal ha blitt urolige etter at han deltok i gatekampene som fant sted i Oslo sentrum i 2009.

Nordmannen skal ha reist til Jemens hovedstad Sanaa mot slutten av 2011. Han skal deretter ha fått trening i en av terrornettverkets leire i landet

Al-Qaida skal planlegge å bruke sin norske rekrutt til et angrep mot et amerikansk passasjerfly, ifølge Sunday Times.

En av de som har reagert er Carl I. Hagen. Nettavisen sier at Hagen mener at [Dette] er en hån mot det norske folk.

Carl I. Hagen reagerer kraftig på avsløringer om at Profetens Ummah-leder får over 19.000 kroner av NAV i måneden. …

Arbeidsledige Ubaydullah, som egentlig heter Arsalam Maroof Hussain, mottar nemlig 963 kroner i dagpenger av norske skattekroner, ifølge TV-kanalen.

Det utgjør 19.260 kroner i måneden, før skatt.

Dette har fått tidligere FrP-formann, Carl I. Hagen, til å se rødt.

[Hagen:] «TV 2 melder at en av lederne i Profetens Ummah mottar over 19.000 kr fra NAV pr måned. Det er mer enn en minstepensjonist mottar etter årevis med innbetaling så vidt jeg vet. Her er det enten et sprøtt regelverk eller sprø håndtering fra NAV» …

Vi kan forstå at folk er sjokkert og forbannet, men vi har allikevel et annet syn en det som Hagen og andre FrP-ere har gitt uttrykk for, nemlig at personer med slike meninger skal miste eller få redusert trygden/støtten.

Vi har såpass tillit til Nav og saksbehandlerne der at vi er sikre på at det de har gjort i dette tilfellet i fullt samsvar med gjeldende regelverk. Trygden mannen mottar er kolossal, men den er nok i full overenstemmelse med de lover og regler som politikerne antagelig med store flertall har vedtatt.

At nordmenn er forbannet er altså fullt ut forståelig, men det har de ingen grunn til, de er jo selv tilhenger av slike ordninger, og de har selv stemt på de politikere som har innført disse ordningene og dette regelverket.

Vi kan ikke være med på det som enkelte FrPere antyder nemlig at ulike former for trygd og støtte ikke bare skal utdeles etter medisinske eller sosiale kriterier, men at det også skal tas politiske hensyn med i tillegg. Vi kan ikke se at det blir riktig å vurdere en persons politiske syn for å avgjøre om han skal kunne motta en trygd/støtte.

Men som sagt, vi forstår godt at folk er forbannet. Løsningen er dog ikke å innføre politiske kriterier for å finne ut om en person er verdig til å motta trygd, løsningen er å gjøre om hele trygdesystemet slik at man mottar trygd/støtte i samsvar med egne innbetalinger, dvs. at man får støtte ut i fra forsikringsordninger man selv frivillig har tegnet. Da vil den mulige forbannelse over at noen mottar en ufortjent trygd helt forsvinne fordi da mottar man kun det som er i samsvar med avtaler og kontrakter man har inngått.

Det eneste vi ser som et alternativ eller tillegg til slike egenfinansierte ordninger er fullt ut frivillig finansierte støtte- og velferdsordninger. Og heller ikke da er det grunn til forbannelse når «uverdige» personer mottar støtte.

Så den forbannelse som mange nå gir uttrykk for mot terroristsympatisøren (for å bruke en noe nøytral betegnelse) fordi han mottar støtte fra Nav i samsvar med regelverket, burde etter vårt syn rettes mot de som har laget dette regelverket, og de som støtter opp om hele Nav-ordningen. Og dette er (hvis vi holder oss til politiske partier) alle partier unntatt DLF og alle som har stemt på dem.

Det folk nå egentlig er forbannet på er absurde utslag av den politikken de selv egentlig er for, en politikk som forøvrig må gi slike absurde utslag.

Vil du ha en fundamental forandring, stem DLF!
.
.
.
.
.
.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3574323.ece

http://www.ba.no/nyheter/irix/article6138065.ece