Gi eller ta, løgn eller sannhet - eller noe annet …?

Regjeringen har regnet på Høyres forslag om kutt i formueskatten: gir de 500 rikeste 3,1 millioner i gjennomsnittlig skattelettelse er hovedoppslaget på forsiden av Dagens Næringsliv i dag.

Og det er grunn til å reagere: er det slik at staten «gir» en person 3,1 millioner kroner dersom han får en skattelettelse på 3,1 millioner? Eller er det slik at det som skjer er at han får beholde 3,1 millioner mer av sine egne penger dersom hans skatt reduseres med 3,1 millioner?

Hvilket syn man har på dette er et resultat av mer grunnleggende holdninger. Dersom man betrakter det en person tjener som hans penger, som penger som egentlig tilhører ham, så er det slik at den skatten han betaler er noe staten tar, og en skattelettelse er da noe som fører til at han får beholde mer av sine egne penger.

Men de som står bak overskriften har nok et annet syn. De mener at det en person tjener egentlig tilhører staten/det offentlige/samfunnet/fellesskapet, at det kun er god vilje som gjør at han får beholde en del av det han tjener, og at dersom han skal få beholde enda mer så er det slik at det offentlige «gir» penger til vedkommende. Og det er jo dette overskriften sier: den sier at å gi en person skattelettelse er å gi ham penger.

Det ene synet er forankret i et grunnsyn som sier at enhver tilhører fellesskapet og egentlig lever på fellesskapet nåde. Siden fellesskapet må ha talsmenn og ledere så betyr dette at enhver da er prisgitt maktmenneskers innfall og forgodtbefinnende. De aller fleste, og alle andre partier enn DLF, har dette grunnsynet.

DLF er annerledes: Vi mener at enhver er et selvstendig menneske som har et liv som fullt og helt er hans å leve, og at han ikke har noen forpliktelser overfor andre (dersom han ikke frivillige påtar seg slike) annet enn å la dem være i fred.

Vi mener derfor at enhver skal ha rett til å leve sitt liv slik han måtte ønske, dog slik at han ikke har rett til å initiere tvang mot andre mennesker.

Vi mener derfor at det som sies i overskriften er helt feil. Vi ville ha formulert det slik: Regjeringen har regnet på Høyres forslag om kutt i formueskatten: lar hver av de 500 rikeste få beholde 3,1 millioner mer av sine egne penger.

Men er det slik at de som står bak overskriften ikke forstår at det er dette som skjer? Er det slik at de lyver? Nei, det er ikke det. Det som skjer er at de som står bak overskriften fullt og helt har er venstreorientert utgangspunkt, og derfor fullt og helt mener at det som en person tjener egentlig tilhører fellesskapet. Og derfor mener de ærlig og oppriktig at det å gi noen skattelettelser egentlig er å gi vedkommende penger som egentlig tilhører fellesskapet.

De mener altså at ethvert individ primært er en del av en helhet og må innordne seg i denne helheten, dvs. de mener at enhver må adlyde det som fellesskapets representanter måtte finne på. Men dette er ikke noe annet enn gammeldags kollektivisme.

Igjen er DLF annerledes, DLF er fullt og helt individualistisk. Vi mener at enhver primært er et individ som har full rett til å leve sitt liv slik vedkommende selv ønsker (så lenge det ikke initiere tvang mot andre) og at ingen har noen forpliktelser overfor andre bortsett fra de man frivillige har påtatt seg.

Så DLF lever fullt og helt opp til løftet om at vi er «partiet for individuell frihet».

Og for å komme tilbake til vårt innledende punkt. Vi støtter alle skattelettelser. Skattelettelser er å la folk få beholde mer av det de tjener, og dette er alltid en god ting.