Dagsrevyen, NRK og pressen

Det er vel ikke mer å tilføye angående den siste Dagsrevy-skandalen; saken om romkvinnen som i en reportasje i Dagsrevyen ble fremstilt som et offer, men som var dømt for å ha medvirket til voldtekt av sin 11 år gamle datter, et faktum Dagsrevyens journalister kjente til, men bevisst valgte å utelate i sin reportasje.

Før vi går videre vil vi takke Nina Hjerpset-Østlie på Document.no og Elin Ørjaseter i Nettavisen for å ha kjørt denne saken slik at fakta ble kjent og til at det kom en slags beklagelse fra Dagsrevyen,

Et kort sitat fra document.no:

Alle vet hvilke NRK-ansatte som var involvert og at disse faktisk vurderte den svært manipulerende reportasjen på forhånd og fant at det var godt journalistisk håndverk - passende for et over åtte minutter langt innslag på Dagsrevyen:
Journalist Runar Henriksen Jørstad
Reportasjeleder Gunnhild Viken
Vaktsjef Cecilie Roang Bostad
Programsjef Per Arne Kalbakk
Nyhetsredaktør Stein Bjøntegård

Alle vet også at de ovennevnte var fullt klar over at Mirela Mustata var dømt for salg av og medvirkning til voldtekt på sin 11 år gamle datter samt overgrep på andre barn, og at hennes 21 år gamle sønn ble dømt for tilnærmet samme forhold. Begge ble dømt for å ha utnyttet sønnens kone, som var 13 år da hun ble bortgiftet til ham og 14 da hun ble gravid med hans barn. I Jørstads reportasje fikk overgriperen likevel “intervjue” offeret om sin medskyldige mors påståtte uskyld. Den uskylden NRK Dagsrevyen gjorde sitt beste for å underbygge - tilfeldigvis i forbindelse med at ankesaken skulle opp. Alle som så reportasjen, vet at NRK Dagsrevyen søkte å fremstille saken som en kulturkollisjon mellom romfolket og norsk rettssystem. Dette inntrykket ble forsterket ved at Mustatas forsvarer Vibeke Hein Bæra helt uimotsagt fikk fremstille dommen som et overgrep og hevde at det ville være skremende om den fikk stå.

Vi vet dessuten at de ovennevnte med hensikt utelot disse opplysningene, fordi det ifølge vaktsjef Bostad ville “komplisere” saken.

Vårt poeng er dog noe annerledes enn det som hittil er blitt tatt opp. Vårt poeng er følgende: en journalist skal gjøre sitt ytterste for å skrive saklig og objektivt om aktuelle hendelser. Han skal ikke oppføre seg som en part i saken, og han skal ikke vinkle den slik at hans eget syn preger hans fremstilling. (Dette gjelder reportasjer; dersom han skriver kommentarer er det annerledes.)

Dessverre er det alt for mange journalister som ikke engang forøker dette. I stedet for å fremstille en sak så objektiv de kan, så er deres agenda helt annerledes. I stedet for å skrive saklig og objektivt er det alt for mange som bruker aktuelle saker som en basis for å fremme eget politisk syn. Derfor skriver de ikke saklig og objektivt, i stedet vinkler de fremstillingen av aktuelle hendelse slik at visse elementer fremheves og visse elementers viktighet minimeres eller utelates - det de bedriver er da egentlig ikke journalistikk, det er politisk propaganda.

Dette innebærer alt for ofte at det fortelles direkte løgner, slik som eksempelet fra Dagsrevyen viser.

Det som skjedde i saken om rom-kvinnen var at redaksjonen med vitende og vilje utelot svært viktige fakta, og de gjorde dette for at fremstillingen skulle passe med et bestemt politisk synspunkt.

Dette er ikke noe annet enn å lyve.

OPPDATERING SOM VISER ENDA ET FERSKT TILFLLE AV REN LØGNAKTIGHET FRA NRK HENTET FRA RIGHTS.NO I DAG 6/2: NRK radio meldte klokken 16 fra korrespondent Tove Bjørgaas blant annet at attentatutsatte Hedegaard er ”bøtelagt flere ganger” for sin kritikk av islam. Ja vel? Ja, han ble dømt til en bot på 5.000 kroner i landsretten, for så å bli frifunnet av Høyesterett. Hvilket bilde er det Bjørgaas og NRK ønsker å gi folk av ”denne mannen”? OPPDATERING SLUTT

Men dette er noe vi må regne med. De venstreorienterte må lyve for å kunne fremstille nyheter i samsvar med sitt politiske syn, og derfor flommer pressen over av mer eller mindre vinklede reportasjer som skal vise at det venstreorienterte verdensbilde er korrekt.

Dette er et resultat av at norsk presse er venstreorientert, noe som er opplagt; tidligere AKPere finnes i alle redaksjoner, det finnes ikke en eneste konservativ eller liberalistisk avis, etc. Dette har en del å gjøre med at alt næringsliv er gjennomregulert av det offentlige, noe som favoriserer alle store aktører og stenger mindre aktører ute. (Internett er derimot fritt og er derfor preget av mangfold.)

Nå kan vi velge å ikke kjøpe og derved ikke betale for de vinklede fremstillinger som finnes i Klassekampen, i Dagsavisen, i Dagbladet, i Aftenposten, etc. De som vil betale for å lese det som står i disse avisene kan fritt gjøre det, de som ikke vil betale for det kan la være (at mange aviser mottar statsstøtte, noe vi alle er med på å finansiere, skal vi la ligge i denne omgang).

Men vi kan ikke la være å betale for Dagsrevyen. Som kjent må vi alle gjennom TV-lisensen være med på å betale for det som NRK produserer – inkludert de altfor ofte vinklede reportasjene i Dagsrevyen.

Også av denne grunn bør NRK privatiseres og sidestilles med alle andre TV-selskaper.

DLF er imot all pressestøtte, vi er for at NRK skal privatiseres, og vi er for at NRK skal miste alle de særfordeler de har i dag. Dette vil nok ikke i første omgang føre til at det vil dukke opp konservative eller liberalistiske aviser, men det er det opp til markedet å avgjøre (og markedet er summen av alle individers frivillige tilbud og etterspørsel).

Det bør være helt opp til den enkelte å avgjøre hva han vil støtte og hva han ikke vil støtte, og dagens ordning, hvor vi alle tvinges til i blant å være med på å støtte ren løgnpropaganda, er en helt uholdbar situasjon.

.
.
.
.
.
.
..

http://www.document.no/2013/01/nrk-fortrengning-ikke-for-fall/

http://www.document.no/2013/02/nar-angrep-ikke-er-det-beste-forsvar/

http://blogg.orjas.no/nrk-noen-ma-ga/

http://www.rights.no/2013/02/bakteppet-for-rettssaken-mot-hedegaard/