Tigging

Enkelte plages av de mange tiggere som tigger i Oslos gater, mens andre kun reagerer ved å være generøse og gavmilde. Grunnen til at tiggerne tigger er jo at de får penger; hadde de ikke fått noen penger ville de ha gitt opp.

Men som sagt, enkelte plages av det finnes tiggere i Oslos gater, og vil ha en form for regulering, restriksjoner eller endog forbud.

Et originalt utspill kommer fra Oslos varaordfører: Varaordfører vil ha meldeplikt for tiggere i Oslo

Varaordfører i Oslo, Libe Rieber-Mohn (Ap), mener meldeplikt til politiet kan begrense tilstrømningen av tiggere til hovedstaden, mens Høyre vil ha forbud: Fabian Stang vil ha forbud mot tigging

Men tilbake til varaordføreren, slik hun gjengis i VG: Målet hennes er å begrense antallet tiggere som kommer til byen … Omfanget av utenlandske tiggere har eksplodert. Det kan ikke fortsette. Vi er nødt til å gjøre noe for å regulere antallet og avhjelpe situasjonen. Meldeplikt til politiet er ett virkemiddel, sier Rieber-Mohn.

På Stortinget har Arbeiderpartiet stemt mot å forby tigging. Samtidig ønsker Oslo Arbeiderparti å regulere tigging, men ikke kriminalisere det.

- Vi foreslår også å gi politiet hjemmel til å forby tigging i enkelte områder hvor organisert tigging og eventuelt kriminell virksomhet foregår. Vi eier og bruker fellesrommene i byen sammen. Vi må også tenke på barnehager som tilgrises og unger som ikke tør å bruke parker, sier hun.

- Det er en sammenheng mellom tigging og kriminalitet. Politiet i Oslo oppgir at de bruker 25 prosent av ressursene sine på kriminalitet i kjølvannet av tigging: Tyverier, stjeling av mobiltelefoner, menneskehandel…

Så Høyre vil forby tigging, mens Ap vil regulere tiggingen ved at tiggere reelt sett skal måtte søke om løyve fra myndighetene for å tigge, samtidig som visse områder i Oslo skal være «tiggerfrie soner» (ikke et uttrykk som er brukt av varaordføreren).

Det er klart at folk med en forfinet estetisk sans vil kunne bli støtt av å se tiggere på gaten, spesielt i nærheten av områder der de selv bor, og det er lett å forstå at disse vil ha et forbud i sine nærområder. Men hovedpoenget bak ønsket om forbud er nok det som nevnes i artikkelen sitert over: Tyverier, stjeling av mobiltelefoner, menneskehandel… barnehager som tilgrises og unger som ikke tør å bruke parker…

Vi i DLF blir fortsatt iblant overrasket over at politikere fra de andre partiene, selv om de skulle se reelle problemer, sjelden går direkte løs på problemet, men isteden som regel retter fokuset mot noe annet.

Her er problemet Tyverier, stjeling av mobiltelefoner, menneskehandel… barnehager som tilgrises og unger som ikke tør å bruke parker- men i stedet for å gjøre noe med dette går de løs på noe annet som muligens visstnok har en forbindelse med problemet: de vil forby (eller legge restriksjoner på) tigging.

Vi i DLF kan ikke være med på dette. Vi er helt imot at tyverier og tilgrising av fellesområder skal forekomme, men vi mener at da må politiet/rettsapparatet gå løs på dette ved å arrestere og straffe gjerningspersonene. Å i stedet forby tigging er et bomskudd.

Å forby tigging vil også føre til at politiet får enda en oppgave som vil føre til at de i enda mindre grad enn tidligere vil kunne fokusere sine ressurser på å ta seg av reell kriminalitet.

Men å regulere dette markedet ved reellt sett å innføre en slags løyveordning – som forøvrig er Arbeiderpartiets foretrukne løsning i nærmest enhver sak – er bare skadelig, Skal noe slikt gjennomføres må det opprettes et slags direktorat som godkjenner tiggere, og som gir retningslinjer for tigging. Det må opprettes et kontrollapparat som passer på at de godkjente tiggere overholder bestemmelsene gitt i forskrifter og rundskriv, og det nå være regler for hvordan en godkjent tigger kan miste løyvet, det nå være klagemuligheter, det må være regler for klagebehandling for hvordan en tigger som har mistet sitt løyve kan få det tilbake, osv.

Det må med andre ord opprettes et stort antall fullstendig ikke-produktive arbeidsplasser - noe som dessverre er ganske vanlig for tiltak foreslått av Arbeiderpartiet.

DLF mener at det ikke er grunnlag for å forby tigging på offentlig grunn. (På privat grunn kan eierne selv bestemme om de vil tillate tigging eller ikke, noe det gjør f.eks. i shoppingsentre.)

Som antydet ovenfor; siden tiggere holder på må det være slik at mange nordmenn ønsker å gi dem penger, og også av denne grunn vil det være galt å forby tigging.

Angående det som visstnok skal følge i tiggingens kjølvann: tyverier, menneskehandel, tilgrising, etc., så mener DLF at de som begår tyverier må tas for det de gjør, ikke fordi de evt. også tigger. Tyver og andre kriminelle bør straffes strengt i fengsler under kummerlige forhold. Likeledes må de som tilgriser parker og andre fellesområder tas og straffes med fengsel.

Menneskehandel er et problem kun fordi vi har en velferdsstat hvor de som oppholder seg her lovlig har rett til en kolossal mengde goder gratis fra det offentlige. DLF er som kjent imot dette, og med vår politikk vil heller ikke menneskehandel være noe problem.

DLF er altså imot disse forslagene som Ap og Høyre står for, og egentlig har vi litt vanskelig for å forstå at de kan være alvorlig ment. Vi har en mistanke om at de kun er utspill som er ment å fiske velgere, og at det ikke ligger en alvorlig hensikt bak dem, til det er de helt umulige å gjennomføre i praksis.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10119826

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10066663