Problemer med barnetrygden

Vil stoppe barnebidrag til foreldre som bortfører barna til utlandet var den egentlig noe overraskende overskriften på en reportasje på TV2-nyhetene i går. (Sitatet er fra TV2s nettside)

Dagens regler er altså slik at dersom en forelder «kidnapper» sitt barn fra den andre forelderen (noe som kan skje i forbindelse med samlivsbrudd, og det er den som ikke får tilkjent barnet som står bak kidnappingen) og f.eks. drar til utlandet, så har kidnapperen rett til både barnebidrag fra den andre forelderen, og barnetrygd fra staten!

Vi siterer videre fra TV2.no: Arbeiderpartiets programkomité vil stoppe barnebidrag og kontantstøtte til foreldre som bortfører barn til utlandet

– Vi mener at når noen bortfører barnet sitt til utlandet, så skal vi holde igjen offentlige ytelser som barnetrygd, kontantstøtte og også barnebidraget som den andre forelderen må betale. Det er urimelig at den ene parten kan stikke av med barnet og likevel få betalt sitt livsopphold, sier leder for Arbeiderpartiets programkomité, Helga Pedersen til TV 2.

TV 2 har gjennom flere år fortalt om foreldre som har måttet betale barnebidrag selv om barna har blitt ulovlig bortført til andre land. Tommy H … opplevde sitt livs mareritt da sønnene hans ble bortført av moren til Slovakia i 2006.

– Dette er en sak som tilfører moren til ungene og hennes familie utrolig mye penger, sa Tommy H … da TV 2 omtalte saken i 2009.

For selv om Tommy har foreldreretten til barna har han likevel måttet betale barnebidrag til moren som kidnappet sønnene, slik er loven i Norge. De siste ti årene har rundt 400 foreldre måttet sende millioner av kroner til barnebortførere i lavkostland. Thomas H… ble pålagt av NAV å betale 2500 kroner i måneden til moren på Filippinene.

– En vanlig arbeider der tjener jo mellom 800 og 900 kroner i måneden og må forsørge en hel familie. Så kan du jo tenke deg hva de får for 2 500 kroner, sier Thomas H… .

Det er derfor Arbeiderpartiet nå ønsker å forandre regelverket. …

Men de rødgrønne har helt siden 2005 lovet å gjøre noe med det. Likevel har ingenting skjedd.

…..

Dette er bare et helt vanvittig sakskompleks. Her gjør den forelderen som kidnapper barnet noe helt ulovlig, og så skal vedkommende allikevel bli forsørget av den som er offer for handlingen, og av staten!

Dagens regelverk er meningsløst, og bør så absolutt endres - noe altså Ap har lovet i innpå ti år uten å gjøre noe med det. Men DLF vil som vanlig gå lenger.

Barnetrygden ble innført av nazistenes under okkupasjonen, i 1944. Ordningen ble opphevet etter at naziregimet ble avsatt når annen verdenskrig tok slutt, men barnetrygden ble så innført igjen uendret i 1946. Dagens satser er slik at foreldre får ca 1000 kr per barn per måned.

DLF har som mål å avskaffe denne ordningen. (Samtidig vil vi gi mer enn tilsvarende i skattelettelser.) DLF er imot at staten skal dele ut penger til folk. Det er mange grunner til dette: dels er det slik at den slags ordninger til en viss grad gjør mottagerne avhengige av staten, dels er det en måte for politikere å kjøpe stemmer på, dels er det galt å bare ta penger fra folk for å dele dem ut til andre.

DLF er ikke imot å endre et regelverk som slik at offeret for en forbrytelse skal betale forbryteren (selv om forbrytelsen i slike tilfeller er noe spesiell, forbryteren er jo gjerne mor eller far til barnet), og dels er vi imot at forbrytere skal ha krav på penger fra staten.

Men DLFs hovedpoeng er at statlige støtteordninger er umoralske fordi de innebærer at penger tas fra befolkningen, og at de er skadelige fordi de medfører passivisering av og ansvarsfraskrivelse hos de som mottar pengene.
.
.
.
.
.
.

http://www.tv2.no/nyheter/politisk/vil-stoppe-barnebidrag-til-foreldre-s...