Europas nye smuglervare

Alle vet at det foregår omfattende smugling av alkohol og tobakk (og narkotika). Men de fleste forstår på et vis hvorfor: dette er “syndige” varer som bør være om ikke forbudt så i hvert fall avgiftsbelagt for å holde forbruket nede. Og de som forsøker å ta disse varene inn i landet utenom de statsregulerte og sterkt avgiftsbelagte kanaler blir idømt strenge straffer.

Men nå er det i Europa dukket opp en vare som nå smugles inn i store mengder: hvitløk.

Her er omtale av noen tilfeller hentet fra blant annet fra BBC.

“Paul Begley, 46, of Rathcoole, County Dublin, avoided paying customs duty on more than 1,000 tonnes of garlic from China by having the shipment labelled as apples.” Han ble først for dette idømt seks års fengsel, men etter en anke ble straffen omgjort. I Sverige ble “$13 million of the winter root vegetable … confiscated in Sweden.” Og “In 2010, Polish authorities seized six containers with 144 tons of Chinese garlic that had been smuggled into the country via the Netherlands.”

Så politiet og rettsapparatet har hendene fulle med å ta hvitløkssmuglere. Ikke rart at tyver og voldsmenn i alt for stor grad får gå i fred.

Men hvorfor er det blitt slik smugling av en matvare som attpåtil er svært sunn? Den oppmerksomme leser vil antagelig forstå at statlige reguleringer og inngrep i den frie handelen er det som driver ellers anstendige og fornuftige folk over til den siden hvor kriminelle, eller i hvert fall lovbrytere, befinner seg:

BBC forteller at fra 2001 har EU innført “a 9.6% customs duty on foreign garlic—with an additional duty of 1,200 euros per tonne.” Disse avgiftene skal “prevent garlic growers in EU member states from being driven out of business by Chinese farmers.” Dette har ført til at samlede avgifter på importert hvitløk er på mer enn 200 %.

DLF vil ikke støtte noe som er ulovlig, men bortsett fra det vil vi si at det disse smuglerne gjør er å bringe en meget sunn matvare inn i Europa til en lavere pris enn den pris staten har bestemt at den skal ha. Ja, fri import av hvitløk kan føre til at Europas hvitløksdyrkere vil måtte legge om, men vi mener at det er galt at staten skal tvinge noen til å kjøpe en dyrere vare bare for å opprettholde arbeidsplassene for noen personer som ikke er villige til å omstille seg når endrede forhold tilsier at det er dette som er det riktige å gjøre.

DLF er for full frihandel: vi vil at enhver skal kunne ta med seg hva han vil over landegrensene. Spesielt vil vi at EU skal fjerne alle avgifter på import fra andre land.

Inngrep i individers frie handel vil bare føre til mer og mer absurde resultater, det vil føre til flere lovbrudd, det vil bringe flere over i de kriminelles rekker, og det vil minske respekten for lov og rett.

Så igjen, DLF vil ha full frihandel, også for hvitløk!

.
.
.
.
.
..

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-20976887

http://www.rte.ie/news/2013/0122/363908-paul-begley-garlic-court/