Venstresidens merkverdige syn på ytringsfrihet

Utgangspunktet fra dagens tema er et forslag fra FrP, et forslag, som, som de aller fleste forslag fra FrP, hverken er hummer eller kanari siden de er forsøk på å implementere aspekter av to helt motstridende ideologier, liberalisme og sosialisme, men akkurat dette poenget vi skal ligge. Det vi skal se på er noe enda mer merkelig; venstresidens reaksjon på dette forslaget.

Venstresiden hevder at dette forslaget er et “Alvorlig angrep på ytringsfriheten” (Dette var en overskrift på Dagsavisens forside i går 23/1.)

FrPs forslag innebærer ifølge en artikkel i Dagsavisen at statsstøtte skal kun gis til friville organisasjonsår som er nøytrale.

- FRIVILLIGHETS-NORGE: Kulturminister Hadia Tajik (Ap) går til frontalangrep på Per Sandberg etter hans krav om at frivillige organisasjoner skal være nøytrale.

- Jeg opplever det Sandberg sier som et alvorlig angrep på ytringsfriheten og frivilligheten. Frivillighetens funksjon skal - som det ligger i begrepet - være fri. Den skal utfordre, sier kulturminister Hadia Tajik (Ap) til Dagsavisen.

Hun reagerer voldsomt på uttalelsene fra Per Sandberg, nestleder i Frp, til Dagsavisen i går. Sandberg varslet full gjennomgang av statsstøtten til frivillige organisasjoner dersom Frp får regjeringsmakt etter stortingsvalget til høsten.

- Vi må ha en gjennomgang av hva de enkelte organisasjonene leverer, hvilken agenda de har og finne ut av om de opptrer nøytralt, sa Sandberg.

Mandag truet partikollega og innvandringspolitisk talsmann, Morten Ørsal Johansen, med å fjerne statsstøtten til Antirasistisk Senter hvis partiet kommer til makten.

Frps nestleder gjorde det samtidig klart at organisasjoner som ikke opptrer nøytralt vil miste eller få redusert statsstøtten.

FrP og Sandberg har antagelig sett seg lei på en rekke organisasjoner som mottar enorme beløp i statsstøtte forfekter en venstreorienterts agenda, og vil få en slutt på dette. FrP går derfor inn for at frivillige organisasjoner, organisasjoner som ikke formelt er politisk slik politiske partier er, skal få reduksjoner i sin statsstøtte.

Vi kan forstå at FrP mener dette. At det gis statsstøtte til en rekke organisasjon som motarbeider FrPs politikk må være plagsomt for dem, og de vil da antagelig konsentrere statsstøtten til f.eks. musikkorps, idrettslag og andre upolitiske organisasjoner, mens de ikke vil gi til organisasjoner som fronter den venstreorienterte agenda som i andre fora enn der hvor de politiske partiene arbeider. (Antagelig vil FrP også redusere støtten til høyreorienterte organisasjoner, men vi vet ikke om det finnes noen slike og om de får statsstøtte.)

Men hovedpoenget er som sagt venstresidens syn på dette. De sier at dette forslaget fra FrPs side altså er et “alvorlig angrep på ytringsfriheten”.

Det ser ut til at de mener at dersom organisasjoner som Bellona og Antirasistisk senter etc. ikke får enorme beløp i statsstøtte, så er dette i strid med ytringsfriheten.

Dette er et fullstendig meningsløst standpunkt.

Ytringsfrihet har man dersom staten ikke forbyr ytringer av enkelte meninger, og dersom staten effektivt hindrer kriminelle som vil stoppe enkelte ytringer.

Ytringsfrihet innebærer altså ikke noen rett til å bli publisert i Aftenposten eller på NRK, og den innebærer heller ingen rett til å gi uttrykk for sine meninger i godt betalte stillinger hvor lønnen altså betales av skattebetalerne.

Så dersom f.eks. Antirasistisk senter mister statsstøtte og må leve på frivillige bidrag fra sympatisører, så betyr det at de ansatte ikke kan heve en god lønn for å spre sin “antirasisme”, det betyr at de ikke kan utgi lekre trykksaker, at de ikke kan annonsere i de store avisene, at de ikke kan holde til i moderne lokaler, etc. Men dette er ikke å krenke disse menneskenes ytringsfrihet.

Det ser ut til at de på venstresiden tror at dersom de ikke får spre sin propaganda på skattebetalernes regning så er deres ytringsfrihet krenket. Dette er et vanvittig standpunkt, og viser bare enda en gang hvor liten virkelighetskontakt de venstreorienterte har.

De venstreorienterte har etter vårt syn all rett til å arbeide for sine synspunkter, og de har all rett til å samle inn penger fra meningsfeller for å gjøre dette. Men de har ingen rett til å tvinge penger fra folk for slik å finansiere sine utgifter.

De venstreorienterte er også inkonsekvente. Dersom de virkelig hadde ment at ytringsfrihet forutsetter statsstøtte ville de ha gått inn for at den eneste virkelig opposisjonell stemmen i Norge – DLF - ville ha fått omfattende statsstøtte. De har de ikke gjort.

DLF har også her et enkelt og forståelig og riktig standpunkt: vi vil avvikle all statsstøtte, ikke bare til politiske lag og foreninger, men også til musikkorps og idrettslag og lignende. Vi vil at alle borgere skal få beholde sine penger (og slippe å betale ca 70 % i samlede skatter og avgifter til det offentlige slik de gjør i dag) og så kan de selv velge hvilke grupper de vil støtte.

Og vi vil også påpeke at dette feltet kalles frivillig sektor, et navn som er noe merkelig siden alle i dette feltet er tilhengere av at det skal finansieres ved tvang fra statens side (man blir jo tvunget til å betale inn de skatter og avgifter som finansierer virksomheten).

Og la oss helt til slutt si at det ser ut til at venstresiden har glemt det som i tidligere og bedre tider ble kalt dugnadsånd. Det er helt Ok å jobbe gratis for det man tror på, og vi vil også påpeke at vi som jobber i DLF gjør det helt i samsvar med dette dugnadsprinsippet.

Hovedpoenget er dog at ytringsfrihet er en god ting, men den betyr ikke at andre har noen rett til å lytte eller noen plikt til å publisere meninger man ikke liker. Den innebærer heller ikke, slik venstresiden tror, noen rett til å bli forsørget av skattebetalerne fordi man gjerne vil spre venstreorienterte meninger.

FrPs forslag er ikke en krenkelse av ytringsfriheten, men det er et forsøk på å svekke venstresidens mulighet til å påvirke opinionen på skattebetalernes regning. Men siden forslaget er halvtomhalvt er det bare merkelig. Det som er konsekvent her er å fjerne all statsstøtte til alle frivillige foreninger og lag, la skattebetalerne få beholde sine penger, og la hver enkelt bruke sine penger og støtte hvem han vil og hva han vil.

.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagsavisen.no/samfunn/alvorlig-angrep-pa-ytringsfriheten/