Ingen grense for tullball

“Egen pris for dameklipp ulovlig” leser vi i krigstyper i Økonomi-delen av Aftenposten sist tirsdag. Det første vi gjorde var å sjekke om kalenderen viste 1. april, men det gjorde den ikke nå midt i iskalde januar.

Så leste vi artikkelen, og i nettversjonen finer vi bla. følgende:

Ulovlig med «dameklipp». Frisøren kan ikke ha ulike priser for kvinner og menn, slår Likestillingsombudet fast.

- Likestillingsloven forbyr forskjellsbehandling av kvinner og menn. Prisen må være knyttet til tidsbruk og frisyrens kompleksitet, ikke kundens kjønn, sier likestillingsombud Sunniva Ørstavik til Adresseavisen.

Diskusjonen er aktualisert etter at prisforskjellen mellom dame- og herreklipp har blitt fjernet i Danmark. I Norge kan prisforskjellen bli opptil flere hundre kroner, og praksisen er ulik fra salong til salong.

[En frisør sier at] “- Årsaken til differensieringen er at vi setter av en halvtime til menn, og en time til kvinner, forklarer Ofstad.

Han opplever at det i snitt tar lengre tid å klippe kvinner, og at de også har flere ønsker for hvordan sluttresultatet skal bli.

- Menn liker at klippen går fortere unna enn det kvinnene gjør, derfor er også prisen høyere for kvinner …

Så dette er en sak som Likestillingsombudet er opptatt av.

Vi kan ikke se annet enn at utgangspunktet er at menn har mindre hår enn kvinner og som regel har enklere frisyrer. Frisørens arbeidsinnsats er da vanligvis mindre når han klipper en mann enn når han gir en ny frisyre til en kvinne. Inndelingen i ulike priser for å klippe menn og å klippe kvinner er da en enkel måte å fortelle kundene hvor prisnivået ligger hos akkurat denne frisøren.

Videre fra Aftenposten: Olav Eikemo, direktør i Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB), er enig med ombudet om at kvinner og menn ikke skal diskrimineres for like tjenester.

- Begrepene «dameklipp» og «herreklipp» bidrar her først og fremst til å gi et inntrykk av at tjenestene er like. Det kan de være, og da skal prisen også være lik, fastslår han.

Direktøren legger også vekt på at begrepene kan bety at tidsbruken er forhåndskalkulert til hver av klippene, og at det da sier seg selv at prisene må være ulike.

- For å unngå slik forvirring, er det etter vårt syn bedre å benevne alle behandlinger med «klipp», og så differensiere ut fra vanskelighetsgrad/ tidsforbruk, uavhengig av om kunden er mann eller kvinne, konkluderer Eikemo.

Grunnen til at frisører bruker betegnelsene “herreklipp” og “dameklipp” og angir forskjellig pris for disse tjenestene er at som regel tar herreklippen langt kortere tid enn dameklippen: menn har som regel mindre hår og enklere frisyrer enn kvinner. Da er det enkelt å dele inn priskategoriene i “dameklipp” og “herreklipp”.

Å dele inn i ulike priser etter mengde hår og grad av komplisert frisyre vil bli langt mer komplisert - og muligens vil de også føre til krangel mellom kunde og frisør når betalingen skal skje. Vi kan tenke oss følgende samtale: Frisør: ”Du hadde mye hår og en komplisert frisyre. Derfor må du betale høyeste sats!” Mannlig kunde: “Nei, jeg har lite hår og skal betale lav sats”. Da er det langt enklere å si “du er mann, prisen er kr 250”. Dette er også viktige aspekter ved prisfastsettelse som frisørene selvsagt er klar over, men som det totalt utenforstående og uforstående likestillingsombudet ikke i tilstrekkelig grad er i stand til å legge vekt på.

Uansett mener DLF at frisører bør kunne ta de priser de vil, og at de bør kunne dele inn sine prislister akkurat som de vil uten at det offentlige har noe med å blande seg opp i det. At de høyt utdannede personene hos Likestillingsombudet bruker sin tid på å blande seg inn i slikt viser at det ikke er noen grense for hva slags tullete utspill som offentlig ansatte barnepiker og formyndere er villige til å blande seg inn i. Men hovedskylden ligger jo hos de politikere som har vedtatt dette tullet (og hos de velgere som har stemt på dem)

Og for øvrig mener vi i DLF at Likestillingsombudet bør nedlegges.
.
.
.
.
.
.
.
http://www.aftenposten.no/okonomi/Ulovlig-med-dameklipp--7098215.html