Oliver Stones nye TV-serie

“Det var ikke USA, men Sovjet og Stalin, som vant annen verdenskrig” er den overraskende påstanden i Oliver Stone nye dokumentar-serie beregnet på visning på TV. NRK viste første avsnitt i serien i forrige uke. Seien skal ta for seg USAs historie fra annen verdenskrig og frem til i dag, og den skal fortelle hvordan Stone mener den “egentlig” var. Vi er da i tvil om “dokumentar” er en riktig betegnelse.

Oliver Stone er som kjent sterkt venstreorientert, og han har laget et stort antall spillefilmer med et venstreorientert politisk budskap, blant dem The Hand (1981), Wall Street (1987), Born on the Fourth of July (1989), JFK (1991), Natural Born Killers (1994), Nixon (1995), Looking for Fidel (2004), W (2008) og Wall Street: Money Never Sleeps (2010).

JFK er kanskje den mest typiske Oliver Stone-filmen. Stone er en meget dyktig film-forteller, så JFK er underholdende og effektiv, men poenget med den er å hevde at det ikke var kommunisten Lee Harvey Oswald som drepte president Kennedy, Stone mener at det var en konspirasjon bestående av CIA, FBI, Secret Service, de militære samt rike olje-folk i Texas som sto bak drapet. Denne påstanden er i strid med et vell av fakta og med det som etter hvert er blitt konsensus blant historikere: det var Oswald som skjøt Kennedy og det var ingen konspirasjon. Men kommunistsympatisøren Stone bryr seg lite om slikt.

TV-serien, som Stone påstår skal være et korrektiv til den vanlige fremstillingen av USAs historie, skal visstnok bestå av ti episoder, og første episode tok for seg annen verdenskrig og USA rolle i denne. Den viser ikke uventet at Stones utvalg av fakta er meget selektivt.

Det er ofte interessant å se fremstillinger fra personer som har et annet utgangspunkt enn det som er vanlig; det kan jo hende at de trekker frem fakta som er viktige, men som andre ikke har lagt vekt på. Men det er lite av slikt hos Stone, det som er mest åpenbart er at viktige og relevante fakta ikke blir nevnt i det hele tatt. Her er noen få eksempler:

Stone bruker som argument for at det var Sovjet som ytte den sterkeste mostanden mot Nazityskland ved å si at Sovjet mistet innpå 8 millioner mennesker, mans USA bare mistet ca 400 000. Men dette er jo ikke unaturlig siden krigen foregikk i Europa og delvis på russisk territorium, det var jo ingen kamphandlinger i USA. Dessuten var Sovjetunionen et fattig land og soldatene hadde svært dårlig utstyr. Da er det ikke overraskende at de hadde stor tap.

Stone forteller at de vestlige land - Frankrike, England, USA - var alt for ettergivende overfor Hitler på 30-tallet. Ja, det er korrekt, men han legger for liten vekt på at det var den klassiske liberaleren Winston Churchill var den som ivrigst hevdet at Nazityskland var en fare og måtte stoppes, og at England måtte ruste opp.

Stone følger helt kritikkløst kommunistpartilinjen om at Hitler-Stalin-pakten ble inngått fordi Sovjet måtte kjøpe tid for å bygge opp sitt eget militære forsvar. Men hvorfor var forsvaret svekket? Jo, fordi den paranoide Stalin hadde fått det for seg at de fleste offiserer i den sovjetiskes hæren var blitt imperialist-sympatiserer. Et meget stort antall offiserer ble henrettet. De store ideologiske likheter mellom nazismen og kommunismen ignoreres, likeledes ignoreres de store likheter mellom Sovjetunionen og Nazityskland.

Stone nevner at ca 40 000 indiske soldater sluttet seg til Japan for å kunne kjempe mot England, men han nevner ikke at enda flere russiske soldater skiftet side og gikk fra å kjempe for Stalin til å kjempe for Hitler. Dette skjedde fordi de mislikte kommunismen så sterkt at de heller ville ha Hitler (som de forøvrig ikke visste spesielt mye om). En av lederne for disse styrkene var general Vlasov, som skulle være enkel å google.

Stone nevner ikke Katyn-massakren*, der omkring 20 000 polske offiserer og intellektuelle ble drept av russerne, og at alle, inkludert USA, England og Frankrike, i Nürnberg-rettsaken gikk med på å gi tyskerne skylden for dette selv om de visste at det var russerne som sto bak.

Stone nevner heller ikke at siden de russiske soldater var beordret til å kjempe til døden så ble alle som var tatt til fange av nazistene og sendt hjem etter krigen dømt for landsforræderi og sendt til fangeleirer i Sibir.

Stone nevner ikke at Stalin først forsøkte å mobilisere folket til kamp mot nazismen ved å si at nå måtte russerne kjempe for å forsvare sosialismen, og at dette hadde liten effekt. Det var først da Stalin omdøpte krigen til “den store fedrelandskrigen” at russerne med stor iver begynte å forsvare hjemlandet mot nazistene.

FrontPageMagazine bringer en korrigerende kommentar til hver episode i Stones serie. De er av en noe blandet kvalitet, men de kan være nyttige å lese. Den første er linket til nedenfor.

Hvis man vil lese en objektiv fremstilling av hvem som virkelig vant annen verdenskrig så kan vi anbefale ”Why the Allies Won” av Richard Overy, en bok som ifølge Niall Fergusson er “A masterpeice of analytical history, posing and answering one of the great questions of the century”.

Vi siterer fra omtalen fra Publishers Weekly, publisert på amazon.com:
Overy … examines the reasons for the war's outcome, challenging two pieces of conventional wisdom: that the Axis overextended itself by taking on the U.S., Britain and the Soviet Union, and that the Allied victory was due to material strength only. Instead, Overy contends that the Allies' triumph depended on the exponential improvement of an initially inferior military capacity, as well as on moral fiber. The Allies, he argues convincingly, turned economic potential into fighting power, exploiting modernity by integrating technology and logistics into a comprehensive war effort that was sustained by moral force. Combining telling detail and wide scope, the author shows that, ultimately, the governments and peoples of the Allied Grand Coalition triumphed because they acted on the understanding that WWII was a life-and-death struggle for fundamental values.

De allierte vant annen verdenskrig fordi de forsto at her sto kampen mellom et barbarisk nazi-tyranni og et vestlig, fritt, demokratisk system. Det var derfor de allierte kunne mobilisere de krefter som måtte til. Rusderne kjempet ikke for å forsvare Stalins tyranni, de kjempet for å redde fedrelandet. Og USA var klart den sterkeste på alliert side.
.

*OPPDATERING 7/2: Stone nevnte Katyn-massakren og sa at Sovjet/Stalin sto bak i annen episode i serien.
.
.
.
.
.

http://tv.nrk.no/serie/oliver-stone-usas-skjulte-historie

http://frontpagemag.com/2012/matthew-vadum/oliver-stones-untrue-history-...

http://www.amazon.com/Why-Allies-Won-Richard-Overy/dp/039331619X/ref=sr_...