"Oslo-imam sjokkerer med jødeuttalelser "

Overskriften leste vi på forsiden av Dagsavisen i går, men vi er ikke sjokkert. Vi siterer allikevel fra dagsavisens artikkel:

Imam gir jøder skylda for mediedekning

Jøders mediemakt gjør at mange nordmenn ser negativt på islam. Det hevder imamen og styreformannen i Norges største moské.

Norges største moské, Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat (CJAS) har over 5.000 medlemmer. ..

Temaet for intervjuet [med Nehmat Al Shah og Ghulam Sarwar som er henholdsvis åndelig og verdslig ledere for moskeen med flest medlemmer i Norge] er forholdet mellom de store religionene og nordmenns forhold til islam. Imamen innleder med å forklare at alle de tre religionene fra himmelen er hellige for dem. Dette er jødedommen, kristendommen og islam. Det er ikke alle som vet det, forteller Sarwar. Men så kommer et resonnement som mange vil oppleve langt mer problematisk. …

- Elever, journalister og sånne som deg stiller de samme spørsmålene igjen og igjen - om tvangsekteskap, hijab og om kvinner kan bli imam. Ingen kan tvinges til å gifte seg i islam, men foreldrene kan være med på å finne giftepartner. Kvinner kan ikke bli imam. Folk mangler kunnskap fordi de kun har fått informasjon fra mediene, og mediene skriver bare negativt om islam. Jødedommen har mer mediekontroll, sier Sarwar.

- Hvorfor skriver mediene bare negativt om islam?

- Fordi mediene har jødisk bakgrunn. Det er jøder som står bak mediene - det er det som ødelegger. De som lagde filmen om Mohammed i USA var bare noen få og hadde ikke mye penger. Så hvem står bak dem? Hvem står bak dem? spør Sarwar, med henvisning til den antiislamske filmen «Innocence of Muslims», laget av en kristen egyptisk kopter bosatt i USA.

- Hvilke jøder er det som står bak, tror dere?

- Det kan jeg ikke si, jeg vet ikke akkurat hvem. Men det er ikke mange jøder. Jeg leste at sju millioner jøder ble drept i andre verdenskrig, så det finnes ikke mange i dag. For det var ikke mange den gangen heller.

- Hvordan har jødene oppnådd en slik mediemakt?

- På grunn av utdannelse og forretninger … Jøder har stor forretningsmakt i verden, gjentar imamen

- Hva er forholdet generelt mellom jøder og muslimer?

- Aldri vært noe bra.

- Hvorfor ikke?

- Hvorfor drepte tyskerne dem? Én grunn er at de er urolige folk i verden, sier Sarwar. …

Den religiøse lederen ved den største muslimske menigheten i Norge mener altså at islam får bare negativ omtale i norske medier, at dette er ufortjent, og at skylden for dette ligger hos jødene som både dominerer norske medier og som er et urolig folk som nazistene muligens hadde god grunn til å drepe.

Vi kan ikke se at det finnes noen saklig begrunnerlse for disse synspunktene. Etter vårt syn er det langt mer positiv omtale av islam enn negativ om av islam i norske medier. Vi kan ikke heller være med på at den negative omtalen er helt ufortjent i og med at et stort antall terrorister benytter islam som begrunnelse for sine handlinger, og at en rekke barbarisker diktaturer benytter islam som ideologisk rettferdiggjøring for sin undertrykkelse. Å påstå at jødene har stor makt i medie-Norge er også noe merkelig; norsk presse er sterkt venstreorientert – det finne f.eks. ikke en eneste konservativ avis i Norge – og at pressen er venstreorientert kan man også se på den løgnaktige fremstillingen som gis av Israel på den ene siden og Hamas & co på den andre siden.

Men hvorfor er Dagsavisen sjokkert over slike uttalelser? Slike uttalelser er helt vanlige, slike uttalelser kommer jo fra ledende muslimer hele tiden. Det er lett å finne slike uttalelser, og de er også relativt ofte omtalt i norsk presse. Her er noen få eksempler:

Lysbakken ber Islam Net avlyse møtet med omstridt predikant. Lysbakken skrev følgende om denne predikanten: Han står for et syn på dødsstraff som er ekstremt og forferdelig. Så forsøkte han på en pressekonferanse før jul å presisere at dette kun skulle gjelde i islamske stater, og ikke Norge. Men det gjør jo ikke saken noe bedre. Prinsippet er det samme. Han fremmer også et syn på kvinner og likestilling som er dypt reaksjonært, sier Lysbakken.

Lysbakken sier reaksjonært, vi vil si at det er grotesk, menneskefiendtlig og barbarisk.

Eller hva med følgende: Mohyeldeen Mohammad, som holdt hovedappellen under demonstrasjonen mot Dagbladet sist fredag, mener homofile fortjener dødsstraff.

Eller hva med følgende fra et arrangement i august 2008: -Jeg velger å ikke svare på om det er rett eller galt å drepe homofile, det er min rett som menneske, sa Qazi Husain Ahmed til en fullsatt sal i Helga Engs hus, tirsdag, i et møte arrangert på Blindern av Muslimsk studentersamfunn.

Eller hva med følgende, gjengitt i Dagbladet for et par dager siden:
[Egypts president mener at jøder er] “- Blodsugere, krigshissere, etterkommere av aper og griser.” Videoer fra 2010 har dukket opp og avslører hva Mohamed Mursi sa om jøder to år før han ble Egypts president.

Slike uttalelser er vanlige, og det er ingen grunn til å bli sjokkert hver gang de fremsettes. Men kanskje journalister og kommentatorer blir sjokkerte av slike ting fordi de ikke er spesielt godt orientert om islam?

La oss nevne ett poeng til: slike moskeer drives med statsstøtte. Er det riktig at staten bruker skattebetalernes penger på det som reelt sett er å spre antisemittisme og jødehat? Vi synes ikke det.

Og til slutt: vi er tilhenger av full ytringsfrihet, så disse imamene har all rett til å si det de gjør. Men vi er imot at de skal ha statsstøtte for å gjøre det.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagsavisen.no/samfunn/imam-gir-joder-skylda-for-mediedekning/

http://www.dagbladet.no/2013/01/15/nyheter/egypt/mohamed_mursi/israel/25...

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2832875.ece