Matmarkedet - feil vei å gå

Ica vil kutte innkjøpsavdelingen og distribusjonen av varene og overlate dette til konkurrenten NorgesGruppen. Lagrene rundt om i Norge vil bli lagt ned, og innkjøpsavdelingen kuttet, etter det Aftenposten kjenner til.

Dette skriver Aftenposten mandag, og myndighetene reagerer:

- Jeg liker ikke at færre får mer makt i norsk dagligvarehandel. Det vil over tid gå ut over både forbrukerne, bøndene og produsentene, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Dagsavisen.

Han varsler nå at regjeringen vil vurdere innstramminger overfor dagligvarekjedene etter at det i går ble det kjent at Ica har inngått en avtale med konkurrenten NorgesGruppen om innkjøp og distribusjon. NorgesGruppen vil nå kunne forhandle på vegne av 51,5 prosent av det norske dagligvaremarkedet.

Konkurranse er bra. Konkurranse betyr at flere aktører og tilbydere kan tilby kundene ulike varer til ulike priser på ulike betingelser. Men konkurranse er ikke det primære, konkurranse er en følge av frihet. Konkurranse har man når nye - og gamle! - aktører kan utvikle nye tilbud og tilby dem på de vilkår de måtte ønske. Konkurranse forutsetter også at det ikke er noen tvsngsmessige hindringer hverken for drift eller etablering av nye tilbud.

Vi har et par ferske eksempler på tiltak som virkelig har hindret konkurransen og dette var tiltak som åpenbart krenker friheten. 1) For noen år siden forsøkte varekjeden Lidl å komme inn på det norske markedet. Dette ble motarbeidet, primært av SV og fagforeningene, og det endte med at Lidl trakk seg ut av det norske markedet. 2) På et annet felt forsøker nå Ryan air å komme inn på det norske markedet, men dette møter sterk mostand fra de samme bakstreverske kretser.

Det er slike tiltak som virkelig er til hinder for konkurranse og lavere priser, men i disse tilfellene hørt vi ikke mye fra Konkurransetilsynet og andre som later som om de er opptatt av forbrukernes interesser.

Ja, vi bør ha konkurranse, og vi bør ha frihet. Det er mangelen på frihet som gjør at utvalget i norske matvarebutikker ikke så bra som det burde være og at prisene ikke er så lave som de burde være.

Men dette skyldes altså mangel på frihet, det skyldes høye skatter og avgifter og mye byråkrati, ordninger som gjør at det er vanskelig for små aktører å drive. Det vilniss av regler og det fjell av skjemaer som fylles ut av alle som driver produktiv virksomhet er så omfattende at små aktører ikke kan konkurrere og da blir de tvunget ut av markedet. Konkuranstilksynet sier ingen ting som slike forhold, naturlig nok.

Men når to aktører vil samarbeide for å effektivisere og for å gjøre sitt tilbud enda billigere, da kommer Konkurransetilsynet på banen. Men som Aftenposten skriver i dag: Jusprofessor: Tviler på om Ica-avtalen bryter konkurranseloven.

Avtalen mellom Ica og NorgesGruppen kan være positiv for forbrukerne, ved at lavere engrospriser fører til lavere butikkpriser, sier konkurranserettsekspert.

DLFs syn er at konkurranse er bra, konkurranse er et resultat av frihet, og frihet er det primære. Det er galt av myndighetene å hindre aktører som frivillig vil samarbeide, og vi mener at dersom konkurranse skal bli slik den bør være må hele næringslivet dereguleres og alle statlige tvangshindringer for produktiv virksomhet fjernes. Kun da vil vi få et mangfold av tilbud og et marked hvor alle prises er så lave som da kan få blitt. Og det er den type frihet som er den eneste veien til stabil velstand over tid.

Matmarkedet må derfor ikke regulere enda mer, slik det nå legges opp til – statsråden “varsler nå at regjeringen vil vurdere innstramminger overfor dagligvarekjedene” - det som må skje er at friheten bør økes kraftig. Den veien som statsråden nå varsler vil bare gjøre markedet enda mer regulert, noe som nødvendigvis vil føre til enda høyer priser og enda dårligere utvalg.

Og forøvrig mener vi at Konkurransetilsynet bør nedlegges.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/okonomi/Tviler-pa-om-Ica-avtalen-bryter-konkur...

http://e24.no/makro-og-politikk/obama-usa-kan-gaa-konkurs/20323402

http://www.dagbladet.no/2013/01/14/nyheter/politikk/obama/usa/utenriks/2...

http://www.dagsavisen.no/samfunn/na-vil-de-regulere-matmakten/