Protestene for asylbarna

Over hele landet var det i helgen protester til fordel for asylbarna som myndighetene vil sende hjem, dvs. kaste ut.

Blant de som protester mot arbeiderpartiregjeringens politikk er Arbeiderpartiets egen ungdomsorganisasjon AUF. Aftenposten skre om saken for et par dager siden:

Trosser egen regjering om asylbarna. AUF varsler omkamp om asylbarna. I dagens demonstrasjoner til støtte for asylbarna får de tilslutning fra flere lokallag i moderpartiet over hele landet.

Lørdagens demonstrasjoner har støtte fra flere lokale Ap-topper rundt om i landet, og i Oslo er tidligere Ap-statsråd Åse Kleveland en av talerne.

AUF tar til orde for en omkamp om asylbarna i partiet.

- Vi må slå fast at barnas tilknytning skal veie tyngre enn innvandringsregulerende hensyn. Stortinget har vedtatt at det skal tillegges stor vekt, men vi ønsker at det skal tillegges mer vekt. Det er ikke riktig at en mer liberal politikk overfor disse barna gjør at det vil komme en bølge av nye asylsøkere, sier AUF-leder Eskil Pedersen til Dagsavisen.

De såkalte asylbarna er i de aller fleste tilfeller barn som har bodd hele sitt liv i Norge, og som ikke har tilhørighet noe annet sted. Men myndighetene vil sende den “hjem”, og grunnen er at deres foreldre av en eller annen årsak ikke har rett til opphold i Norge, f.eks. ved at de har løyet om sin fortid ved å fortelle en usann historie som var slik at de trodde at den ville gi dem opphold.

Det er umenneskelig å sende dem ut av Norge; de har bodd her hele sitt liv, de snakker norsk, de har venner har, etc. Og de skal sendes til et land hvor de ikke kjenner noen, hvor de ikke har noen venner, hvor de ikke kan språket, osv.

Men hvorfor vil myndighetene sende dem ut av Norge? Det er fordi Norge er en velferdsstat, hvor alle som oppholder seg her lovlig har rett til å motta en rekke svært kostbare goder fra det offentlige: skoleplass, bolig, trygder, en rekke former for hjelp og støtte, etc. Dette er da kostbart, og myndighetene har laget et omfattende regelverk for å avgjøre hva som skal til for å kunne få opphold her. Med slike meget generøse ordninger er det umulig å gi opphold til alle som vil komme hit.

Mht. disse asylbarna og deres familier så har deres saker vært igjennom en grundig behandling i samsvar med gjeldende regelverk, og det statlige organ som har med å behandle og avgjøre slike søknader, UDI, har fattet en avgjørelse om at disse familiene med barn skal sendes hjem til foreldrenes opprinnelsesland. Det er ingen grunn til å tvile på at UDI har behandlet disse sakene på en grundig og seriøs måte i fullt samsvar med gjeldende regelverk.

Dette betyr at de som protesterer mot at asylbarna skal sendes ut egentlig protesterer mot det gjeldende regelverk og de ytterst profesjonelle folkene som håndhever det.

Men som sagt, siden vi har en velferdsstat, en velferdsstat hvor alle har rett til store goder fra det offentlige, er slike regler er nødvendige; en velferdsstat kan ikke ha fri innvandring.

Problem er altså igjen velferdsstaten.

Vi i DLF mener at alle som vil komme hit for å jobbe bør ha rett til å komme hit. Men vi vil ha et system hvor ingen har rett til å motta penger eller goder fra det offentlige (bortsett fra de tjenester som rettsapparatet og det militære forsvaret gir). Det er kun i et slikt system hvor asylbarna og alle andre i tilsvarende situasjoner uten videre kan få bli.

Men de mange som i en rekke byer over hele landet i helgen har protestert mot at asylbarna skal sendes ut; det de egentlig har protestert mot er velferdsstaten, et system som de antagelig egentlig støtter; det de egentlig har protestert mot er at ansvarlige politikere følger opp de regler som en velferdsstat må ha og som har nærmest universell oppslutning.

DLF vil som kjent har fri innvandring. Alle som vil komme hit for å jobbe skal ha rett til det. Og hvis noen av de som kommer hit trenger støtte og hjelp av et eller annet slag så kan de som er villige til å gi et bidrag til slik hjelp bidra så mye de bare måtte ønske av sine egne penger.

DLF er for privat veldedighet, vi er imot at staten skal drive slik veldedighet.

Men det viktigste i denne konkrete saken er asylbarna. Det er svært ille at deres foreldre har satt dem i en slik situasjon at de kan bli sendt til det land deres foreldre kom fra for kanskje hele fem år siden eller mer (det er også svært ille at saksbehandlingstiden er så lang; med DLFs politikk ville man sluppet dette helt, men vi lar dette poenget ligge), det er svært ille at disse barna skal sendes til et land hvor de er helt fremmede. Blir de sendt hjem er det meget tragisk.

Men hvis vi i DLF hadde hatt noen innflydelse og kunne ha avgitt en stemme som hadde noe å si ville vi ha stemt for å la dem bli, selv om vi har et system som derved vil påføre skattebetalerne store utgifter. Dersom folk vil unngå disse store utgiftene bør de stemme på DLF. DLF mener at enhver skal ha full rett til å styre sine egne penger (og ikke som i dag betale innpå 75 % av det man tjener til det offentlige i skatter og avgifter) og da kan enhver bidra til asylbarna og deres familier så mye man bare ønsker.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/Trosser-egen-regjering-om-asylbarna-70...