“Milliardgave til Dagbladet”

Alt henger sammen, så når noe endrer seg så vil andre ting endre seg. Det er dette som er det naturlige. Men det finnes noen som ikke liker visse typer endringer, og når slike får politisk makt kan de gjøre svært ukloke ting for å hindre en endring som på kort sikt vil ramme dem.

Pressen er et av de feltene som i disse tider må igjennom en kraftig omstilling. Folk kjøper aviser i mindre grad enn tidligere (fordi de leser dem på nett), og det er også slik at enkelte aviser er blitt mindre populære, og dette fører til at enkelte aviser ikke lenger har en bærekraftig økonomi.

Dagbladet er nå i en slik situasjon: opplaget er for lite til å opprettholde det det koster å utgi den. Man enkelte i det politiske miljø liker Dagbladet, og deform, som vår overskrift hentet fra en kommentar på Nettavisen sier, vil de gi en ”Milliardgave til Dagbladet”.

Vi siterer fra kommentaren: Kulturmininster Hadia Tajik vil bruke 40 millioner kroner i året for å holde liv i Dagbladet. … For ikke mange år siden klarte norske papiraviser seg selv. Nå er det i ferd med å bli en statsstøttet bransje.

De store pengene ligger i momsfritaket, som kommer alle papiravisene til gode, og er verdt rundt 1,5 milliarder kroner i året.

Den direkte pressestøtten er på rundt 350 millioner kroner.

Tidligere var mesteparten av pressestøttepengene forbeholdt meningsbærere som Klassekampen, Dagsavisen, Nationen og Vårt Land.

Men nå ønsker kulturministeren å åpne for at også løssalgsaviser som Dagbladet skal få statsstøtte.

Dersom det ikke kommer vektige innspill, kan Dagbladet se frem til en årlig sjekk på 40 millioner kroner.

All erfaring er nemlig at slike pressestøtteregler blir stående hvis de først blir vedtatt.

Det som skjer er altså at folk i for liten grad kjøper Dagbladet derved bidrar til driften av avisen, og derfor mener staten at den kan ta penger fra de som ikke kjøper Dagbladet slik at også disse kan få lov til å være med på å drive en avis de altså ikke er villige til å kjøpe hvis de kan velge selv.

Kulturministeren foreslår altså å gi Dagbladet 40 millioner kr per pr, og dette er som kommutatoren sier “en fantastisk gave til Jens P. Heyerdahl, Torstein Tvenge og de andre eierne av Dagbladet.”.

DLF er prinsipielt imot all statsstøtte. Vi mer at enhver selv skal kunne bestemme over det han tjener, og vi mener det er galt at staten tar en andel av det folk tjener og bruket på tiltak som politikerne liker.

Men påskuddet for å gi til utvalgte aviser er at de, som kommentatoren sier, er “meningsbærere”. Dvs. at det skal gis støtte til aviser som fremmet den vinklingen av nyhetsbildet som er slik at det støtter opp om makthaverne og deres verdensbilde. De som utgjør er reell opposisjon vil selvsagt ikke få noen støtte.

Vi i DLF synes dette er ille. Vi syner det er ille at penger skal tas fra folk og gis til noen utvalgte for å fremme meninger som de etablerte miljøene foretrekker. Som enhver kan se så er det lite spenn i de meningene som kommer frem i de avisene som beskrives som meningsbærende.

DLF sier Nei til all statsstøtte. Ja, vi synes det er viktig at vi har ytringsfrihet, men det som kan gjøre at flest mulig meninger får anledning til å komme frem er at terskelen for å starte og drive en nyhetsformidler lavest mulig, dvs. at alle statlige hindringer på å drive aviser og radiostasjoner og TV-stasjoner fjernes, og da mener vi alle statlige restriksjoner på næringslivet, inkludert alle konsesjonsordninger, inkludert arbeidsmiljøloven, skatter og avgifter, etc.

DLF sier Nei til statsstøtte til Dagbladet, ikke fordi Dagbladet er så veldig mye verre enn andre aviser, eller fordi eierne er rike, vi er imot fordi vi er imot all statsstøtte.

Det er bare naturlig at dersom folk i mindre grad kjøper avsier enn tidligere så bør opplagene ned og færre avsier bør gis ut. Om folk foretrekker å få sine nyheter via andre kilder enn papiraviser så bør ikke staten på noe vis legge hindringer i veien for en slik omstilling. Statens milliardgave til Dagbladet er ment å forhindre en slik naturlig utvikling.
.
.
.
.
http://stavrum.nettavisen.no/milliardgave-til-dagbladet/