Interessante tider

“Måtte du leve i interessante tider” er en gammel kinesisk forbannelse; dvs. at det å leve i interessante tider er farlig. Nå lever vi i meget interessante tider. Det skjer mye viktig i mange land over hele verden, og det er uvisst hvordan det vil gå.

Økonomen er svak i de fleste velferdsstater; verst er det i land som Hellas, Spania og USA: arbeidsløsheten er stor og økende, for enkelte grupper er den på 50 %; gjelden er stor og økende, flere land har en gjeld som er like stor eller større enn landets BNP. Og det gjøres ingen ting for å løse problemene, snarere tvert imot; i USA har man nylig vedtatt en pakke som kun innebærer skatteøkninger og ingen utgiftsreduksjoner, og det er tilsvarende i andre land.

Frankrikes sosialistiske politikk med et skyhøyt skattenivå har ført til at enkelte er blitt skatteflyktninger, blant dem den kjente skuespilleren Gerard Depardieu. Men han har flyttet til Russland og har hyllet som forbilledlig Putins demokrati, noe som er et meget underlig standpunkt. Vi har stor forståelse for skatteflyktninger, men ikke for hyllesten til det gjennomkorrupte Russland.

I et par muslimske land er det reelt sett borgerkrig; Syria og Egypt. Disse landene kommer da til å utarmes og forbli svært fattige i lang tid fremover. Syria vil antagelige balkaniseres, noe alle unntatt kurderne vil tape på, men i Egypt vil det muslimske brorskap , som reelt sett har makten i landet, ikke få noe utstillingsvindu å skryte av.

Iran forsetter sin ødeleggende politikk, men holder allikevel på å utvikle atombombe. Hvordan Israel vil reagere på dette er helt uvisst. Vi vil dog tro at sabotasje er langt å foretrekke fremfor åpen krig.

En grusom voldtektssak i India, hvor offeret døde etter å ha blitt voldtatt av seks menn, har ført til stor fokus på dette forferdelige problemet: kvinner i India er svært ofte utsatt for trakassering og det som langt verre er,
En artikkel i New York Times forteller følgende:

The Unspeakable Truth About Rape in India

I LIVED for 24 years in New Delhi, a city where sexual harassment is as regular as mealtime. Every day, somewhere in the city, it crosses the line into rape.

As a teenager, I learned to protect myself. I never stood alone if I could help it, and I walked quickly, crossing my arms over my chest, refusing to make eye contact or smile. I cleaved through crowds shoulder-first, and avoided leaving the house after dark except in a private car. At an age when young women elsewhere were experimenting with daring new looks, I wore clothes that were two sizes too large. I still cannot dress attractively without feeling that I am endangering myself.

http://www.nytimes.com/2013/01/02/opinion/the-unspeakable-truth-about-ra...

Heldigvis er det ting som tyder ut til at denne grusomme saken vil føre til at man kan begynne å ta tak i dette forferdelige problemet, men hvis problemet er så stort som New York Times-skribenten sier, og det er ingen grunn til å tvile på dette, så har India en lang vei å gå.

Det ser ut til at Venezuelas folkevalgte diktator Hugo Chavez er døden nær. La oss håpe at landets befolkning kan få frihet når denne tyrannen er borte.

Og luften er i ferd med å gå ut av den ballongen som er blitt fremstilt som vår aller viktigste utfordring; klimakrisen/den globale oppvarming. Etter at det ikke har vært noen oppvaring de siste 15 år (til tross for fortsatt økende CO2-utslipp), og etter flere skandaler (“Climategate”, “fakegate”) blant de som har hevdet at vi har en menneskeskapt global oppvarming og etter at den danske forskeren Henrik Svandsmarks teori om årsaken til klimaendringer har fått større oppmerksomhet, ser det ut til at hysteriet omkring global oppvarming vil bli mindre i tiden fremover Det er dog ingen grunn til at de innførte og meget skadelige klimaavgifter vil bli fjernet.

Heller ikke vil den idiotiske satsing på vindmøller bli redusert. Vindmøller er svært lite effektive og har store reelle miljømessige skadevirkningene, noe som miljøbevegelsen reelt sett fornekter:

Økologen Clive Hambler i The Spectator”: “Every year in Spain alone — according to research by the conservation group SEO/Birdlife — between 6 and 18 million birds and bats are killed by wind farms. They kill roughly twice as many bats as birds. This breaks down as approximately 110–330 birds per turbine per year and 200–670 bats per year. And these figures may be conservative if you compare them to statistics published in December 2002 by the California Energy Commission: ‘In a summary of avian impacts at wind turbines by Benner et al (1993) bird deaths per turbine per year were as high as 309 in Germany and 895 in Sweden.’

http://www.spectator.co.uk/features/8807761/wind-farms-vs-wildlife/

Noen lesverdige kommentarer til denne artikkelen er å finne her:

http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100196794/wind-industr...

DLF støtter atomkraft som er en ren, sikker og trygg måte å produsere tilgjengelig energi på.

Så vi lever i interessante tider. Det er store problemer på alle områder: land hvor religioner - islam, hinduisme - står sterkt har problemer, velferdsstater har problemer.

DLFs syn er at for at samfunn skal kunne være fredelige, harmoniske og velstående må de være dominert av visse bestemte ideer; individualisme, rasjonalitet, respekt for individers rett til å styre sine liv slik de ønsker, politisk og økonomisk frihet, et næringsliv som ikke reguleres av det offentlige, et politisk system hvor politikere ikke kjøper seg popularitet ved å innføre offentlige velferdsordninger finansiert ved stadig større skatter og stadig større låneopptak, etc.

DLFs syn er at grunnen til at det går så galt som det gjør i praktisk talt alle land er at disse verdiene står svakt, og at for å komme på rette kjøl må disse verdiene styrkes i befolkningen.

Dett er den eneste veien til et samfunn preget av fred, harmoni og velstand. Dessverre er det ingen tunge aktører som står for dette i dag. Og da er grunnen til å være optimist mindre enn man skulle ønske seg.

(VI har ikke snakket om norske forhold i kommentaren over, men det vil vi gjøre i kommende uker og måneder.)