Innrømmer selv IPCC at påstandene om menneskeskapt global oppvarming er feil?

Skribenten James Dellingpole påstår i sin spalte i The Telegraph at “Man-made global warming: even the IPCC admits the jig is up”.

Begrunnelsen for denne påstanden henter han fra en lekket versjon av en kommende rapport fra IPCC, hvor det heter at

Many empirical relationships have been reported between GCR or cosmogenic isotope archives and some aspects of the climate system (e.g., Bond et al., 2001; Dengel et al., 2009; Ram and Stolz, 1999). The forcing from changes in total solar irradiance alone does not seem to account for these observations, implying the existence of an amplifying mechanism such as the hypothesized GCR-cloud link. We focus here on observed relationships between GCR and aerosol and cloud properties.

Det som sies her er at det sannsynligvis finnes en kobling mellom temperatur og skyer – som er en sammenheng som den danske forskeren Henrik Svensmark (og som vi har skrevet om flere ganger, linker nedenfor) har funnet ut har stor betydning for klimaet. Dette innebærer igjen at CO2-ens betydning er mindre enn enkelte har trodd, og at derfor menneskelig aktivitet han enda mindre betydning. .

Den som har publisert den lekkede rapporten er Anthony Watts, og han kommenterer slik på sin blogg:

The admission of strong evidence for enhanced solar forcing changes everything. The climate alarmists can’t continue to claim that warming was almost entirely due to human activity over a period when solar warming effects, now acknowledged to be important, were at a maximum. The final draft of AR5 WG1 is not scheduled to be released for another year but the public needs to know now how the main premises and conclusions of the IPCC story line have been undercut by the IPCC itself.

På bloggen finner man også følgende overskrifter om den lekkede rapporten:

The real bombshell of the report is now evident, a lack of warming to match model projections,

Prof. Roger Pielke Jr. Analysis of UN IPCC Draft report : IPCC ‘shows almost complete reversal from AR4 on trends in drought, hurricanes, floods’

Another IPCC reviewer speaks out, this time about water vapor trends – actual data and IPCC contradict each other.

Spesielt visuelt slagkraftig er en graf som viser utviklingen i temperatur de siste 20 - 25 år kontrastert med de modellene – spådommene – som IPCC har publisert de siste tiårene. Den ligger i denne artikkelen http://wattsupwiththat.com/2012/12/16/a-rebuttal-to-steven-sherwood-and-...

DLFs syn er som følger: det finnes intet videnskapelig grunnlag for å hevde at det pågår en menneskeskapt global oppvarming, og vi er imot alle statlige tiltak som har dette som begrunnelse. Det er ingen grunn til å tvile på at det er solen og variasjoner i dens utstråling (noe som også kan påvirke slike ting som skydannelse) som bestemmer klimaet. Alle de påstander som benyttes for å kreve statlige tvangstiltak - alt fra at isbjørnene vil bli borte til at enkelt øygrupper i Stillehavet vil forsvinne siden havnivået stiger - er i hovedsak uholdbare. DLF går derfor imot alle tiltak som har “global oppvarming” som begrunnelse.

Vi har levd med uholdbare påstander menneskeskapt global oppvarming siden omkring 1990. Dette året var i en periode hvor det skjedde en svak oppvarming, og det var dette som var hovedgrunnen til at påstandene dukket opp. Men klimaet skifter naturlig hele tiden, og nå har temperaturen i mange år vært stabil, selv om mengden utslipp av CO2 bare har økt. Dessverre har en rekke statlige tiltak mot økede utslipp av CO2 ført til en stor reduksjon i velstand.

Vi skulle håpe oppslutningen om teorien om menneskeskapt global oppvaring ville synke slik at de mange ødeleggende tiltak som er innført med den som begrunnelse vil oppheves, men vi må nok dessverre regne med at de er kommet for å bli i mange år fremover.
.
.
.
.
.
.

http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100194166/man-made-glo...

http://wattsupwiththat.com/2012/12/13/ipcc-ar5-draft-leaked-contains-gam...

http://stemdlf.no/node/4925
http://stemdlf.no/node/3047
http://dlf.info/arkiv/001751.html
http://stemdlf.no/node/4504