Ny NRK-sjef

NRK er som kjent reelt sett en statlig radio- og TV-kanal, og den hadde i mange år monopol på å sende radio- og TV-sendinger i Norge. (Før annen verdenskrig var dette feltet fritt, men under okkupasjonen ble all privat radiovirksomhet forbudt av nazistene. Etter krigens avslutning ble dette forbudet opprettholdt.) Takket være den teknologiske utvikling, en utvikling som bla. gjorde det mulig å sende signaler beregnet på Norge fra utlandet (selvfølgelig kunne utenlandske kanaler før dette tas inn, men det som var nytt var at det kom nye kanaler rettet spesielt inn mot Norge), en utvikling som skjedde mens Høyre satt i regjering i perioden 1981-1986, og takket være et nokså smart spill fra daværende kulturminister Lars Roar Langslet, ble monopolet reelt sett opphevet omkring midten av 80-tallet.

Men NRK har fortsatt en spesiell stilling. Den er storebror blant TV-kanalene i Norge, den finansieres med en tvungen lisens, og er blitt favorisert i alle offentlige sammenhenger.

Derfor er sjefsplassen i NRK – kringkastingssjefen - en viktig plass å plassere rett mann i. Og det har landets ledende parti nesten alltid gjort; alle NRK-sjefer med et par små unntak har vært ledende Ap-folk. I de siste 60 år har kringkastingssjefene vært Torolf Elster, som var en fremtredende Ap-mann; Bjartmar Gjerde, som var en fremtredende Ap-mann; Einar Førde, som var en fremtredende Ap-mann. Så kom John G, Bernander, som var en fremtredende Høyre-mann, og deretter Hans Tore Bjerkås, som så vidt vi har sett var upolitisk.

Bjerkås går av i disse dager, og ny kringkastingssjef blir Thor Gjermund Eriksen. Eriksen var medlem i Ap, men meldte seg ut dagen før det ble kjent at kan skulle bli ny kringkastingssjef.

Vi er litt overasket over at Thor Gjermund Eriksen meldte seg ut av Ap. Siden så mange av hans forgjengere har vært Ap-folk så skulle det ikke være noen belastning om han fortsatt var Ap-medlem.

Men det tyder på at enkelte i Ap anser det som noe problematisk at de nærmest har monopolisert landets viktigste nyhetsformidler.

Vi vil til dette si et par ting; for det første er det helt forståelig at et maktsøkende og frihetsfiendtlig parti som Ap vil sørge for å ha en viss kontroll med landets viktigste nyhets- og informasjons- og opplysningskanal.

Vi kritiserer ikke Ap for dette (at de praktisk talt alltid har utnevnt sine egne folk til denne viktige jobben (formalitetene i hvordan utnevnelsene skjer er ikke viktige her); at et parti som Ap sørger for å få inn folk inn i slike stillinger er bare som man kan forvente, og det er i seg selv ikke kritikkverdig.

Det som er kritikkverdig - meget kritikkverdig - er at vi har en statlig kontrollert nyhets- og informasjonskanal, og at denne er så favorisert av det offentlige at befolkningen nærmest blir indoktrinert med et nyhetsbilde som et farvet av Arbeiderpartiets grunnsyn.

Det som er kritikkverdig er ikke primært at Arbeiderpartiet gjør som man kan forvente av dem – at de benytter enhver mulighet til å propagandere for sin politikk og sitt samfunnssyn, det som er kritikkverdig er at ingen opponerer. Alle de store relevante aktørene – partier, aviser, etc. – ønsker å beholde NRKs dominerende stilling som en statsdirigert radio- og TV-kanal (selv om formalitetene er noe annerledes). (FrP vil fortjenestefullt nok fjerne lisensavgiften og privatisere NRK.)

Hvordan ville reaksjonene ha vært dersom vi hadde hatt en stor dominerende og statsfinansiert avis? Det ville antagelig ha blitt ramaskrik; det går jo ikke an å ha en avis som reelt sett driver statspropaganda. Men når det gjelder TV og radio så godtar alle (unntatt FrP) dette.

Vi synes dette er ille. Vi synes det er helt galt at det i et sivilisert og noenlunde fritt land skal finnes en statlig propagandakanal på så viktige felter som radio og TV.

Nå kan man innvende at NRK så absolutt ikke fungerer som noen propagandakanal for Ap, det forekommer jo stadig kritikk av Ap. Ja, dette er korrekt, men kun på et overfladisk nivå. Fundamental kritikk av Arbeiderpartiet-staten, eller av velferdsstaten, kommer aldri. Når så eller hørte du sist f.eks. en ekte liberalist i et debatt-program på NRK? Når så du sist et program som var kritisk til velferdsstaten?

Vi i DLF forstår at Arbeiderpartiet synes NRK er viktig og at de vil ha sine folk i ledelsen, men det burde ikke være slik at NRKs dominerende posisjon har den universelle oppslutningen som den har.

DLF går inn for en full privatisering av NRK, og for at lisensen skal avvikes. Kun en slik ordning er forenlig med et fritt samfunn.