Surrogati

Surrogati har fått fornyet oppmerksomhet (surrogati betyr at en kvinne bærer fram et barn for andre enn seg selv) etter at kronprinsesse Mette Marit hjalp et vennepar som hadde skaffet seg barn ved surrogati i India. Som kjent er surrogati forbudt i Norge, men som alle lover vedtatt av sosialdemokrater er den kanskje velment, men er egentlig naiv, skadelig og krenkende.

Nå er det altså bevegelse på dette feltet, og vi siterer fra Dagsavisen i dag: “Ønsker frivillig surrogati i Norge”. Tidligere justisminister Anne Holt (Ap) roser Mette-Marits surrogatireise til India og vil gjøre frivillig surrogati lovlig i Norge. … - Surrogati har kommet for å bli, sier forfatter og tidligere justisminister Anne Holt (Ap) til Dagsavisen.

Etter at kronprinsesse Mette-Marit hjalp et vennepar med å passe to nyfødte babyer i India som var unnfanget ved surrogati, har surrogatidebatten tilspisset seg.

I en kronikk i Dagsavisen i dag tar nå Anne Holt til orde for frivillig, ikke-kommersiell surrogati i Norge. Den tidligere statsråden får støtte fra flere Ap-politikere.

- Vi må legge til rette for frivillig, ubetalt surrogati i Norge. En søster må kunne hjelpe en annen barnløs søster dersom hun er ute av stand til å få barn, mener Holt. …”

Vi legger merke til at disse sosialdemokratene mener at surrogati skal være frivillig; vi kan da ikke motstå fristelsen til å si “velkommen etter” - DLF mener som kjent at alle mellommenneskelige forhold skal være frivillige.

Men nå mener sosialdemokrater noe annet med “frivillig“ enn vi gjør; med “frivillig” mener de ubetalt, ikke-kommersielt: går du på jobben for å tjene penger så er dette da ikke frivillig, men jobber du på fritiden uten betaling i Røde Kors eller i ditt borettslag eller i dine barns idrettslag eller musikkorps så er det frivillig.

Anne Holt & co vil nå gjøre surrogati lovlig dersom det er ubetalt. Enhver ikke-sosialdemokrat forstår da at dette åpner for at enda en sektor vil bli en del av den stadig voksende svarte økonomien, noe som betyr at aktørene ikke kan stole på at avtaler/kontrakter blir overholdt, og at alle involverte er helt utenfor beskyttelse av politi og rettsapparat.

DLF går naturlig nok inn for en full legalisering. Vi siterer også følgende fra Dagsavisen:

Tidligere politidirektør og Ap-statssekretær Øystein Mæland er blant dem som har skaffet seg surrogatbarn. Dette ble kjent gjennom et intervju i Dagsavisen i mars i fjor.

- Jeg er klar over at noen ser på surrogati som kontroversielt, men jeg vil ikke delta i den offentlige debatten om dette. Det jeg vil si, er at dette er noe vi står for, uttalte Mæland og la til:

- Vi har vært så heldige at vi får hjelp av to meget oppegående, ressurssterke kvinner i USA, som har hjulpet oss med henholdsvis egg og det å bære fram et barn. Vi føler oss trygge fordi dette skjer nettopp i California, der omfattende kontrakter, lovgivning og rettspraksis sikrer alle parter. Erfaringen fra USA, der man har drevet med dette i over 20 år, er jo at det går veldig bra med disse barna, tilføyde Mæland.

DLF mener at surrogati bør være lovlig, og at staten også her skal opprettholde kontrakter. Dagens situasjon, hvor surrogati er forbudt i Norge, men ved en glipp i loven er tillatt fra utlandet, har ført til en mengde spesielle situasjoner – som f.eks. at adoptivforeldrene til nyfødte barn har fått problemer med å hente dem hjem fra India, og hvor de også hadde problemer med å få bli i India; at kronprinsessen hjelper et vennepar med å passe spedbarn i India; at kostnadene ved å få adoptert et barn på denne måten er enorm, osv. Hadde surrogati vært lovlig ville alle disse problemene vært langt mindre enn de er blitt i og med forbudet.

Som sagt, DLF er for full legalisering også på dette feltet.

.
.
.
.
.
.

http://www.dagsavisen.no/samfunn/onsker-frivillig-surrogati-i-norge/

http://www.dagsavisen.no/samfunn/far-kjeft-etter-surrogatikaos/